preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Labin

Vijesti

Natječaj za popunu radnih mjesta

Autor: Administrator , 14. 10. 2020.

                                                Republika Hrvatska

                                                  Istarska županija

                                   Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin

Temeljem odredbi Zakona o radu (NN 93/14,127/17,98/19),članka 107 Zakona o odgoju i o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17,68/18,98/19,64/20) te sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, OŠ  " Ivo Lola Ribar " Labin raspisuje

 

N  A  T  J  E  Č A J

za popunu radnog mjesta

 

1. UČITELJ/ICA FIZIKE

- 1 (jedan) izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme,16 sati tjednog radnog vremena,

zamjena za bolovanje do povratka zaposlenika/ce na rad

2. UČITELJ/ICA POVIJESTI

-1 (jedan) izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme,20 sati tjednog radnog vremena,

zamjena za bolovanje do povratka zaposlenika/ce na rad

3.UČITELJ/ICA RN U PRODUŽENOM BORAVKU

- 2 (dva) izvršitelja/ice, na određeno puno radno vrijeme,40 sati tjednog radnog vremena, do kraja nastavne  godine 2020./2021.

- 1 (jedan) izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme,40 sati tjednog radnog vremena, zamjena za bolovanje do povratka zaposlenika/ce na rad, a najkasnije do kraja nastavne  godine 2020./2021.

4. UČITELJ/ICA BOSANSKOG JEZIKA I KULTURE PO MODELU „C“

- 1 (jedan) izvršitelj/ica, na neodređeno nepuno radno vrijeme, 8 sati tjednog radnog vremena

5. UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA

- 1 (jedan) izvršitelj/ica, na neodređeno nepuno radno vrijeme, 6 sati tjednog radnog vremena,

6. SPREMAČ/ICA

-1 izvršitelj / ica na određeno nepuno radno vrijeme ,20 sati  tjednog radnog vremena, zamjena za bolovanje, do povratka zaposlenice na rad

Mjesto rada: Labin

Radno iskustvo: nije važno

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane čl. 105  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18,98/19,64/20) te uvjete sukladno Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19,75/20).

Opis poslova:

Učitelji/ice u školi izvode nastavu i druge oblike neposrednog odgojno-obrazovnog rada s učenicima , vode poslove razredništva, obavljaju ostale poslove koji proizlaze iz naravi i količine odgojno-obrazovnog rada s učenicima,aktivnosti i poslove iz Nastavnog plana i programa,Godišnjeg plana i programa rada, Školskog kurikuluma te posebne poslove koji proizlaze iz ustroja rada školske ustanove.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti :

  • životopis
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
  • presliku dokaza o državljanstvu
  • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu
  • uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneno postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17,68/18,98/19,64/20), ne starije od 3 mjeseca

Uz prijavu nije potrebno dostavljati originalne dokumente niti ovjerene preslike,a nakon izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidatima se neće vraćati natječajna dokumentacija.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13 Zakona o ravnopravnosti spolova

(NN 82/08, 69/17).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i priložiti sve dokaze o priznatom statusu. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Slijedom navedenoga:

-kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17,98/19)  dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103  st.1 Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Poveznica:

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

branitelji, dokazi o stečenoj prednosti pri zapošljavanju

- kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18,32/20) dužni su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaz o invaliditetu sukladno stavku 3 navedenog članka.

- kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi čl. 48 f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13,98/19) dužni su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se : neposredno, elektroničkom poštom  s naznakom „Za natječaj“ ili poštom na adresu Škole :

Osnovna  škola  „Ivo Lola Ribar“ Labin,Rudarska 9,Labin 52220 s naznakom "Za natječaj".

Rok za prijavu kandidata/kinja je osam (8) dana od dana objave natječaja 14.10.– 22.10.2020. godine.

Prijavljenim kandidatom na natječaj smatra se osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te koja podnese vlastoručno potpisanu, pravodobnu i potpunu prijavu.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ "Ivo Lola Ribar" Labin

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (dalje: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane. Kandidate s te liste upućuje u postupak vrednovanja.

Škola će na web stranicama objaviti obavijest i upute kandidatima o vremenu i mjestu održavanja vrednovanja .

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole http://www.os-ilribar-labin.skole.hr/

te se time smatra da su svi kandidati obaviješteni na isti način i u istom roku.Kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje se pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

 

   Ravnatelj :

Miro Alilović ,prof.

 

Klasa:112-01/20-01/10

Urbroj:2144-16-20-01-1

Labin,14.10.2020.
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Listopad 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

Oglasna ploča
Korisni linkovi
Arhiva dokumenata
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 400
Brojač posjeta
Ispis statistike od 17. 5. 2011.

Ukupno: 604603
Ovaj mjesec: 2239
Ovaj tjedan: 108
CMS za škole logo
Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Labin / Rudarska 9, HR-52220 Labin / os-ilribar-labin.skole.hr / ured@os-ilribar-labin.skole.hr
preskoči na navigaciju