2017-11-28 14:46:55

Zapisnik sa sastanka povjerenstva za provođenje izleta trećih razreda

Zapisnik sa sastanka povjerenstva za provođenje izleta trećih razreda

OŠ „ Ivo Lola Ribar“ Labin u šk. god. 2017./2018.

Sastanak je održan  21.studenog  2017.u 12,30 sati. Sastanku je prisustvovalo  7 članova povjerenstva:

  1. Ester Stemberger, pedagoginja škole
  2. Tatjana Blašković, dipl.uč.RN
  3. Elide Stemberga, učiteljica RN
  4. Gordana Dropulić,dipl. uč. RN
  5. Tatjana Stepčić, učiteljica RN
  6. Goran Jelić, predstavnik roditelja
  7. Bojan Memić, predstavnik roditelja

Na sastanku povjerenstva za organizaciju škole u prirodi za učenike trećeg razreda pristigle su ponude sljedećih agencija:

1.Alibi d.o.o. Umag,

2.ATI d.o.o. Pula,

3.Event-s  d.o.o.  Pula ,

4.Fiume tours d.o.o.  Rijeka ,

5.Stella tours d.o.o.  Rijeka ,

6.Via IMAGINARIUM d.o.o. Rijeka,

7.Zeatours iz Pule.

 

Nakon razmatranja svih prispjelih ponuda Povjerenstvo je odabralo  sljedeće agencije:

 1.Alibi d.o.o.  Umag,

3.Event-s d.o.o. Pula ,

5.Stella tours d.o.o.  Rijeka

Nakon razmatranja prikupljenih ponuda, povjerenstvo je na sastanku u utorak , 21.11.2017.  odabralo sljedeće tri ponude koje će se razmatrati na skupnom roditeljskom sastanku dana 5. prosinca 2017. u  matičnoj školi u 17,00  sati.

U Labinu,21.11.2017.

 

                                                                Zapisničar:

Elide Stemberga


Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Labin