preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Labin

 > Naslovnica
vijesti

JAVNI POZIV za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoj

Autor: Administrator , 14. 8. 2018. 08:14

KLASA:602-02/18-11/38

URBROJ:2144-16-18-01-1    

DATUM: 14. kolovoza 2018.

 

U sklopu projekta „INkluzivne škole 5+“  koji se provodi u okviru instrumenta  „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,

OŠ „IVO LOLA RIBAR“ LABIN kao partner u projektu raspisuje

 

JAVNI POZIV


za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju

 

Radno mjesto:  POMOĆNIK/CA U NASTAVI,

                        STRUČNO KOMUNIKACIJSKI  POSREDNIK/CA

Broj traženih osoba: 4

Mjesto rada:

R.br.

Naziv škole i sjedište

Razred

2018/2019

Traži se uključivanje:

Broj sati tjedno

1

Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Labin,

Rudarska 9, 52220 Labin

7.c

pomoćnika u nastavi za jednog učenika

30

2

Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Labin,

Rudarska 9, 52220 Labin

4. r.

pomoćnika u nastavi za jednog učenika

21

3

Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Labin,

Rudarska 9, 52220 Labin

3.a

pomoćnika u nastavi za jednog učenika

20

4

Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Labin,

Rudarska 9, 52220 Labin

1. r.

pomoćnika u nastavi za jednog učenika

22

 

 • Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za školsku godinu 2018/2019.

 

UVJETI:

 • Pomoćnik u nastavi/stručni komunikacijski posrednik mora biti osoba koja ima minimalno srednjoškolsko obrazovanje,
 • Protiv te osobe nije pokrenut kazneni postupak.
 • Dodatno uz prethodno navedene uvjete, stručni komunikacijski posrednik još mora imati završenu edukaciju te stečene kompetencije za taj posao, te je obvezan prilikom selekcije isto i dokazati poslodavcu.

 

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

 

Osnovna je zadaća stručno komunikacijskog posrednika pružati komunikacijsku potporu gluhim, nagluhim i gluhoslijepim učenicima u onom sustavu komunikacije koji preferira gluhi, nagluhi ili gluhoslijepi učenik: hrvatski znakovni jezik, prilagođeni hrvatski znakovni jezik (taktilni, locirani, vođeni) ili ostale sustave komunikacije koji se temelje na hrvatskom jeziku (simultana znakovno-govorna komunikacija, ručne abecede, titlovanje ili daktilografija, očitavanje govora s lica i usana, pisanje na dlanu i korištenje tehničkih pomagala). Poslovi stručnog komunikacijskog posrednika su: pružati komunikacijsku potporu u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira, pripremati se za nastavu i neposredni rad s učenikom u svrhu objašnjavanja određenih pojmova učeniku prema uputama učitelja/nastavnika, pomagati učeniku pri upotrebi radnih materijala i korištenju udžbenika, dodatno pojasniti pojmove učeniku, poticati učenika na pisanje i izražavanje u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira, a u skladu s učenikovim mogućnostima i sklonostima, poticati učenika na suradnju s ostalim učenicima, pružati pomoć u kretanju za gluhoslijepe učenike i osigurati prenošenje vizualnih/auditivnih informacija (opisivanje okoline u nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima), ispisivati na računalu tekst izlaganja predavača tijekom nastave, surađivati s učiteljima/nastavnicima i stručnim suradnicima te obavljati ostale poslove sukladno potrebama učenika.

 

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o radu sa pojedinom školom sukladno trajanju školske godine 2018./19. kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

 

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

 

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o državljanstvu (presliku domovnice),
 • životopis,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana,
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati
 • potvrdu ili certifikat o završenoj edukaciju te stečene kompetencije za posao stručno komunikacijskog posrednika

 

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada.

 

Edukaciju u okviru provedbe projekta „INkluzivne škole 5+“ za školsku godinu 2018./19. organizirat će Grad Pazin dana 23., 24., 27. i 28. kolovoza 2018. godine s početkom u 15,00 sati u prostorima Spomen doma u Pazinu.

 

Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju.

 

Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.03.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva podnose se isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili predaju osobnom dostavom na adresu Škole te moraju biti zaprimljene najkasnije do 21. kolovoza 2018. godine.

 

Prijavu je potrebno poslati s  naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju“.

 

Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju sve dokumente u sve škole, a u prijavi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

 

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

 

                                                           Ravnatelj

Miro Alilović, prof.

[više]

Promovirane četiri učiteljice s ciljem porasta kvalitete rada škole

Autor: Administrator , 10. 7. 2018. 11:05

Budućnost svakog društva određuje briga za mlade, a znanje i njihovo odrastanje ovisi upravo o odgoju i obrazovanju, ali i većem društvenom priznanju onih koji imaju viziju i koji će osigurati kvalitetnu budućnost, budućnost sadašnjih i budućih generacija stvaranjem hrvatskog obrazovnog kapitala.

U ovoj školskoj godini 2017./2018., na prijedlog ravnatelja škole Mire Alilovića uz jednoglasnu podršku Učiteljskog vijeća Ministarstvo znanosti i obrazovanja promaknulo je četiri djelatnice koje su napredovale u struci :

 • Đurđica Martinčić, učiteljica razredne nastave- izbor u zvanje učitelja - savjetnika
 • Mariza Hrvatin-Mahmutović, prof. engleskog jezika – ponovni izbor u zvanje učitelja – mentora
 • Ester Stemberger, dipl. pedagog-prof. – ponovni izbor u zvanje stručnog suradnika – mentora
 • Hana Šiljan Bembić, dipl. psiholog – profesor – izbor u zvanje stručnog suradnika - mentora

Promaknuti su učitelji svojom stručnošću, ljudskim, pedagoškim i metodičkim odlikama postigli uzorne rezultate u odgojnom i nastavnom radu ...

[više]

"Škole za Afriku" - izvješće

Autor: Administrator , 9. 7. 2018. 08:34

Veseli nas vidjeti entuzijazam koji ste uložili kao i aktivnosti kojima su djeca učila o solidarnosti, humanosti i važnosti poštivanja različitosti. Posebno bih pohvalila raznolike načine kojima ste uključili djecu i roditelje u aktivnosti te ih upoznali s kulturom i načinom života u Africi.

Za mnogo djece u Africi i Aziji odlazak u školu i bezbrižna igra s vršnjacima su nedosanjani san. Donacije Vaših škola doprinose stvaranju boljih životnih uvjeta za djevojčice i dječake u Burkini Faso i Bangladešu te im pruža priliku za kvalitetno obrazovanje i sigurnu igru s vršnjacima. Time ste pomogli u ostvarivanju snova mnogobrojne djece. Svojim angažmanom pomogli ste u osiguravanju boljih obrazovnih uvjeta za mnogo djece u Burkini Faso i Bangladešu.

Svim učenicima i djelatnicima OŠ „Ivo Lola Ribar“ želimo puno uspjeha u daljnjem radu i organiziranju ovakvih i sličnih aktivnosti za podizanje svijesti o važnosti obrazovanja za svako dijete i prikupljanja pomoći za djecu u Africi i Aziji.

Zahvaljujemo kordinatoricama Katiji Tefik.-Baćac i Ester Stemberger na poslanom izvješću.

Još Vam jednom od srca zahvaljujem na Vašem angažmanu koordiniranja i provođenja aktivnosti u sklopu programa Škole za Afriku.

 

Srdačan pozdrav,

Ivana Vrbat

SFA and Volunteer Coordinator

 

Donacija naše škole UNICEF-u za program Škole za Afriku u školskoj godini 2017./2018. je 6.613,95 kn. Zahvaljujemo se još jednom svim učenicima, njihovim roditeljima, djelatnicima naše škole na uključivanju u projekt.

Kordinatorice Katija Tefik-Baćac i Ester Stemberger

 

 

[više]

Dodatni otkup rabljenih udžbenika

Autor: Administrator , 4. 7. 2018. 10:01

Pozivaju se roditelji i skrbnici učenika petih, šestih, sedmih i osmih razreda labinskih osnovnih škola na dodatni otkup obaveznih udžbenika, koji organizira Grad Labin.  

Pravo na otkup udžbenika, uz školarce s prebivalištem na području grada Labina, imaju i svi učenici - polaznici labinskih osnovnih škola, a čije je prebivalište na području drugih općina Labinštine. Također, u otkup će ulaziti i udžbenici koji su korišteni u prethodnim školskim godinama, uz uvjet da su očuvani i da je njihovo izdanje važeće u idućoj školskoj godini. Napominjemo još jednom da u otkup ulaze isključivo udžbenici iz obaveznih predmeta, koji ne smiju biti vidno oštećeni, ispunjeni ili na drugi način neupotrebljivi.

Dodatni otkup udžbenika polaznika OŠ "Ivo Lola Ribar" odvijat će se u četvrtak 5. srpnja od 13 do 17 sati i u petak 6. srpnja od 9 do 13 sati u prostoru školske knjižnice matične škole.

Otkupna vrijednost ispravnih i neoštećenih udžbenika je 50% od njihove pune prodajne cijene u knjižarama. Roditelji i skrbnici labinskih petaša, šestaša, sedmaša i osmaša pozivaju se da iskoriste dodatnu priliku za prodaju korištenih knjiga.

[više]

PROJEKT „ŠKOLE ZA AFRIKU“ U PŠ KATURE

Autor: Administrator , 3. 7. 2018. 11:55

U školskoj godini 2017./2018. produženi boravak Područne škole Kature uključio se u UNICEF-ov projekt Škole za Afriku. Cilj ovog projekta je prikupljanje novčanih sredstava za pomoć najugroženijoj djeci Afrike kako bi mogli ići u školu jer im je zbog siromaštva školovanje uskraćeno.

U okviru ovog projekta grade se i opremaju škole, nabavlja se školski pribor, pitka voda i sve  ostalo što je potrebno i tako se toj djeci daje prilika za bolji i sigurniji život.

Sva djeca imaju pravo na odlazak u školu, druženje s vršnjacima, igru, radost, odrastanje u sigurnom okruženju. 

Priključili smo se tom projektu kako bismo doprinijeli razvoju škola u Africi i pružanju mogućnosti obrazovanja za djecu u Burkini Faso. Osim humanitarnog karaktera sudjelovanje u ovom projektu osvješćuje djecu koliko je obrazovanje važno za život.

Učenici produženog boravka PŠ Kature uključili su se u ovaj projekt. Jednom tjedno organizirane su radionice na kojima su učenicima podijeljeni UNICEF-ovi materijali za provedbu projekta po kojima se radilo.

Učenici su upoznali svijet i kontinente. Posebnu pozornost posvetili smo Africi, a najviše državi Burkini Faso. Naučili smo mnogo o tamošnjem načinu i uvjetima života te afričkoj kulturi. Kroz likovne aktivnosti izrađivali smo: plakate, nakit, životinje, posude, čaše, tanjuriće, svijećnjake,  magnete, straničnike, zastavice, kućice, slikali slike s afričkim motivima.

Kroz različite aktivnosti razvijale su se vrijednosti uvažavanja različitosti, pravednost, solidarnost, međuovisnost i druge.

Na završnoj školskoj priredbi, 12. lipnja 2018., organizirana je i prodajna izložba. Davao se dobrovoljni prilog za ponuđene radove koje su izradila djeca produženog boravka. Napravljen je i pano u holu škole na temu Afrike.

Kupujući ponuđene radove gotovo svi učenici i njihovi roditelji PŠ Kature dali su svoj doprinos ovom projektu.

Veseli nas što smo barem dijelom pripomogli djeci u Burkini Faso kako bi i na njihovim licima zračio osmijeh uspješnog školovanja kao što je to kod nas.

                                                                  Učiteljice i učenici PŠ Kature                   

[više]

Oproštaj osmaša

Autor: Administrator , 2. 7. 2018. 13:09

Danas se naša škola oprostila s još jednom generacijom osmaša,  koju ćemo pamtiti po dobrom. Završnu priredbu osmaša popratile su vesele i svijetle note harmonike i sopele . Učenici su pripremili lijepe radove i zabavne igrokaze kojima su dočarali svoja iskustva stečena u škole te su dirljivim riječima opisali svakog učitelja a na šaljiv način prikazali svoje prijatelje iz razreda. Na kraju su svi zajedno otpjevali pjesmu "Ružo crvena", a u pjevanju su im se pridružili učitelji i roditelji te su se nakon svečane dodjele svjedodžbi zajedno družili i oprostili od razrednica, učitelja i škole uz sok, kolače i pokoju suzicu. 

Svim našim osmašima želimo puno uspjeha i sreće u daljnjem školovanju i životu. 

SRETNO !!!

[više]

Zadnji dan nastave

Autor: Administrator , 15. 6. 2018. 09:20

Korak po korak stigli smo i do kraja nastavne godine. Posljednjeg dana nastave tradicionalno se najviše vesele osmaši i dijele svoju radost s ostalim učenicima povorkom kroz hodnike i dvorište matične škole te druženjem sa svojim razrednicama na školskom igralištu. Prenosimo vam djeličak atmosfere...smiley

[više]

Obavijest roditeljima – otkup obaveznih udžbenika predmetne nastave - Grad Labin

Autor: Administrator , 14. 6. 2018. 13:18

Obavještavaju se roditelji kako će Grad Labin vršiti otkup obaveznih udžbenika korištenih u šk.god. 21017./18. za učenike viših razreda osnovnih škola (5.-8.razreda).

Otkup će se vršiti isključivo za udžbenike učenika koji imaju prebivalište na području grada Labina, te su u tekućoj školskoj godini pohađali jednu od osnovnih škola čiji je osnivač Grad Labin.

 Iznos otkupa je 50% od pune cijene novih udžbenika (cijena je propisana i jednaka je u cijeloj RH, možete je provjeriti OVDJE), a uvjeti otkupa su sljedeći:

 • Knjige ne smiju biti vidno oštećene ili neuredne
 • Knjigama ne smiju nedostajati stranice
 • Knjige ne smiju biti ispunjene, išarane ili obilježene na bilo koji drugi način – ovo uključuje i udžbenike koji se ispunjavaju, tako da oni ne ulaze u otkup
 • U otkup ne ulaze radne bilježnice, atlasi i svi pomoćni udžbenici koji nisu obavezni, za bilo koji nastavni predmet
 • U otkup ne ulaze udžbenici iz izbornih predmeta

 Isplata će se izvršavati u gotovini, na licu mjesta, po preuzimanju i kontroli udžbenika.

Otkup udžbenika održat će se u prostorima matične škole od utorka 19. lipnja do četvrtka, 21. lipnja 2018., od 13 do 17 sati.

 

[više]

OBAVIJEST RODITELJIMA/SKRBNICIMA O VRAĆANJU BESPLATNIH UDŽBENIKA KOJE JE SUFINANCIRALA OPĆINA SV. NEDELJA

Autor: Administrator , 13. 6. 2018. 13:44

Poštovani roditelji/skrbnici ,

molimo Vas da vratite udžbenike koje ste besplatno dobili od Općine Sv. Nedjelja  za šk. god. 2017./2018.

Udžbenike možete predati u OŠ „Vitomir Širola-Pajo „ Nedešćina najkasnije do 15.06.2018.godine  (do kraja nastavne godine) u vremenu od 8.00 - 12.00 sati.

Labin,13.06.2018.

[više]

OBAVIJEST RODITELJIMA/SKRBNICIMA O VRAĆANJU BESPLATNIH UDŽBENIKA KOJE JE FINANCIRALA OPĆINA KRŠAN U PŠ VOZILIĆI

Autor: Administrator , 13. 6. 2018. 13:42

Poštovani roditelji/skrbnici ,

molimo Vas da vratite udžbenike i CD-e u PŠ Vozilići koje ste besplatno dobili od Općine Kršan za šk. god. 2017./2018.

Udžbenike možete predati u PŠ Vozilići dana 26. - 27.06. 2018. godine u vremenu od 9.00 - 12.00 sati.

Nakon vraćanja, udžbenike možete zamijeniti s drugim udžbenicima za šk. god. 2018./2019., s drugim roditeljima koji imaju prebivalište na Općini Kršan obzirom da ista financira udžbenike za učenike/ce sa svojeg područja.

Molimo da razmjenu udžbenika izvršite isključivo u prostorijama PŠ Vozilići  zbog  vođenja evidencije  o  istom.

 

Labin,13.06.2018.

[više]

Eko grupa provela projekt „Za što nam služi kanta za smeće“

Autor: Administrator , 12. 6. 2018. 10:00

Eko grupa učenika predmetne nastave matične škole je sa svojom voditeljicom, učiteljicom prirode i biologije, tijekom školske godine 2017./2018. provodila projekt „Za što nam služi kanta za smeće“. Ciljevi projekta su bili: osvijestiti kod učenika potrebu o brizi za vlastiti okoliš, smanjiti količinu otpadaka, potaknuti učenike na recikliranje i odvajanje otpada i preuzimanje odgovornosti za vlastite postupke.

U prvom su polugodištu slikali stanje okoliša nakon velikog odmora, napravili i uz pomoć školske psihologinje analizirali rezultate ankete o učeničkim navikama vezanim za postupanje s otpatcima, te su predložili rješenja kako bi se situacija popravila. Anketu su proveli među učenicima predmetne nastave.

Analizom ankete doznali su kako više od polovice učenika predmetne nastave kupuje marendu izvan škole, preko 80% uvijek baca otpatke u kantu za smeće, a oni koji ne bacaju većinom to ne rade jer im se ne da ili im je kanta predaleko. Oko 30% učenika smatra da je školski okoliš onečišćen otpatcima. Učenici su svjesni (67%) da upravo oni stvaraju najviše otpadaka u okolišu škole te da bi se i oni trebali brinuti o čistoći istog (uz školske i komunalne djelatnike).  Skoro svi se slažu da nije u redu bacati otpatke u okoliš (99% učenika). Na pitanje što mogu oni učiniti da školski okoliš bude čišći odgovarali su kako trebaju bacati otpatke u koš, opominjati one koji to ne rade te su predlagali pokretanje školskih akcija čišćenja okoliša. Saznali su i kako 47% učenika odvaja otpad kod kuće.

Dobivene rezultate prezentirali su svim učenima predmetne nastave povodom Dana planeta Zemlje te ih educirali o važnosti pravilnog zbrinjavanja otpada.

Nakon toga su učenici petih i osmih razreda sudjelovali u akciji čišćenja okoliša  „Zelena čistka“ tijekom koje su očistili prostor školskog igrališta, dvorišta i prostor ispred škole. Nakon čišćenja, sedmaši i osmaši su uz pomoć učiteljica, školskih majstora i spremačica uredili prostor na školskom igralištu sadnjom novih sadnica koje su omogućili Grad Labin i komunalno poduzeće 1. Maj Labin. Jedan od uočenih problema tijekom projekta bio je i nedovoljan broj kanti na školskom dvorištu i igralištu pa su komunalnom poduzeću uputili zamolbu za donacijom kanti za otpad koje bi se postavile u školskim dvorištima i na školskim igralištima.

Nadamo se kako je ovaj projekt dodatno osvijestio učenike koliko su svi oni važni za očuvanje našeg okoliša.

[više]

Učenici PŠ Vinež posjetili crkvu Srca Isusova na Marcilnici

Autor: Administrator , 12. 6. 2018. 07:51

Učenici II.razreda PŠ Vinež povodom dana župe posjetili su s učiteljicom vjeronauka, Đeni Vojić, crkvu Srca Isusova na Marcilnici. Razgovarali su sa župnikom Blažom o povijesti župe. Bili su vrlo znatiželjni i postavili su mnogobrojna pitanja svećeniku o župi, o unutrašnjosti crkve i o dnevnom centru doma za starije osobe. 

Bilo je to jedno lijepo novo iskustvo u kojem su učenici mnogo toga doznali.

 
[više]

Edukacija za učenike i eko kviz povodom Svjetskog dana zaštite okoliša

Autor: Administrator , 11. 6. 2018. 12:39

Udruga Društvo za komuniciranje ambijenta PUT i ove godine u suradnji s Gradom Labinom kroz projekt Labin Zdravi grad održala je u svim četvrtim razredima osnovnih škola “Ivo Lola Ribar” i Matije Vlačića edukativne radionice i predavanja na temu odvojenog prikupljanje otpada. 110 četvrtaša tijekom programa usvojili su kvalitetna znanja kroz teme Odbaciti otpad nije rješenje, Utjecaj čovjeka na okoliš, Otpad kroz povijest do danas, Kako izbjegavati stvaranje otpada (IVO), Otpad kroz povijest, Problematika otpada i rješenja i Načini zbrinjavanja otpada.

Svi sudionici dobili su brošuru sa zabavnim zadatcima i tekstovima vezanim uz oporabu i vrednovanje otpada, a zajedno s predavačima prošli su različite digitalne didaktičke igre vezanu uz problematiku otpada.

Nakon održanih predavanja-radionica završni susret svih učenika održao se jučer u područnoj školi na Katurama gdje su učenici provjerili svoje znanje u Eko-kvizu. Podijeljeni u 6 ekipa (žuta, plava, zelena, narančasta, crvena i bijela), učenici su se nadmetali u poznavanju znanja o selektivnom prikupljanju otpada, a nakon kviza svoje snage odmjerili su u akciji potezanja konopa. Najuspješnija ekipa bila je plava ekipa. 

Čestitamo svima na usvojenom znanju i fair play igri!

Vijest preuzeta s mrežnih stranica Grada Labina .

[više]

POZIV ZA UPIS U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Autor: Administrator , 7. 6. 2018. 08:44

                  REPUBLIKA  HRVATSKA

                URED DRŽAVNE UPRAVE U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

                   Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

               ISPOSTAVA  LABIN

 

            P  O  Z  I  V

 

                 za upis djece u prvi razred

          osnovne škole

 

                          P  o  z  i  v  a  j  u      s  e

 

       roditelji odnosno skrbnici djece, dorasle za upis u I. razred osnovne

 

škole u školskoj godini 2018./2019.  da upišu dijete u pripadajuću školu

 

        Vrijeme upisa :   od 12.  lipnja do  14. lipnja 2018. godine

      od  9.00  -  12.00  sati

 

 

 

[više]

Učenici izradili robote na satu Tehničke kulture

Autor: Administrator , 6. 6. 2018. 11:09

U svibnju su na satovima Tehničke kulture, učenici osmih razreda obrađivali temu „ Izradba i pokretanje robota i upravljanje njime“. Povodom toga učenici, David Mišon (8.a) i Vernon Agušaj (8.b) pod vodstvom učiteljice Davorke Buić, izradili su svoje  robote. David je programirao  dva robota, pod imenom Arduino i Emoro, koji se pokreću programom arduinoIDE (jezikom- C#) i programom freebasic (jezikom-BASIC). Na satovima Tehničke kulture uspješno su pokrenuli Arduino koji je oponašao robotsku ruku, a zatim su pomoću računala upravljali robotskom trokolicom koja je imala i sposobnost praćenja crte.

Vernon je programirao robota po imenu Cozmo programom i jezikom python. Tijekom sata pokrenuli su robota pomoću  iOS aplikacije za cozmo. Osim što su robotom mogli upravljati, imao je i mogućnost vožnje te govora.

Na tim satovima učenici su na zabavan način ponovili cijelu nastavnu cjelinu, dok je učiteljica sve pozorno pratila i provjeravala. Svi su se veoma veselili robotu jer im je do toga dana mogućnost izrade i upravljanje vlastitim robotom bila apstraktna i gotovo nemoguća. Učenici su oduševljeni i ponosni što su bili dio te nesvakidašnje priče.

Učenici 8.a razreda

[više]

Prijem i nagradni izlet za najuspješnije učenike

Autor: Administrator , 4. 6. 2018. 11:10

Gradonačelnik Grada Labina Valter Glavičić u Gradskoj knjižnici Labin 24. svibnja održao  tradicionalni prijem za najuspješnije učenike, njihove mentore te ravnatelje škola iz Osnovne škole Matije Vlačića i „Ivo Lola Ribar“, Srednje škole Mate Blažine, Umjetničke škole Matka Brajše Rašana i Centra „Liče Faraguna“.

Prijemu su prisustvovali učenici koji su tijekom ove školske godine ostvarili zapažene rezultate na županijskim i državnim natjecanjima i smotrama, i to prva tri mjesta na županijskim natjecanjima i sudjelovanje na državnim i međunarodnim natjecanjima i smotrama.

Grad je kao i ranijih godina za sve nagrađene organizirao i besplatan jednodnevni izlet koji se realizirao 01.lipnja. Uživali su u vožnji brodom Monsun do otoka Cresa gdje su posjetili mjesta Valun i Cres te ručali na brodu. Prekrasan sunčan dan i toplo more osigurali su prave uvjete i za kupanje.

Zahvaljujemo Gradu Labinu što svake godine prijemom i izletom nagrađuje naše najuspješnije učenike i mentore.  

Dio vijesti preuzet s mrežnih stranica Grada Labina.

[više]

Natjecanje u kvizu znanja - PŠ Vinež

Autor: Administrator , 1. 6. 2018. 11:43

Učenici 3. razreda PŠ Vinež natjecali su se u kvizu znanja koji je organizirala gđa Emilijana Vozila Mohorović, majka učenice tog razreda.

Gđa Emilijana poznata je sudionica mnogih kvizova na televiziji. Ovo joj je prvi kviz koji je organizirala u školi, a voljela bi se time i ubuduće baviti.

Prije 13 godina pobijedila je u Najslabijoj karici, u prosincu je u Šifri osvojila 10 000 kn, a u ožujku ove godine u Potjeri pobijedila iz 4. pokušaja.

Često sudjeluje u raznim kvizovima, pojedinačno ili ekipno. Njezina je ekipa Elizabeth Reed trenutno 36. od 260 ekipa na listi Hrvatske kviz lige.

Ekipe 3.razreda: BAŠELAK, KUŠ, ULIKA, LAVANDA I ŠPARUGA, bodrili su učenici ostalih razreda. Provjeravalo se znanje hrvatskog jezika, matematike, engleskog i talijanskog jezika, prirode i društva te posebno poznavanje zavičaja.

Pobjednici, grupa Bašelak, nagrađeni su knjigama, a ostali utješnom čokoladom.

[više]

Projektni dan Crvenog križa u PŠ Kature

Autor: Administrator , 1. 6. 2018. 11:37

U ponedjeljak, 28.5.2018., u P.Š. Kature održan je projektni dan Crvenog križa u kojem su sudjelovali svi učenici područne škole i učenici 3. razreda matične škole. Uz prezenterice Morin, Barbaru, Maju i Anu učenici su saznali mnoštvo korisnih informacija o četiri teme: prvašići su upoznali pravila ponašanja u prometu uspomoć Mede Jurice, Mišica Milica drugašićima je govorila o osobnoj sigurnosti i komunikaciji s nepoznatim osobama, učenici trećih razreda upoznati su s ,,Opasnostima i kodovima sigurnosti na vodi'', četvrtaši su učili osnove prve pomoći: stabilan bočni položaj, prvu pomoć kod gušenja i velikog krvarenja.

Druženje je završilo međusobnom prezentacijom usvojenih znanja i vještina i veselim zajedničkim pjevanjem pjesme ''112'' uz pratnju gitare.

[više]

VIŠE CVIJEĆA - MANJE SMEĆA -projekt učenika mlađih razreda matične škole

Autor: Administrator , 25. 5. 2018. 12:24

Naša škola već nekoliko godina redovito obnavlja status eko škole. I mi smo dio toga. Tijekom ove školske godine  2017./2018. provodili smo niz aktivnosti vezanih uz očuvanje okoliša u kojem živimo. 

Započeli smo s prikupljanjem plastičnih čepova. Naše učionice bile su zakrčene kartonskim kutijama prepunih čepova. Svi smo se jako angažirali oko prikupljanja. Naš trud nagradilo je Komunalno poduzeće 1. MAJ Labin izletom i kazališnom predstavom.

U travnju smo sudjelovali u akciji uređenja školskog dvorišta. Već tradicionalno, mi smo kreatori malog cvjetnjaka koji prekrasnim bojama i cvatom  krasi ulaz u školu.

Redovito se brinemo o čistoći našeg školskog dvorišta koje za vrijeme odmora postaje naše igralište. Nakon nas, posla nema previše jer mi znamo čemu služi kanta.

U školi smo održali i Eko priredbu (17.svibnja 2018.) na kojoj su učenici 2.r izveli Crvenkapicu „po domoće“, a ostali su učenici mlađih razreda izvodili igrokaze i recitacije s eko porukama i naglaskom kako odvojiti otpad.

Na taj su način  podsjetili roditelje na važnost očuvanja okoliša i odvajanje prikupljenog otpada te štetnosti odlaganja smeća u prirodu. Za priredbu smo izradili kostime od najlona i papira te smo održali veselu i šarenu modnu reviju. Učenici produženog boravka izveli su „ples pčelica“ koje su sakupljale smeće u kostimima koje su također sami izradili. Priredba je privedena kraju izvedbom pjesme „Neka naša Istra blista“ i „ Ča moru ljudi prirodi dati“.

[više]

Osmaši na terenskoj nastavi u Vukovaru

Autor: Administrator , 24. 5. 2018. 11:21

U sklopu dvodnevnog obaveznog projekta „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“, osmaši naše škole u pratnji razrednica i školske knjižničarke boravili su u Vukovaru od 20. do 22. svibnja 2018. Polazak je bio u 10.30 te nakon dugotrajnog putovanja smjestili su se u hostel  Dubrovnik (prostor bivše vojarne 204. brigade) oko 19.00, nakon čega su učenici imali mogućnost slobodnog kretanja dvorištem hostela u kojem se nalaze razni eksponati vojnih vozila.  Drugi dan započeo je predavanjima „Domovinski rat“ i „Bitka za Vukovar“ kojima su učenicima podrobno objašnjeni uzroci i tijek rata te koje su važnosti pojedinih akcija u obrani suvereniteta Republike Hrvatske. Nakon toga  otišli su u obilazak Gradskog muzeja Vukovara u čuvenom dvorcu Eltz i veoma suvremenog Muzeja vučedolske kulture te spomen križ žrtvama Vukovara na ušću Vuke u Dunav, nakon čega su imali slobodno vrijeme za razgledavanje centra grada.

Sljedeći dan započeli su obilaskom memorijalnih lokacija gdje se kroz predavanja vodiča uvode u događaje koji su se ovdje odigrali ratne 1991. godine te na kojim su odali čast svim sudionicima Domovinskog rata. Posjetili su Trpinjsku cestu poznatu kao „groblje tenkova“ i Dom vukovarskih branitelja, razgledali repliku legendarne ratne vukovarske bolnice, Memorijalno groblje žrtava Domovinskog rata te Memorijalni centar Ovčara . Nakon toga su pod vodstvom bojnika razgledali eksponate iz rata (tenkove, transportere, avion, brod), repliku koncentracijskog logora te im je održao edukativno predavanje o eksplozivnim napravama.

Posjet Vukovaru završio je porukama mira i kvizom znanja o Domovinskom ratu u kojem su predstavnici naše škole, Oleg Klapčić i Nino Basanić, osvojili počasno 3. mjesto. U popodnevnim satima puni novih saznanja i iskustava zaputili su se prema Labinu.

[više]

"Spelling Bee“-natjecanje u slovkanju riječi na engleskom jeziku

Autor: Administrator , 24. 5. 2018. 10:14

U našoj se školi već šestu godinu održava međurazredno i individualno natjecanje učenika u slovkanju riječi na engleskom jeziku  „Spelling Bee“.

Ove godine natjecali su se učenici petih razreda koji  su se  pripremali na dodatnoj nastavi iz engleskog jezika sa učiteljicama Marizom Hrvatin-Mahmutović i Katijom Tefik-Baćac. Zatim je uslijedio odabir najuspješnijih učenika unutar svakog petog  razreda i na kraju održano je natjecanje u školskoj knjižnici u srijedu 23. svibnja 2018. godine.

Učenici natjecatelji bili su:

5. a razred – Adrian Jelčić, Annika Marić, Erin Mohorović, Stephanie Negri i Gianluca Štemberga;

5. b razred – Tonia Gudek, Filip Muškardin, Zara Stojić, Viktoria Višković i  Patrik Vozila;

Podršku natjecateljima pružali su prijatelji iz razreda i ostali zainteresirani učenici naše škole, a o regularnosti natjecanja brinule su učiteljice engleskog jezika Mariza Hrvatin Mahmutović, Jadranka Zulijani i Katija Tefik – Baćac. Voditelj natjecanja bio je učenik sedmog razreda Jakov Čekada.

Bilo je zabavno i neizvjesno do samog kraja!

Najuspješniji ekipni rezultat postigla je ekipa 5.a razreda (54 boda) dok je ekipa 5.b razreda (45 boda) zauzela drugo mjesto.

Najbolje individualne rezultate postigli su učenici: 1.  Gianluca Štemberga (5.a), 2. Erin Mohorović (5.a) i Annika Marić (5.a),  3. Zara Stojić (5.b) i Viktoria Višković (5.b),.....

Svim učenicima dodijeljene su diplome za sudjelovanje na natjecanju i za  postignute rezultate. 

[više]

12. Susret gradova i općina – prijatelja djece

Autor: Administrator , 24. 5. 2018. 10:06

U Šibeniku se u subotu, 12. svibnja 2018., održao 12. Susret gradova i općina – prijatelja djece u organizaciji Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske (Središnjeg koordinacijskog odbora akcije “Gradovi i općine – prijatelji djece”), Koordinacijskog odbora akcije “Grad Šibenik – prijatelj djece” i Društva „Naša djeca“ Šibenik, uz pokroviteljstvo Grada Šibenika.

Delegaciju našega Grada Labina – prijatelja djece činili su:  predstavnica Grada Labina, predstavnici Osnovne škole „Matije Vlačića“ i predstavnici Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ Labin – učiteljica Katija Tefik-Baćac i učenica osmoga razreda Elin Franković.

Otvorenje Susreta bio je u 10 sati u Hrvatskom narodnom kazalištu u Šibeniku uz glazbeno-umjetnički program i prigodne riječi domaćina. Na Susretu su sudjelovale delegacije iz 26 gradova i općina – prijatelja djece uključenih u Akciju.

Tema ovogodišnjeg Susreta bila je „Kultura i dječje stvaralaštvo“ te su održane radionice zavičajnih mapa za odrasle i djecu. Radionica je bila koncipirana kao korelacija likovno-umjetničkog, povijesnog i jezično dramskog sadržaja. Djeca i voditelji bili su podijeljeni u skupine, te su zajedno sudjelovali u aktivnosti. U sklopu Susreta razgledali smo i upoznali kulturne i povijesne znamenitosti grada Šibenika.

U akciju je dosad uključeno 117 gradova i općina diljem Hrvatske, a 67 gradova/općina su dostigle status Prijatelja djece, stvarajući mrežu gradova i općina u Hrvatskoj koji sustavno skrbe o djeci i ostvaruju visoke kriterije lokalnih zajednica usmjerenih kvaliteti života djece.

[više]

Osmaši - pripreme za upise u srednju školu!

Autor: Administrator , 24. 5. 2018. 09:29

Dana, 23. travnja, roditeljima naših osmaša je ravnatelj SŠ Mate Blažina Labin, Čedomir Ružić, predstavio programe, odnosno smjerove koji se mogu pohađati u toj školi i što je sve potrebno da se njihova djece upišu u određeni smjer. Na Power Point prezentaciji prikazao je i sve projekte u koje je uključena škola .

Dana, 16. svibnja , u školskoj knjižnici održalo se predstavljanje Pomorske škole Bakar za osme razrede. Profesori stručnih predmeta te škole, Vladimir Car i Kristina Grubišić, su Power Point prezentacijom dali učenicima osnovne informacije o tome kako i tko se može upisati u tu školu. Naglasili su da, ukoliko se netko upiše u tu školu, ima i mogućnost upisa u Učenički dom koji se nalazi u neposrednoj blizini škole.  Učenici su bili zadovoljni datim informacijama, a čak ima i zainteresiranih.

Danas u školskoj knjižnici osmaši su imali priliku pogledati webinar namjenjen učenicima koji se upisuju u 1. razred srednje škole. Webinar im je pružio uvid u sve bitne informacije vezane uz upise : kada i tko će im podijeliti šifre za upise, kako odabrati i upisati se u željene smjerove, koliko je bodova potrebno za određeni smjer i ostale mogućnosti bodovanja i upisa.

Sve informacije učenicim ase dostupne na mrežnim stranicam a škole te na www.upisi.hr

[više]

Učenici naše škole posjetili su mađarski grad Baju

Autor: Administrator , 24. 5. 2018. 09:07

Učenici naše škole „Ivo Lola Ribar“ Labin – članovi Gradskog vijeća mladih: Barbara Vozila, Leonarda Ivašić, Katarina Gobo, Selina Karić, David Sandić i Ivan Dundara boravili su u mađarskom gradu  Baji od 10. do 13. svibnja 2018. u pratnji učiteljica Jasmine Beloč i Elene Brnjac. Posjet je nastavak dugogodišnje suradnje između naših gradova i škola. Od samog dolaska u grad Baju pa do odlaska kući za  ugodan boravak brinuli su se naši domaćini Judit Polyak(učiteljica hrvatskog jezika), Angela Šokac Marković (dopredsjednica Hrvatske državne samouprave u Mađarskoj), Antun Gugan (ravnatelj OŠ Stjepana Vancaga) i Joso Ostrogonac (predsjednik Saveza Hrvata u Mađarskoj) koji su bili pravi domaćini i osigurali da nam svaki dan proveden u njihovom gradu  ostane u prelijepom sjećanju.

Tijekom boravka u Baji dani su bili ispunjeni različitim aktivnostima. Prvi smo dan proveli zajedno s našim  vršnjacima iz Mađarske i njihovom voditeljicom gđom Judit u gradu Pečuhu gdje smo razgledali grad i  posjetili zoološki vrt u kojem su nas učenici bajske škole na hrvatskom jeziku upoznali s poviješću grada Pečuha, zoološkog vrta i Mohačkom bitkom. Istog smo dana posjetili i  Hrvatsku školu Miroslava Krleže koja je oduševila naše učenike. Drugi dan boravka razgledali smo grad Baju, a nakon toga sudjelovali na tradicionalnoj priredbi Markovo u vancaškoj osnovnoj školi gdje smo kušali njihova tradicionalna jela , oduševili se narodnim plesovima, pjesmama i recitacijama. Družili smo se s vršnjacima i okušali se u plesanju kola. Vratili smo se kući ispunjeni pozitivnim dojmovima i bogatiji za nova prijateljstva. Zahvaljujemo se Gradu Labinu , Gradu Baji  i našoj školi što su našim učenicima omogućili prelijepi boravak u Baji.

[više]

Posjet učenika Umjetničkoj školi Matka Brajša Rašana

Autor: Administrator , 23. 5. 2018. 14:30

U utorak , 22. svibnja, učenici mlađih razreda matične i područnih škola bili su na predstavljanju Umjetničke škole  Matka Brajše Rašana . U kino dvorani, animacijskim koncertom na kojem su nastupili orkestar bez dirigenta, Veliki školski orkestar i polaznice suvremenog plesa,  učenicima su predstavili razna glazbala i ples koji  se mogu u školi naučiti. Vesela publika s velikim je interesom pratila izvedbe i na kraju ih nagradila iskrenim pljeskom. Nakon koncerta učenici su mogli isprobati razna glazbala što je vjerojatno u mnogima potaklo želju za upisom u školu da nauče svirati svoj omiljeni instrument. 

[više]

Književni susuret s Božedarom Prosenjakom

Autor: Administrator , 23. 5. 2018. 14:02

Jučer smo u našoj školskoj knjižnici imali iznimnu čast družiti se s književnikom Božedarom Prosenjakom, jednim od najznačajnijih imena u hrvatskoj književnosti čija su djela „Divlji konj“, „ Sijač sreće“ i „ Miš“ uvršteni u školsku lektiru, a brojni njegovi radovi uvršteni su u udžbenike te je djeci itekako poznat i zanimljiv. S književnikom su se družili učenici 3. i 4. razreda matične i područnih škola koji su s oduševljenjem pratili njegove priče iz školskih dana i anegdote iz školskih klupa koje su ih podsjetile na priče o školi njihovih baka i djedova . Na kraju su ga pozdravili srdačnim i toplim pljeskom. 

[više]

Učenici PŠ Vozilići osvojili su računalo

Autor: Administrator , 16. 5. 2018. 11:57

Učenici PŠ Vozilići sudjelovali su na natječaju HEP-a u sklopu akcije „ Za naše male genijalce“. Zajedno su s učiteljicama Tatjanom i Sanjom osmislili igrokaz i snimili filmić  u kojem su prikazali zašto njima treba računalo. U petak, 11.05.2018.g. su predstavnici HEP-a posjetili učenike i uručili im nagradu. Osvojili su računalo koje će koristiti za bolje istraživanje svojih projekata.

Filmić možete pogledati klikom na sljedeći link: https://www.youtube.com/watch?v=w-au0AeD9fE

[više]

Obilježili smo Dan naše škole

Autor: Administrator , 11. 5. 2018. 13:56

9.5. Dan škole i Dan Europe

U srijedu, 9.svibnja  u OŠ „Ivo Lola Ribar“ u veselom ozračju, obilježen je još jedan Dan škole. Nogometne ekipe petih razreda su međusobno odigrale prijateljske utakmice uz podršku ostalih učenika navijača, a u školskim kuhinjama matične i područnih škola Kature, Vinež i Vozilići nudio se posebno napravljen zdrav doručak. U holu škole je već tradicionalno održana priredba uz nastup školskoga zbora, izvrsnih solista, učenika matične  i područnih škola koji su se predstavili, pjesmom, plesom i kazivanjem nagrađenih stihova koje su sami napisali. Uzvanici su u holu škole mogli razgledati i likovne radove učenika.

Ravnatelj škole, gospodin Miro Alilović, osvrnuo se na izvrstan rad škole u posljednjih godinu dana, a najuspješnijim učenicima i njihovim mentorima na ovogodišnjim natjecanjima podijelio je pohvalnice i prigodne poklone za uloženi trud i postignuti uspjeh. Na ovogodišnjim županijskim natjecanjima znanost mladima sudjelovalo je 32 učenika,a na  sportskim županijskim natjecanjima 48. Od njih se 12 plasiralo na državna natjecanja. Ravnatelj je posebno naglasio uspješnu suradnju s Gradom Labinom i Općinom Kršan.

S ponosom ističemo kako smo i u ovoj školskoj godini uspješno potvrdili naš ZLATNI status Eko škole te su učenici eko grupe s ponosom podigli eko zastavu! Svečanosti se odazvala i zamjenica gradonačelnika grada Labina, nekadašnja učenica naše škole, gospođa Federika Mohorović Čekada, koja se zahvalila na dosadašnjoj veoma uspješnoj suradnji Škole i Grada, poželjela svim učenicima, učiteljima i stručnim suradnicima te ravnatelju škole mnogo uspjeha u daljnjem radu te čestitala svima na izvrsnim rezultatima . Osvrnula se i na dosadašnje, ali i najavila buduće investicije Grada u OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin. Školska priredba završila je izvrsnom izvedbom zbora pjesme „Život nije siv“ te veselom svirkom trojice harmonikaša naše škole. Zahvaljujemo se svim uzvanicima, članovima Školskoga odbora, roditeljima, učiteljima i učenicima što su svojom prisutnošću uveličali ovaj dan.

 

 

[više]

Projektni dan Crvenog križa u PŠ Vinež

Autor: Administrator , 11. 5. 2018. 12:11

Projektni dan Crvenog križa održao se 08.05.2018. u PŠ Vinež povodom 140 godina postojanja Crvenog križa u Hrvatskoj.Održane su radionice:“Pružanje prve pomoći“, „Ne otvaraj vrata!“, „Medo Jurica na putu do škole“, „Spašavanje na vodi“.

Djeca su na kraju pjevala pjesmu „112“ uz pratnju ravnateljice CK Labin Morin Hukić u veseloj radnoj atmosferi.

[više]

Dan otvorenih vrata

Autor: Administrator , 11. 5. 2018. 11:54

 

Obavještavamo roditelje o nadolazećem Danu otvorenih vrata OŠ "Ivo Lola Ribar" (matična škola) koji će se održati u ponedjeljak, 14.05.2018. s početkom u 17,00 sati. 

 

 

 

[više]

Što je sreća?

Autor: Administrator , 3. 5. 2018. 14:21

Što je sreća?Tko je to sretan? Koji su simboli sreće i kako to da je čitav jedan dan posvećen sreći? Upitali su se sve to, a i još mnogo više, naši petaši sa svojim učiteljicama Marizom Hrvatin-Mahmutović, Katijom Tefik Baćac i Jangelom Sušac-Budimir, koji su u petak, 27. travnja priredili u školskoj knjižnici prigodan program na temu „Što je sreća“.

Uz zanimljive i zabavne kadrove filma istoga naslova koji je snimio naš sedmaš Mihael Petrović, obilje mudrih izreka i lijepih stihova o sreći, na hrvatskom i engleskome jeziku, ples i majstorsku svirku na harmonici za što je bio zaslužan Morris Gržan iz 5.b, publika je zbilja uživala, a na kraju su svi jednoglasno zaključili: „Doviđenja do sljedeće lijepe prigode!

[više]

PŠ Vozilići sudjelovala je na Festivalu samoniklog bilja u Kršanu

Autor: Administrator , 1. 5. 2018. 08:10

I ove godine učenici su zasukali rukave i zajedno s učiteljicama i roditeljima krenuli u potragu samoniklog ljekovitog bilja. Koprivu, kadulju i trputac brali su početkom travnja. Zatim su bilje sušili u školi  i pripremali čajeve.

Osim čajeva na štandu u Kršanu nudili su i sušenu lavandu, mirisne soli lavande, kisele šparuge i kolače s mentom i cimetom.

Sve su to pripremali  tjednima da bi njihov štand bio što bogatiji. Na dan sajma učenici su se izmjenjivali u prodaji i na kraju otišli kući sa skoro praznim košarama jer su sve proizvode uspješno prodali.

Ovogodišnje sudjelovanje na Festivalu bio je i humanitarnog karaktera  „ Za djecu Afrike“  tako da će učenici  dio  priloga  dati u te svrhe.

[više]

Obilježili smo Dan planeta Zemlje

Autor: Administrator , 26. 4. 2018. 13:10

U OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin aktivno je obilježen Dan planeta Zemlje integriranim danima.

Učenici i učiteljice PŠ Vozilići su u petak, 20.04.2018.g. navukli rukaviće, uzeli metle i motike  u ruke i krenuli u uljepšavanje školskog dvorišta. Očistili su dvorište škole, okopali cvijetnjak i posadili cvijeće koje su učenici donijeli od kuće. Posadili su i voćku jabuke u školskom voćnjaku. Istog su dana učenici PŠ Vinež te njihovi roditelji, djedovi i bake osvježili školsko dvorište te su na novouređenim površinama zasijali travu. Učenici produženog boravka matične škole tradicionalno su otišli na piknik. Ručali su na livadi u blizini škole, a potom je uslijedilo druženje uz grickalice i igre. Najveće oduševljenje ipak su pronašli u šatoriću i suncobranu pod kojim su se skrivali od proljetnog, varljivog sunca. 

Obilježavanje se nastavilo u ponedjeljak 23.04. kroz niz aktivnosti. Učenici i učiteljice PŠ Kature očistili su i osvježili školsko dvorište te su svojim likovnim radovima ukrasili panoe.

U matičnoj su školi članovi eko grupe učenicima od 5.r do 8.r predstavili rezultate svog rada na projektu "Za što nam služi kanta za smeće". Projekt se provodio kroz cijelu školsku godinu, a cilj mu je bio potaknuti i osvijestiti učenike o potrebi pravilnog odlaganja otpada i smanjenja otpadaka u prostoru škole. Za to su vrijeme učenici mlađih razreda uređivali dvorište na ulazu u školu. Zajedno sa svojim učiteljicama počistili su cvjetnu gredicu na ulazu u školu te su je zasadili cvijećem ​koje su donijeli. Cvjetna je gredica sada raznobojna i vesela! Učenici petih razreda te dio osmih sudjelovali su akciji čišćenja okoliša  „Zelena čistka“. Podijeljeni u tri grupe očistili su prostor školskog igrališta, dvorišta i prostor ispred škole. Nakon čišćenja, sedmaši i osmaši su uz pomoć učiteljica, školskih majstora i spremačica uredili prostor na školskom igralištu sadnjom novih sadnica koje su omogućili Grad Labin i komunalno poduzeće 1. Maj Labin.

Škola se zahvaljuje svima koji su omogućili, podržali i sudjelovali u ostvarenju Eko dana.

Galeriju fotografija pogledajte OVDJE.

[više]

Izbor srednje škole.... nije laka odluka!

Autor: Administrator , 18. 4. 2018. 08:17

Uz koordinaciju naše pedagoginje te izvrsnu suradnju sa srednjom školom, učenici osmih razreda su u ponedjeljak, 16. travnja, uz svoje razrednice posjetili SŠ Mate Blažine Labin kako bi se što bolje pripremili na upise u srednju školu koji ih uskoro očekuju. U restoranu škole dočekali su ih ravnatelj škole Čedomir Ružić, psihologinja Mirjana Dobrić, pedagoginja Irena Crvak. Profesori Danijel Mohorović i Kristina Tenčić Lazarić prezentirali su im i približili školu ekonomije, a profesor Dean Blašković predstavio je kako izgleda škola trgovine i prodaje. Odgledali su  prezentaciju i filmove zanimanja te poslušali kratka predavanja ravnatelja i psihologinje u svrhu upoznavanja prostora škole i budućih struka.

Voditelji školske prakse kuhara i konobara, Doriano Mohorović i Nevio Gašparini,  otkrili su im što ih očekuje ako se odluče na ugostiteljske smjerove te im zajedno s polaznicima prakse pokazali što i kako se kuha i uči o kuharstvu.

Profesorica Majda Milevoj Klapčić, školska knjižničarka, pokazala im je školsku knjižnicu, a dvoje je učenika uz kratku prezentaciju prikazalo  rad knjižnice.

Posjetili su i radionu u kojoj učenici elektro i instalacijskih smjerova obavljaju stručnu praksu. Profesor Elvis Miletić i Alen Šestak proveli su ih kroz prostore  gdje se odvija dio školske prakse te im pokazali što učenici u radioni rade i uče kroz praktičnu nastavu.

Učenici su se ovim posjetom srednjoj školi približili budućem zanimanju te će ovo iskustvo iskoristiti kako bi odabrali najbolji smjer u srednjoj školi, odnosno svoje buduće zanimanje jer...

Izbor srednje škole.... nije laka odluka!

....................................................................................................................

Najvažnije o upisima u srednju školu pratite na : www.upisi.hr

 

[više]

Posjet učenika Koncertnoj dvorani „Vatroslav Lisinski“ i Hrvatskom školskom muzeju

Autor: Administrator , 17. 4. 2018. 08:25

U utorak, 10. travnja, naši su se sedmaši i osmaši, u pratnji nastavnica Ankice Stepančić, Anesse Alagić Negri, Jasmine Beloč i Jangele Sušac-Budimir uputili u Zagreb  u okviru već traicionalnoga posjeta Tjednu Hrvatske glazbene mladeži koji se održava u Koncertnoj dvorani „Vatroslav Lisinski“. Ove je godine Program  zamišljen kao multimedijalno predstavljanje  impresionizma kao umjetničkog razdoblja koje je podjednako obilježilo sve umjetničke vrste.

Program je realiziran u suradnji sa: Školom suvremenog plesa Ane Maletić u Zagrebu, Modernom galerijom, Koncertnom dvoranom Vatroslava Lisinskog, Francuskim institutom u Hrvatskoj i Gradskim uredom za kulturu Grada Zagreba, a naši su učenici uživali  u glazbi i plesu. Terensku nastavu zaokružio je posjet Hrvatskom školskom muzeju gdje su uz stručno vodstvo mogli vidjeti kako je škola izgledala nekad, što se učilo, kakva su bila pravila ponašanja, pohvale, a i poneka kazna.

Bio je to lijep i vrlo ispunjen dan.

[više]

Sudjelovanje u međunarodnom TALIS istraživanju o učenju i poučavanju

Autor: Administrator , 11. 4. 2018. 12:51

Ove je godine naša škola, zajedno s 200 osnovnih škola, odabrana u uzorak hrvatskih škola u provedbi OECD-ova (Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj) istraživanja TALIS 2018 u kojemu sudjeluje  47 zemalja. TALIS (Teaching and Learning InternationalSurvey) je najveće međunarodno obrazovno istraživanje koje je usmjereno na pučavanje, učenje i radno iskustvo učitelja, nastavnika i ravnatelja u školama, a zadaća je dobivanje relevantnih međunarodnih indikatora s ciljem razvoja obrazovne politike zemalja sudionica. Koordinatorica naše škole, pedagoginja Ester Stemberger je uz ravnatelja nositelj aktivnosti za pripremu, realizaciju istraživanja te ispunjavanje on-line upitnika. Dvadeset učitelja predmetne nastave  slučajnim je odabirom anketirano on line upitnikom, a dobiveni podaci su  povjerljivi te imena anketiranih učitelja ostaju anonimna jer se međunaradna statistička obrada vrši samo prema identifikacijskom broju ispitanika. Istraživanje se provelo tijekom ožujka i travnja.

Zahvaljujemo učiteljima koji su sudjelovali u anketiranju.

[više]

Međunarodno istraživanje „ Zdravstvena ponašanja djece školske dobi u 2018. godini“

Autor: Administrator , 11. 4. 2018. 12:01

Healt behaviour in School-aged Children (HBSC)

Ovo istraživanje o zdravstvenom ponašanju učenika provodi se u mnogim školama u više od 45 zemalja. Ispitivanjem su obuhvaćeni učenici  V. i VII. razreda osnovne škole te I. razreda srednje škole. Slučajnim uzorkovanjem izabran je 5.b i 7.b razred naše škole. Istraživanje se provodilo putem anonimne online ankete koja sadrži pitanja o zdravstvenim navikama i ponašanjima (prehrambene navike, tjelesna aktivnosti, sjedilačko ponašanje, pušenje, alkohol, nasilje i sl.) te obiteljskom, školskom i vršnjačkom okruženju. Sudjelovanje učenika je  dobrovoljno, uz suglasnost roditelja. Pedagoginja škole je pripremila i koordinirala navedeno istraživanje uz učiteljicu Dijanu koja je izvršila kompjutersku pripremu. Razrednice su bile uključene u istraživanje kroz ispunjavanje online razrednog izvješća. Cilj čitavog projekta je prikupljanje međusobno usporedivih podataka o zdravstvenom ponašanju učenika te poboljšanje zdravstvenog ponašanja djece školske dobi.

[više]

Provedba istraživanja „Analiza rizičnih ponašanja i konzumacija opojnih sredstava kod učenika osnovnih i srednjih škola Istarske županije“

Autor: Administrator , 11. 4. 2018. 11:18

ŠPP -preventivni programi -

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je uz koordinaciju pedagoginje Škole u siječnju 2018. provelo istraživanje o rizičnim ponašanjima učenika Istarske županije. Cilj istraživanja je jasno utvrditi stanje u učeničkoj populaciji te moguće trendove koji bi ukazivali na potrebe revidiranja postojećih i uvođenja novih preventivnih programa. Istraživanjem je obuhvaćeno 20% svih učenika 7.i 8. razreda OŠ Istarske županije. U našoj školi je bilo obuhvaćeno 14 učenika 7. razreda i 10 učenika  8. razreda odabrano slučajnim odabirom. Anonimno su se ispitivali  različiti aspekti života mladih kao što su:odnos prema školi, vršnjacima, depresivnost, ljubavni odnosi,rizična ponašanja,korištenje tableta,računala,konzumacija duhana,alkohola i droga. Koristio se standardni upitnik „Kako si?“.

Istraživanje je podržano od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

 

[više]

Posjet Gradskoj galeriji Labin

Autor: Administrator , 11. 4. 2018. 11:05

Učenici produženog boravka matične škole sudjelovali su 28.03.2018. god. u grafičkoj radionici u Gradskoj galeriji Labin. Nakon razgleda  izložbe "Dnevni utisci", autorice Sunčane Simichen učenici su isprobali otiskivanje na preši i stvorili prave umjetničke radove. Slijedio je obilazak Starog grada i igranje u obližnjem dječjem parku. 

[više]

Druženje s književnikom Hrvojem Kovačevićem u Gradskoj knjižnici

Autor: Administrator , 9. 4. 2018. 14:30

Ususret Međunarodnom danu dječje knjige (2.travnja) učenici su četvrtih razreda matične škole i PŠ Kature posjetili 27. ožujka Gradsku knjižnicu Labin, koja je ugostila dječjeg književnika Hrvoja Kovačevića. Učenici su s oduševljenjem pratili predavanje u kojem ih je autor upoznao, a mnoge tek podsjetio, na zaplete svojih romana Tajna zmajeva vrta, Tajna šutljivog dječaka i Anđelova šala te je najavio svoj sljedeći roman Tajna maloga brata. 

 

[više]

Priredba "Naša baština"

Autor: Administrator , 9. 4. 2018. 13:51

27.3.2018. učenici šestih razreda uz pomoć svojih učiteljica hrvatskoga jezika i knjižnjičarke zavirili su u prošlost, u našu baštinu. U školskoj knjižnici priredili su izložbu starih predmeta, a uz pomoć učenika sedmih i osmih razreda uredili su zidne novine i izradili istarske narodne nošnje. Uvod u priredbu bila je prezentacija istarske narodne baštine u školskom hodniku. Moris Šumberac je na mehu izveo Balun. Tijekom priredbe izmijenjivale su se pjesme na čakavskom narječju, tekstovi o narodnim običajima, istarske legende i priče, a sve su upotpunili vrijedni učenici na mehu, mišnjicama i harmonikama. Izveli su tradicionalne istarske pjesme. Na kraju su se počastili domaćim kolačima (kroštulama, cukarančićima i pincom) koje su priredile njihove vrijedne bake.

[više]

"Zaštita zubi" u Tjednu oralnog zdravlja

Autor: Administrator , 28. 3. 2018. 13:27

Povodom Svjetskog dana oralnog zdravlja, 20. ožujka, naša je škola u sklopu projekta „Zaštita zubi“ koji se odvija u suradnji  s „Labin-Zdravi grad“, provodila razne aktivnosti tijekom cijeloga tjedna. Učenici viših i nižih razreda na satovima razrednika ali i na drugim predmetima, obrađivali teme vezane uz oralno zdravlje i četkanje zubi, izrađivali su likovne i literarne radove, učili uz pomoć plakata i edukativnih prezentacija i predavanja stomatologa.

Učenici šestih i osmih razreda na satu prirode/biologije razgovarali su o važnosti oralne higijene, pogledali su PP prezentaciju „Fokalne oralne infekcije“, te im je skrenuta pozornost na posljedice koje može imati nebriga o zdravlju usne šupljine. Učenici sedmih razreda na satu biologije pogledali su PP prezentaciju „Bakterije u usnoj šupljini“ te razgovarali su o vrstama bakterije koje žive u našim ustima, i koje bolesti mogu uzrokovati ako se redovito ne održava higijena usne šupljine. Prezentacije su izradile doktorice dentalne medicine Alice Milevoj Diklić i Leona Stemberger.

Povodom Dana oralnog zdravlja, učenici produženog boravka matične škole izradili su plakat na zadanu temu te zajedno pročitali deset zubnih zapovijedi, a nakon toga pogledali i edukativni filmić “ Zubi i briga o njima”. Najveće veselje donijela je nova igra u produženom boravku “ Zubni bingo” s kojom se učenici mogu igrati svakog dana u slobodno vrijeme. 

Učenici produženog boravka PŠ Vinež ukrasili su kreativan pano u holu škole svojim kreativnim crtežima i tako naučili mnogo o zdravoj i lošoj prehrani za naše zube.

Učenici PŠ Vozilići ove su godine obilježili Svjetski dan oralnog zdravlja na satovima engleskog jezika, prvašići su razvrstavali i imenovali hranu i piće koje je dobro ili loše za naše zube (A happy-good tooth and a sad-bad tooth), drugašići su izrađivali mali slikovni rječnik (Dental health words), a trećaši i četvrtaši su učili čemu služe zubi, što sve činimo da bismo zaštitili svoje zube, učili prigodnu pjesmu o zubima i na kraju su izradili prigodan pano .

Prvašici PŠ Kature također su kroz razne aktivnosti učili o zaštiti zubi; interpretirali su pjesmu „Kod liječnika“, čitali priču „Mrljek i Prljek“, pogledali PP prezentaciju „Daj šest“,pročitali edukativnu knjižicu Moji zubi te razgovorali o mliječnim i stalnim zubima, posjetu stomatologu, zdravoj prehrani, oralnoj higijeni. Ostali su učenici sa svojim učiteljicama na temu zubi pogledali prezentacije, izradili plakate, ispunili anketu o pranju zubi te demonstrirali pravilno čišćenje zubi. U produženom boravku pogledali su filmić „Stomatolog u našem domu“, učili o zdravoj prehrani. Ugostili su stomatologa dr. Roberta Klapčića koji im je pomoću prezentacije ukazao na pravilno održavanje higijene zubi, na izgled stomatološke ordinacije te je na modelu pokazao ispravno četkanje zubi nakon čega su i sami učenici mogli samostalno očetkati model.

Glavna preventivna aktivnost s ciljem očuvanja oralnog zdravlja jest svakodnevno pranje zubi u produženom boravku nakon ručka.

Tvrtka Apolonia d.o.o. svim je učenicima i učiteljima  poklonila četkice i zubne paste velika im hvala na tome. Projekt je proveden u matičnoj školi i područnim školama u koordinaciji školske pedagoginje.

[više]

Humanitarna priredba „Buđenje“ u PŠ Vinež

Autor: Administrator , 28. 3. 2018. 13:11

Proljetne zrake sunca probudile su u učenicima prvog razreda uskrsnog zeku, smisao za humor  i mnoštvo boja.

Učenici drugog razreda su ,,probuđene boje –svađalice'' dovele do prijateljstva, tolerancije i ljubavi.

Kaže se: “Ako ne voliš svoje ne možeš ni tuđe.“

Učenici trećeg razreda otplesali su balun i zakantali na tonko i debelo.

Najstariji učenici u školi naši“četvrtaši“ otišli su do Afrike. Pjevali su pjesme na afričkom jeziku i plesali.

U realizaciji programa pomagali su nam dragi naši pomoćnici: gospodin Bruno Knapić iz RKUDa Raša i  prijatelji Kristijan Ćorić i Jasna Ružić.

VELIKO  HVALA!

Priredba je imala humanitarni  karakter  jer  se prikupljao    dobrovoljni prilog  u sklopu projekta „Škole za Afriku“.

Roditelji su dobrovoljni prilog dali u obliku „izlaznice“.   

Ozarena lica naših roditelja i drugih uzvanika probudila je u našim srcima neprocjenjivu radost.

[više]

Igračke „ Za djecu Afrike“

Autor: Administrator , 28. 3. 2018. 12:41

U sklopu projekta „Škole za Afriku“ učenici mlađih razreda matične škole „Ivo Lola Ribar“ nesebično su darovali svoje igračke i u utorak, 27. ožujka , zajedno sa svojim učiteljicama organizirali njihovu prodaju ispred svojih učionica. Za djecu Burkine Faso prikupili su dovoljno novaca u vrijednosti opremanja dviju učionica. Želimo im sretno djetinjstvo u školama i bolju budućnost.  

Roditelji, učenici i učiteljice razredne nastave matične škole.

[više]

Posjet Dječjem domu "Ivana Brlić - Mažuranić" u Lovranu

Autor: Administrator , 26. 3. 2018. 11:12

Već devetu godinu zaredom naši su učenici, njihovi roditelji i djelatnici naše škole, akcijom prikupljanja humanitarne pomoći za Dječji dom „ Ivane Brlić Mažuranić“ Lovran, dom za nezbrinutu djecu i mlađe punoljetne osobe, pokazali veliko srce darujući slatkiše, pisaći i školski pribor. U petak, 23. ožujka, predstavnici vijeća učenika  naše škole Edib Jagodić, Viktoria Višković, Roan Rašuo i Mihael Petrović zajedno s pedagoginjom Ester Stemberger i učiteljicom hrvatskog jezika Jangelom Sušac - Budimir posjetili su Dom i uručili darove ravnateljici Doma. Još jednom se zahvaljujemo svima koji su se uključili u akciju i potvrdili ljepotu darivanja.

[više]

Dan narcisa

Autor: Administrator , 26. 3. 2018. 09:17

U subotu, 24. ožujka, u našem je gradu obilježen još jedan Dan narcisa. U petak su učenici u školu donijeli žute narcise kao simbol buđenja, života i nade te time se uključili u akciju Lige protiv raka Labin. Dan narcisa  je humanitarna akcija u kojoj se toga dana prodaju poklonjeni narcisi, a prikupljena sredstva namijenjena su prevenciji i ranom otkrivanju  raka dojke.  

 

[više]

Svjetski dan osoba s Down sindromom

Autor: Administrator , 26. 3. 2018. 08:38

Svake godine 21.ožujka obilježava se Svjetski dan osoba s Down sindromom. Down sindrom je genetski poremećaj koji je uzrokovan prisutnošću jednog kromosoma viška i nastaje u trenutku začeća. Prosječno se jedno od 650 novorođene djece rađa s Down sindromom, a ovaj dan je prvi puta obilježen 2006. godine u Singapuru. Naziv Down potječe od engleskog liječnika Johna L. Downa koji je još 1866. godine prvi opisao sindrom, sto godina prije nego što je pronađen uzrok poremećaja.

Obilježavanjem Svjetskog dana sindroma Down želi se upoznati svijet s ovim poremećajem i pri tomu potaknuti ljude za veće poštivanje prava ljudi s Downovim sindromom. Ono što je karakteristično za osobe s Downovim sindromom je to što su izrazito topli, doborodušni, vedri i veseli. Simbol Dana sindroma Down su šarene/različite čarape, jer ih te osobe nikako ne mogu upariti.

Nošenjem šarenih/različitih čarapa pokazuje se podrška borbi osoba s Down sindromom kako bi se što bolje integrirali u naše društvo.

Učenici naše škole su i ove školske godine obilježili ovaj dan tako da su taj dan nosili šarene/različite čarape, istraživali o Downovom sindromu, saznali mnogo o ovom poremećaju i njegovoj povijesti i uredili pano u holu škole.

Hvala svima na podršci!

Učiteljice Katija T.-B. i Jangela S.-B.

[više]

Naša škola "Za djecu Afrike"-prodaja igračaka

Autor: Administrator , 23. 3. 2018. 13:02

[više]

Dani hrvatskog jezika u našoj školi

Autor: Administrator , 19. 3. 2018. 13:37

Od 11. do  17. ožujka, u našoj smo školi obilježili Dane hrvatskog jezika koje je Hrvatski sabor utemeljio 1997. godine, u povodu objave Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika iz 1967.godine. Također, nalazimo se u Mjesecu hrvatskog jezika koji je počeo na Međunarodni dan materinskog jezika, 21.veljače. Hrvatski je jezik ugrađen u temelje hrvatskog nacionalnog identiteta stoga su u svrhu njegova njegovanja učenici izradili kreativne plakate u sjećanje na hrvatske velikane Petara Preradovića, Ljudevita Gaja, Antuna Mihanovića, na važne događaje kao što su tiskanje Misala po zakonu rimskog dvora i objava Deklaracije te su izložili majice s otisnutim glagoljskim slovima. Na godišnjicu objave Mihanovićeve „Horvatske domovine“,  14. ožujka, u školskoj knjižnici održan je kviz znanja „ Hrvatski se voli znanjem“ pod vodstvom školske knjižničarke Alenke M. Švić te učiteljica Hrvatskog jezika Jasmine Beloč, Jangele S. Budimir i Marize Miletić. Učenici, podijeljeni u 3 grupe sastavljene od po jednog učenika iz 5., 6., 7. te 8. razreda odgovarali su na pitanja iz hrvatske gramatike i pravopisa. Nakon proglašenja rezultata, sve su grupe bile nagrađene prigodnom slatkom nagradom.

…Svaka zvijezda svojim svjetlom sijeva,
Svaka ptica svojim glasom spijeva,
Ti jezikom svojim zbori!
Slatkim glasom materinim
Odlikuj se među inim!

P.Preradović „Rodu o jeziku“

[više]

Naša je škola bila domaćin gradskog natjecanja mladih HCK

Autor: Administrator , 19. 3. 2018. 12:38

Prošle je subote,10. ožujka, naša škola bila domaćin 22. Gradskog natjecanja mladih HCK, na kojem je znanje odmjerilo 6 ekipa iz kategorije podmlatka, te 2 ekipe iz kategorije mladih. Od 6 ekipa kategorije podmladak, dvije su se natjecale izvan konkurencije, zbog premalog broja članova, što posebno pohvaljujemo kao znak velike želje i volje članova ekipe za radom i znanjima koja im ovo natjecanje pruža.Natjecanje se održalo kroz 4 teoretska radilišta (provjera znanja o Međunarodnom pokretu Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Hrvatskom Crvenom križu, Međunarodnom humanitarnom pravu i ljudskim pravima te prvoj pomoći), i 2 praktična radilišta iz pružanja prve pomoći.

U kategoriji podmladak 1. mjesto osvojila je  ekipa OŠ Matije Vlačića, Labin s osvojenih 92,21 bodom. Drugo mjesto pripalo je ekipi ,,Doktori'' (Alessia Derosi, Massima Derosi, Gaia Radović, Nika Šurković, roan Rašuo, Lucija Kos) OŠ “I.L.Ribar”, Labin s osvojenih 88,06 bodova, 3. mjesto je izvan konkurencije osvojila ekipa OŠ “V.Š.Pajo” Nedešćina s osvojenih 82,51 bodom. Četvrto mjesto pripalo je još jednoj našoj ekipi, ,,Školjkicama'' (Nina Batelić, Noemi Tonetti, Anika Milevoj, Monika Vidmar, Stella Mehmedović, Piero Stojak), peto je mjesto osvojila ekipa OŠ Vladimira Nazora, Potpićan, dok su 6. mjesto izvan konkurencije osvojili učenici OŠ ,,I.G.Kovačić”, Čepić.

U kategorija mladi natjecale su se dvije ekipe sastavljene od učenica SŠ Mate Blažine, Labin pod mentorstvom Barbare Škopac Belušić. Učenice trećih razreda izborile su odlazak na županijsko natjecanje s osvojenih 91,44 boda.

Pobjednička ekipa podmlatka za nagradu će dobiti i trodnevni boravak u Ljetnom kampu prijateljstva CK u Tunarici, dok je nagrada ekipi mladih besplatni tečaj prve pomoći iz predmeta “Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći”, pri auto-školi.

Obje pobjedničke ekipe predstavljat će Gradsko društvo CK Labin na Međužupanijskom natjecanju koje će se 14. travnja održati u Ogulinu.

 Volonteri i mentori ekipa koji su sudjelovali u natjecanju:.

 mentori ekipa: Nadia Mauro Škopac i Antonjeta Troskot (OŠ V.Nazora Potpićan), Maja Načinović (OŠ “V.Š.Pajo” Nedešćina), Iva Rukavina (OŠ “I.G.Kovačić” Čepić) i Ana Dundara Pajić (OŠ “I.L.Ribar” Labin)

suci na radilištima: dr.Marina Rajković Tireli, dr.Kristina Šestan Šverko, dr.Tamara Fable, dr.Tonka Mohovorić, Žaneta Oroshi, Aurela Oroshi, Silvana Hrelja, Sabrina Stemberga Vidak, Martina Augustinović, Sanja Škopac i Alenka Smoković

realistični prikaz ozljeda: Maja Rajšić i Helena Blažina

članovi Povjerenstva i Komisija: Sonja Brezac, Đurđica Martinčić, Ana Licul, Mladenka Licul, Martina Miletić, Marina Poldrugo, Sandra Stipanov i Dean Nestorović

glumci članovi Kluba mladih GDCK Labin.

 

[više]

Zapisnik s roditeljskog sastanka sedmih razreda OŠ „ Ivo Lola Ribar“ Labin

Autor: Administrator , 16. 3. 2018. 08:52

Na roditeljskom sastanku učenika/ca sedmih  razreda održanog  dana 15. ožujka 2018. godine. s početkom u 17:00 sati u OŠ „ Ivo Lola Ribar“ Labin ,  prisustvovalo je 49 roditelja/staratelja  te razrednice  sedmih  razreda: Jasmina Beloč(7.a), Ankica Stepančić(7.b) i Anessa Alagić Negri(7.c).

Dnevni red:

1.Prezentacija ponuda  – predstavnici odabranih agencija
2.Tajno glasanje – odabir najpovoljnije ponude
3.Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije  ponude

Ad.1

Razrednica 7.c  razreda Anessa Alagić Negri izvijestila je roditelje da je Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za višednevnu školsku ekskurziju sedmih  razreda u rujnu šk. god. 2018./2019., donijelo  06.03.2018. godine Odluku o odabiru najpovoljnijih pristiglih ponuda koje će se predstaviti na roditeljskom sastanku. Tri pristigle najpovoljnije ponude su: Alibi (Umag), Event's (Pula) i Via Imaginarium (Rijeka).

Na roditeljskom sastanku bili su nazočni svi predstavnici  odabranih agencija  koji su svoje ponude predstavili roditeljima .

Roditelji su imali nekoliko upita prema predstavnicima odabranih agencija vezanih uz način obročnog plaćanja i eventualni otkaz putovanja zbog bolesti i sl.

Ad. 2

Nakon prezentiranja ponuda pristupilo se tajnom glasanju.  Prebrojavanje i čitanje glasačkih listića  bilo je javno. Komisiju su činile predstavnice roditelja: Sanela Vorano(7.a) , Ksenija Strel(7.b) i Mihaela Franković(7.c) .

Rezultati glasovanja bili su sljedeći:

- Alibi Umag – 0 glasova

- Event's Pula - 0 glasova

- Via Imaginarium Rijeka - 49 glasova

Ad.3

Roditelji su jednoglasno (49 glasova) odabrali ponudu agencije Via Imaginarium Rijeka kao organizatora višednevnog izleta za učenike sedmih razreda OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin.

Roditeljski je sastanak završio u 19:00 sati.                                                                                                                                   Zapisničar: Jasmina Beloč

U Labinu 15.03.2018.

[više]

OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin – Uspješna na Županijskim natjecanjima

Autor: Administrator , 16. 3. 2018. 08:29

Na Županijskom natjecanju iz matematike koje se održalo  u OŠ „Giuseppina Martinuzzi „ Pula, sudjelovalo je 9 naših učenika: Nataša Mišon (5.a), David Sandić (6.b), David Vorano (7.a) pod mentorstvom Ivana Špodnjaka, Patrik Vozila i Zara Stojić iz 5. b razreda pod mentorstvom Danaje Glavičić, Karlo Strel i Anika Milevoj iz 7.b razreda pod mentorstvom Karmen Brenčić te dvoje učenika četvrtih razreda iz PŠ Kature, Alex Cassioli Bugarin pod mentorstvom učiteljice Lorete Kranjac Načinović i Ivano Bembić pod mentorstvom Helene Griparić Memić.

Učenica Nataša Mišon postigla je izvrsno 2. mjesto , a Patrik Vozila 4. mjesto.

Na Županijskom natjecanju iz geografije održanom  u OŠ Jurja Dobrile Rovinj sudjelovalo je 3 učenika pod mentorstvom Ondine Franković, učenici  petog razreda Erika Mileta i Patrik Vozila  te učenik sedmog razreda Roan Rašuo koji je osvojio odlično 2. mjesto.  

Na Vjeronaučnoj olimpijadi održanoj u OŠ „Vladimira Gortana“  Žminj, naša ekipa, Silvia Gobo, Ivana Desović, Petar Vorano i Ema Ljuna, pod mentorstvom  učiteljice Lorete Dušati, plasirali su se na briljantno  2. mjesto.

Dvoje „kemičara“, na Županijskom natjecanju u SŠ Mate Balote Poreč, pod mentorstvom  Marije Karužić zauzeli su: Karlo Strel počasno 3. mjesto te Anika Milevoj 4. mjesto.

Na Županijskom natjecanju iz engleskog jezika održanom  u OŠ Vazmoslava Gržalje Buzet, učenik osmog razreda, Antonio Kuštra plasirao se na izvrsno 3.mjesto, a mentorica mu je Mariza Hrvatin Mahmutović.

Čestitamo učenicima i mentorima i želimo im još puno lijepih uspjeha.

[više]

Mitska bića Istre u PŠ Kature

Autor: Administrator , 15. 3. 2018. 13:39

Željeli smo našim učenicima omogućiti da Istru upoznaju na drugačiji , zabavniji način pa smo u goste pozvali glumačku družinu Istra Inspirit. Gostovali su u PŠ Kature, 9.ožujka 2018.

Predstava  MITSKA BIĆA ISTRE  namijenjena je učenicima trećih razreda. Učenici su putovali kroz vrijeme i učili o svom zavičaju te običajima i tradiciji neistražene Istre. Mnogo toga su saznali o avanturama Velog Jože, koji je po legendi sagradio Motovun, o vilama koje su sagradile Arenu te na koji način su štrige i štriguni pripremali čarobne napitke. Kako se obraniti od zmaja upitajte učenike koji su ga upoznali.

Sadržaji predstave su ineraktivni te su učenici s velikim veseljem sudjelovali u predstavi.

Za kraj, učenica 3.razreda PŠ Kature Ani Čupić, počastila ih je pjesmom .

[više]

Labin- domaćin Županijskog stručnog vijeća pedagoga osnovnih i srednjih škola Istarske županije

Autor: Administrator , 14. 3. 2018. 09:33

OŠ „Ivo Lola Ribar“, OŠ Matije Vlačića i SŠ Mate Blažina Labin su u utorak, 13.3. 2018. u prostorima Gradske knjižnice Labin ugostile pedagoginje osnovnih i srednjih škola Istarske županije na Županijskom stručnom vijeću .

Voditeljica ŽSV gđa. Jsminka Brkljača je prikazala hodogram skupa te posebno pozdravila  zamjenicu gradonačelnika gđu. Federiku Mohorović Čekada koja je otvorila skup. Iskazala je izuzetno zadovoljstvo što se skup pedagoga IŽ održava baš u Labinu te  naglasila da je nakon jednog susreta s pedagoginjom u školi bila svjedokom širokog spektra poslova koje pedagog obavlja, a najviše je dojmilo to što se djeca veoma rado i često obraćaju i traže pedagoginju za pomoć i podršku. Stoga ga smatra izuzetno značajnim za odgoj i školovanje naše djece i ima posebnu dimenziju važnosti  u školi.

Nakon uvodnih prezentacija o našemu Gradu i školama koje su prikazale  pedagoginja OŠ“Ivo Lola Ribar“- Ester Stemberger, OŠ Matije Vlačića- Elide Živić i Irena Crvak iz SŠ Mate Blažina uslijedile su prezentacije nekih projekata koje se provode u školama.

Pedagoginje osnovnih škola Ester i Elide su prezentirale sedmogodišnji projekt „Zaštita zubi“ koji se provodi u obje osnovne škole u suradnji s Gradom - gradskom koordinatoricom gđom. Boženom Vutuc Franković s ciljem očuvanja oralnog zdravlja kod djece, poticanja razine zdravstvene svijesti,  upućivanja na redovite kontrole, sistematske preglede, poticanja odgovornosti za zdravlje zubi kao preduvjeta za dobro opće zdravlje. Dosadašnje pravilno i redovito  četkanje zubi koje se provodi u našim školama te niz aktivnosti koje se provode u realizaciji projekta pokazuje vidljive pomake u oralnom zdravlju djece. Suradnici u projektu, tvrtka Apolonija je darovala sudionice skupa četkicama i pastama za zube.

Hana Šiljan Bembić, psihologinja OŠ „Ivo Lola Ribar“ prezentirala je projekt „Ljubav u pokretu“ koji provodi uz kolegicu Elenu Brnjac s grupom učenika s ciljem pomoći u njihovom socio-emocionalnom razvoju, razvoju samopouzdanja te razvijanja samokontrole.

Glavna tema stručnog skupa bila je pedagog u školi i poslovi koje pedagog u školi obavlja s ciljem izrade kataloga poslova stručnog suradnika-pedagoga obzirom na široki spektar poslova koje u školi pedagozi obavljaju.

Nakon završetka skupa kroz Gradsku knjižnicu je sudionice provela djelatnica Gradske knjižnice obzirom na autentični ambijent rudarskoga nasljeđa i zaštićeni dio kompleksa industrijske kulturne baštine.

Pedagoginje su vidno zadovoljne i zahvalne otišle iz Labina onime što su vidjele i čule...do nekog novog susreta.

[više]

Sufinanciranje troškova školske prehrane za djecu u potrebi u osnovnim školama u 2 hrvatske županije za drugo polugodište šk. god. 2017./2018. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 9. 3. 2018. 09:58

Grad Labin je, kao osnivač Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ i Osnovne škole Matije Vlačića, 7. ožujka 2018. godine iskazao interes za suradnju sa Zakladom „Hrvatska za djecu“, za sudjelovanje u projektu „Sufinanciranje troškova školske prehrane za djecu u potrebi u osnovnim školama u 2 hrvatske županije za drugo polugodište šk. god. 2017./2018.“

Sufinanciranje će se osigurati po osnovi 1 obrok dnevno po djetetu u iznosu od 5,50 kn po obroku. Za ostvarivanje prava za sufinanciranje moraju biti zadovoljeni slijedeći uvjeti:

-       Dijete je polaznik jednog od 8 (osam) razreda osnovne škole koja je u nadležnosti nekog od naprijed spomenutih osnivača osnovnih škola, te

-       Prihod obitelji u kojoj živi dijete ne iznosi više od 2.000,00 kn po članu zajedničkog kućanstva za razdoblje od 1.1.2017. do 28.2.2018.

Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta:

-       Potvrda o pohađanju osnovne škole, potpisana i ovjerena od strane odgovorne osobe (ravnatelj), koja uključuje sve osnovne osobne podatke o djetetu

-       Potvrda nadležne Porezne uprave o visini dohotka i primitka za razdoblje 1.1.2017. do 28.2.2018.

-       Izjava koju potpisuje roditelj/skrbnik (predložak Zaklade, bit će dostupna u školama od 12. ožujka 2018.)

Molimo sve zainteresirane roditelje da traženu dokumentaciju dostave školama najkasnije do 26. ožujka 2018. godine.

Napomena: za sve trenutne korisnike školske prehrane za drugo polugodište šk. god. 2017./2018., koji udovoljavaju svim traženim uvjetima troškovi prehrane bit će retroaktivno priznati. 

[više]

Zapisnik sa sastanka povjerenstva za provođenje izleta sedmih razreda u šk. god. 2018./2019.

Autor: Administrator , 7. 3. 2018. 10:07

Sastanak je održan  6. ožujka 2018.u 12:30 sati. Sastanku je prisustvovalo  7 članova povjerenstva:

 1. Jasmina Beloč, razrednica (7.a)
 2. Ester Stemberger, pedagoginja škole
 3. Sanela Vorano, predstavnica roditelja (7.a)
 4. Ksenija Strel,predstavnica roditelja (7.b)
 5. Zlata Mrkaljević, predstavnica roditelja (7.c)
 6. Katarina Gobo,učenica (7.a)
 7. Ena Tanjić (7.c)

Opravdano odsutne: Ankica Stepančić(razrednica 7.b) i Anessa Alagić Negri(razrednica 7.c)

Na sastanku povjerenstva za organizaciju višednevnog izleta za učenike sedmih razreda  pristigle su ponude sljedećih agencija:

1. Alibi d.o.o. Umag,

2. Domisan,Rijeka

3. Event-s  d.o.o.  Pula ,

4. Zeatours, Pula

5. Stella tours d.o.o.  Rijeka ,

6. Via IMAGINARIUM d.o.o. Rijeka,

7.Eklata,Split

Nakon razmatranja svih prispjelih ponuda Povjerenstvo je jednoglasno odabralo  sljedeće agencije:

 1.Alibi d.o.o.  Umag,

3.Event-s d.o.o. Pula ,

5. Via IMAGINARIUM d.o.o. Rijeka,

Povjerenstvo je na sastanku 06.03.2018.  odabralo tri najpovoljnije  ponude koje će se razmatrati na skupnom roditeljskom sastanku dana 15.ožujka  2018. u  matičnoj školi u 17:00 sati.

U Labinu 6. ožujka 2018.

                                                                           Zapisničar: Jasmina Beloč

[više]

Maškare u PŠ Vozilići

Autor: Administrator , 1. 3. 2018. 11:07

Što je ljepše i veselije za djecu od spontanog spremanja u školu, kada mogu odjenuti sve što požele i poistovjetiti se s likovima iz mašte.  Tako je bilo i ovoga puta. Učenici naše škole došli su na nastavu odjeveni u različite kostime. Bilo je tu gusara, klaunova, princeza, kauboja…S nestrpljenjem se dočekao zadnji sat nastave i zabava je počela. U školskom holu maškare su se igrale, plesale i veselile. Na kraju zabave spalio se Pust Derčanko  koji je bio kriv za sve buku, probleme i nestašluke u školi.

[više]

Dani otvorenih vrata naše škole

Autor: Administrator , 26. 2. 2018. 13:29

Obavještavamo roditelje o nadolazećem Danu otvorenih vrata. Dan otvorenih vrata prilika je da se kod učitelja koji rade u razrednom odjeljenju koje pohađa Vaše dijete informirate o njegovoj uspješnosti u savladavanju nastavnog gradiva. Toga dana se neće održavati redovne informacije kod razrednika.

Dani otvorenih vrata će se održavati prema sljedećem rasporedu:

     MATIČNA ŠKOLA   ………………..............................   5.3.   od  17,00 – 18,00

     PŠ  VINEŽ    ..........................................................  6.3.    od 16,30 – 17,30

PŠ VOZILIĆI  ........................................................ 12.3.   od 17,00 – 18,00

PŠ KATURE  .........................................................  19.3.   od 16,30 – 17,30

[više]

Pozivamo roditelje da se uključe u aktivnosti Tjedna psihologije Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 20. 2. 2018. 13:46

U Labinu se i ove godine obilježava Tjedan psihologije. Cjelokupni program možete pročitati OVDJE, a za našu školu izdvajamo dvije zanimljive aktivnosti:

U srijedu, 21.02. u 18,00 sati, u našoj će školskoj knjižnici psihologinja Dubravka Ujčić Lukšić održati predavanje za odrasle koji žele poraditi na svom psihološkom osobnom razvoju „SELF PROCES – od rigidnog do izranjajućeg sebe“.

U četvrtak, 22.02. u 17,00 sati, će naša školska psihologinja Hana Šiljan Bembić, zajedno sa psihologinjom SŠ Mate Blažine Mirjanom Dobrić održati radionicu „Moje dijete i ja, u vrtlogu puberteta“ namijenjenu roditeljima učenika koji su ušli u pubertet, odnosno razdoblje adolescencije (cca 13-16 god). Radionica će se održati u restoranu SŠ Mate Blažine, sudionici će se upoznati s promjenama i izazovima kroz koje prolaze njihova djeca u ovom osjetljivom razdoblju, kako biti uz njih i pružiti im potrebnu podršku te uspostaviti odnosno održati kvalitetniji odnos. Broj sudionika je ograničen te molimo zainteresirane roditelje da se prijave za sudjelovanje na radionici direktno školskoj psihologinji ili na e-mail tjedanpsihologijelabin@gmail.com .

[više]

Novinarski rad naše škole konkurira za državno natjecanje LiDraNa

Autor: Administrator , 20. 2. 2018. 13:40

Na županijskoj smotri  LiDraNo održanoj u četvrtak u zajednici Talijana Pula, prosudbeno povjerenstvo za dramsko-scensko stvaralaštvo odabralo je najbolje radove koji će konkurirati za državno natjecanje. Naša škola može se pohvaliti da je među odabranima prošao i novinarski rad Karla Strela  „ Intervju s književnicom Vesnom Ferluga“  pod mentorstvom Jangele Sušac-Budimir. Čestitamo učeniku i metorici te držimo palčeva za mogući prolaz na državno natjecanje.   

[više]

Naša škola "Za djecu Afrike"

Autor: Administrator , 20. 2. 2018. 12:28

U srijedu 14.veljače s početkom u 12,15 sati u školskoj sportskoj dvorani za učenike od 5. do 8. razreda održana je humanitarna akcija u sklopu UNICEF-ovog  projekta „Škole za Afriku“ uz druženje, ples, glazbu i igre.

Akciju i druženje osmislile su koordinatorice projekta, Katija Tefik-Baćac i Ester Stemberger, uz pomoć svih razrednika i ostalih zainteresiranih učitelja te učiteljice Ane Dundara Pajić koja je vodila igre učenika. Predstavnice Vijeća učenika pozdravile su sve prisutne, a posebno učenike naše škole i njihove roditelje koji su se uključili u projekt, te su ovo druženje posvetili  malim prijateljima u dalekoj Africi kojima školovanje nije kao naše. Prikupljenim dobrovoljnim prilozima od „ulaznica“ dali su svoj doprinos da im školovanje bude ljepše i lakše. Ulaznice su vrlo maštovito osmislili učenici „Prijatelji volonteri“, dok  su učenici u Vijeću učenika osmislili prigodne plakate. U predvorju dvorane učenici su se mogli okrijepiti sokom, čajem i kolačima.

Program je započeo natjecateljskim plesom u paru s balonima, zatim su se učenici natjecali u potezanju konopa i na kraju u štafetnim igrama. Izmjenom aktivnosti glazbe, plesa i izvrsno osmišljenih igara u parovima i ekipama učenici su zbilja uživali.

Dvoranom je odjekivao navijački duh, smijeh, veselje i zajedništvo. Nakon natjecanja proglašeni su pobjednici i podjeljene su prigodne slatke nagrade: čokolade i keksi, te pobjednici igrara u paru dobili su i pobjedničke krune koje su izradile učenice sedmih razreda.

Program je završen zahvalom svim učenicima, roditeljima, učiteljima, ravnatelju i svim djelatnicima škole za podršku i realizaciju aktivnosti u sklopu projekta.

Slijedom lijepih primjera humanosti i solidarnosti mnogih školskih zajednica i naša je škola postala dijelom ove plemenite inicijative.

Širimo i dalje dobrotu, ljubav, pomažimo potrebitima jer tako i mi sami rastemo punih srca da možemo nekome pomoći.

Ljepota je u darivanju!!!...zar ne?

Odlazak u školu. Druženje s vršnjacima. Smijeh. Igra. Radost.

[više]

Valentinovo u našoj školi

Autor: Administrator , 20. 2. 2018. 10:59

U srijedu, 14. veljače 2018. godine naši su učenici viših razreda prigodnim sadržajima obilježili Dan zaljubljenih – Valentinovo. I ove godine učenici su pisali pisma koja su bila dostavljana po razredima u vrijeme prvog školskog sata. U 12.00 sati u školskoj knjižnici učenici su pod vodstvom svojih nastavnica hrvatskog jezika Marize Miletić i Jangele S. Budimir  u romantičnom okruženju izvodili ljubavnu poeziju, aforizme i monologe uz pratnju flaute, gitare i harmonike.

Nakon recitacija na hrvatskom jeziku uslijedile su izvedbe na talijanskom jeziku pod mentorstvom Jasmine Beloč te izvedbe na  engleskom jeziku pod vodstvom nastavnica Jadranke Zulijani, Katije Tefik-Baćac i Marize H. Mahmutović.  Učenici četvrtog razreda priredili su igrokaz „David has a crush on Mel“, učenici 5.a recitirali su pjesme "I Love You" i "Valentine's day" koje su sami napisali, a učenici 5.b uveselili su događaj izvedbom pjesme „Dont know much“ .

Bilo je to još jedno ugodno i lijepo provedeno Valentinovo u našoj školi , a kao šećer na kraju,  slijedilo je zajedničko druženje uz kolače koje su pripremili sami učenici.

Do sljedeće godine uživajte u ljubavi kao da je svaki dan Valentinovo.

[više]

Osvojeno 3. mjesto na županijskom natjecanju iz informatike

Autor: Administrator , 16. 2. 2018. 10:06

Na županijskom natjecanju iz informatike, koje je održano 9. veljače u OŠ Marije i Line u  Umagu, sudjelovali su učenici David Mišon (8.a) i Antonio Kuštra (8.b) pod mentorstvom učiteljice informatike Dijane Brezac. U kategoriji Osnove informatike između 15 natjecatelja iz cijele županije, David je osvojio 3., a Antonio 8. mjesto. Natjecatelji su se lijepo družili, nešto naučili te nakon uručenja nagrada zadovoljni krenuli kući.

[više]

MEĐUNARODNI DAN DARIVANJA KNJIGA – 14. VELJAČE

Autor: Administrator , 15. 2. 2018. 14:23

Gradska knjižnica Labin 14. veljače obilježava Međunarodni dan darivanja knjiga te se na taj način pridružuje akciji prikupljanja slikovnica i knjiga za djecu u okviru nacionalne kampanje ''Čitaj mi!'' pod sloganom ''Čitam, dam, sretan sam - svoju knjigu daruj i tuđe srce obraduj!''

Pozivamo Vas da se pridružite u ovoj akciji te da nove ili već pročitane slikovnice donesete na Dječji odjel Gradske knjižnice Labin u razdoblju od 14. do 28. veljače 2018., u radno vrijeme Knjižnice.

Prikupljene slikovnice proslijedit će labinskim dječjim vrtićima – Malim knjižnicama na otvorenom kojima se našim najmlađim korisnicima pruža zanimljiv i slobodan pristup i kontakt s knjigom.

Darujte slikovnice, usrećite sebe i druge!  

[više]

Maškare u PŠ Vinež

Autor: Administrator , 15. 2. 2018. 13:28

Na pusni utorak svi  su učenici došli  maskirani u školu. Uz divljenje maštovitim živopisnim maskama, ples i zabavu ispratili su vrijeme ludovanja.

Završnica je bila spaljivanje Pusta  krivog za bolest, jedinice, ružne riječi,......

[više]

Javni poziv za dostavu ponuda za organizaciju izleta i ekskurzija – 7. razreda Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 14. 2. 2018. 14:44

U skladu s Pravilnikom o izvođenju, izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 81/15) objavljujemo

Javni poziv za dostavu ponuda za organizaciju izleta i ekskurzija – 7. razreda  

Rok za dostavu svih ponuda je 26.veljače 2018. godine do 15,00 sati na adresu:

Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Labin

Rudarska 9, 52220 Labin

Ponuditelj je obavezan dostaviti ponude do navedenog roka, u zatvorenoj omotnici s naznakom »Javni poziv – ne otvaraj« i brojem ponude. Ponuditelj se može javiti za realizaciju jedne ili više odnosno svih traženih ponuda školske ustanove s brojem ponude na obrascu.

Ponudu na javni poziv može dostaviti turistička agencija, odnosno druga fizička ili pravna osoba koja za takve uvjete ispunjava uvjete određene propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima. 

Na javni poziv ne može se javiti ponuditelj koji je radnik školske ustanove koja objavljuje poziv ili član njegove uže obitelji ili kod kojeg je za turističkog pratitelja ili vodiča angažiran djelatnik školske ustanove koja objavljuje poziv.

Ako na javni poziv u propisanom roku pristigne samo jedna ponuda koja ispunjava propisane uvjete  ta će se razmatrati.

Ponude pristigle nakon roka navedenog u javnome pozivu neće se razmatrati.

Ako na javni poziv ne pristigne ni jedna ponuda koje ispunjava uvjete ili Povjerenstvo nije odabralo ni jednu ponudu, poziv se ponavlja najkasnije dva mjeseca prije predviđene realizacije višednevne izvanučioničke nastave. Rok za dostavu ponuda je najmanje osam (8) radnih dana, a otvaranje ponuda provodi se najranije tri (3) radna dana nakon isteka roka za dostavu ponuda.

Detalji o pozivu na dostavu ponuda nalaze se pod IZLETI - ponuda

Priloženi dokumenti:
Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

 

[više]

Humanitarna akcija Za djecu Afrike

Autor: Administrator , 13. 2. 2018. 12:14

[više]

Zapisnik s roditeljskog sastanka osmih razreda OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin

Autor: Administrator , 13. 2. 2018. 09:34

Zapisnik s roditeljskog sastanka osmih razreda

OŠ „ Ivo Lola Ribar“ Labin

Na roditeljskom sastanku učenika/ca osmihih razreda održanog  dana 12. veljače  2018. godine.

s početkom u 16:30 sati u OŠ „ Ivo Lola Ribar“ Labin  prisustvovalo je 27 roditelja/staratelja  te razrednice  osmih  razreda: Loriza Golja Luboteni (8.a) i Dijana Brezac (8.b)

Dnevni red:

1.Prezentacija ponuda  – predstavnici odabranih agencija
2.Tajno glasanje – odabir najpovoljnije ponude
3.Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije  ponude

Ad.1

Razrednica 8.b  razreda izvijestila je roditelje da je Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za višednevnu izvanučioničku nastavu – škola u prirodi za učenike osmih  razreda donijelo  8.02.2018. godine Odluku o odabiru najpovoljnijih pristiglih ponuda koje će se predstaviti na roditeljskom sastanku. Tri pristigle najpovoljnije ponude su: Alibi Umag, Event's Pula i Stella tours Rijeka.

Na roditeljskom sastanku bili su nazočni svi predstavnici  odabranih agencija  koji su  svoje ponude predstavili roditeljima .

Roditelji su imali nekoliko upita prema predstavnicima odabranih agencija vezanih uz točan termin odlaska na školsku ekskurziju te načinom obročnog plaćanja školske ekskurzije.

Ad. 2

Nakon prezentiranja ponuda pristupilo se tajnom glasanju.  Prebrojavanje i čitanje glasačkih listića  bilo je javno. Komisiju su činili predstavnica roditelja: Dolores Vozila (8.a) i Branka Komljenović (8.b)  te razrednice Loriza Golja Luboteni (8.a) I Dijana Brezac (8.b)

Rezultati glasovanja bili su sljedeći:

- Alibi Umag - 21 glas

- Event's Pula - 6 glasova

- Stella tours Rijeka - 0 glasova

Ad.3

Roditelji su većinom glasova (21 glas) odabrali ponudu agencije Alibi Umag kao organizatora višednevnog izleta za učenike osmih razreda OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin.

Roditeljski je sastanak završio u 18:00 sati.                  

                                                                                               Zapisničar:

                                                                                         Dijana Brezac

U Labinu, 12.02.2018.

[više]

Promocija slikovnice „Pinetoh Božić“ autorice Mirande Škalamera Verbanac

Autor: Administrator , 9. 2. 2018. 08:27

U utorak, 06.02. smo imali iznimnu čast da se u našoj školskoj knjižnici izvede promocija još jedne slikovnice za djecu napisane na labinonske cakavice pod nazivom „Pinetoh Božić“. Autorica Miranda Škalamera Verbanac došla je u pratnji ilustratorice Leticije Trinajstić i moderatora Josipa Lineta Knapića, promotora domoće besede. Slikovnica je promovirana u društvu prijatelja, učenika nižih razreda za koje je i namjenjena, učitelja, roditelja i nonica  te dogradonačelnice Federike Mohorović Čekada.

Kao i u prethodnim  slikovnicama riječ je o događaju iz djetinjstva autorice. Glavni lik, Pino prisjeća se toplih događaja vezanih uz Božić iz djetinjstva kada mu je mama na Božju viliju pripremila iznenađenje i okitila smreku bombonima, čokoladicama i vatom.

I ovoga je puta slikovnicu ilustrirala naša učenica 4. razreda PŠ Kature koja je otkrila da joj je bilo potrebno svega dva dana da dovrši ilustracije.

Program su obogatili i učenici 1. i 2. razreda pod vodstvom svojih učiteljica Vesne Brenčić i Tamare Poldrugovac Franković, koja je ujedno i lektorica slikovnice, svojim recitacijama na labinjonske cakvice te učenici viših razreda koji su pročitali slikovnicu na domoćen zajike i podigli atmosferu svirkom na harmonici.

[više]

Zapisnik sa sastanka povjerenstva za provođenje izleta osmih razreda

Autor: Administrator , 8. 2. 2018. 12:33

Zapisnik sa sastanka povjerenstva za provođenje izleta osmih razreda

OŠ „ Ivo Lola Ribar“ Labin u šk. god. 2017./2018.

Sastanak je održan  8. veljače  2018.u 12:30 sati. Sastanku je prisustvovalo  5 članova povjerenstva:

 1. Loriza Golja Luboteni, razrednica (8.a)
 2. Dijana Brezac, razrednica (8.b)
 3. Ester Stemberger, pedagoginja škole
 4. Dolores Vozila, predstavnica roditelja (8.a)
 5. Branka Komljenović, predstavnica roditelja (8.b)

Na sastanku povjerenstva za organizaciju višednevnog izleta za učenike osmih razreda pristigle su ponude sljedećih agencija:

1. Alibi d.o.o. Umag,

2. ATI d.o.o. Pula,

3. Event-s  d.o.o.  Pula ,

4. A.N.A.B.A.R d.o.o.  Rijeka ,

5. Stella tours d.o.o.  Rijeka ,

6. Via IMAGINARIUM d.o.o. Rijeka,

Nakon razmatranja svih prispjelih ponuda Povjerenstvo je odabralo  sljedeće agencije:

 1.Alibi d.o.o.  Umag,

3.Event-s d.o.o. Pula ,

5.Stella tours d.o.o.  Rijeka

Nakon razmatranja prikupljenih ponuda, povjerenstvo je na sastanku 8.02.2018.  odabralo sljedeće tri ponude koje će se razmatrati na skupnom roditeljskom sastanku 12. veljače 2018. u  matičnoj školi u 16:30  sati.

U Labinu,8.02.2018.

                                                                Zapisničar:

Dijana Brezac

[više]

Dan Sigurnijeg Interneta

Autor: Administrator , 6. 2. 2018. 12:15

Danas se obilježava Dan sigurnijeg Interneta. Ovaj ćemo dan obilježiti raznim predavanjima, radionicama i aktivnostima za učenike i roditelje u razrednoj i predmetnoj nastavi. Više o obilježavanju Dana Sigurnijeg Interneta (DSI) možete saznati na elektronskim stranicama Centra za sigurniji Internet.  Pozivamo svih da na današnji dan nauče nešto novo o mjerama sigurnosti na Internetu. Pogledajte 5 savjeta za sigurno korištenje interneta, riješite on-line kviz i osvojite zanimljive nagrade, pročitajte neku od edukativnih brušura ili letaka koje možete pronaći na ovoj web stranici pod Sigurnost na Internetu,  razgovarajte i podijelite svoja iskustva i znanje...

[više]

Sudjelovali smo u maškaranoj dječjoj povorci

Autor: Administrator , 5. 2. 2018. 13:17

Ove godine naši učenici bili su dio dječje maškarane  povorke u organizaciji „Labinjonske kompanije - domoće folšarije“  povodom predaje ključeva grada i početka vladavine maškara Labinom. U povorci su već tradicionalno sudjelovali učenici produženog boravka, a ove godine su im se pridružili i učenici viših razreda.  Velika maškarana grupa produženog boravka, motivirana projektom „Škole za Afriku“ , predstavila se maskom „ Afrikanci“ koju su izradili zajedno sa svojim učiteljicama, a otplesali su i pravi afrički ples uz ritam bubnjeva – Afrika „ Waka Waka“!                                              

Glagoljaška skupina naše škole s pridruženim članovima viših razreda predstavila se maskom „Glagoljica“ koju su izradili uz pomoć učitelja povijesti te učiteljica talijanskog i hrvatskog jezika. Glagoljaška skupina njeguje ljubav prema glagoljici, staroslavenskom pismu koje je nastalo sredinom 9. stoljeća, a u hrvatskim se krajevima zadržalo sve do 19. stoljeća.  

[više]

Javni poziv za dostavu ponuda za organizaciju izleta i ekskurzija – višednevni izlet (8. razred)

Autor: Administrator , 18. 1. 2018. 15:28

U skladu s Pravilnikom o izvođenju, izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 81/15) objavljujemo

Javni poziv za dostavu ponuda za organizaciju izleta i ekskurzija – višednevni izlet (8. razred)

Rok za dostavu svih ponuda je 30. siječanj 2018. godine do 12.00 sati na adresu:

Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Labin

Rudarska 9, 52220 Labin

Ponuditelj je obavezan dostaviti ponude do navedenog roka, u zatvorenoj omotnici s naznakom »Javni poziv – ne otvaraj« i brojem ponude. Ponuditelj se može javiti za realizaciju jedne ili više odnosno svih traženih ponuda školske ustanove s brojem ponude na obrascu.

Ponudu na javni poziv može dostaviti turistička agencija, odnosno druga fizička ili pravna osoba koja za takve uvjete ispunjava uvjete određene propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima. 

Na javni poziv ne može se javiti ponuditelj koji je radnik školske ustanove koja objavljuje poziv ili član njegove uže obitelji ili kod kojeg je za turističkog pratitelja ili vodiča angažiran djelatnik školske ustanove koja objavljuje poziv.

Ako na javni poziv u propisanom roku pristigne samo jedna ponuda koja ispunjava propisane uvjete  ta će se razmatrati.

Ponude pristigle nakon roka navedenog u javnome pozivu neće se razmatrati.

Ako na javni poziv ne pristigne ni jedna ponuda koje ispunjava uvjete ili Povjerenstvo nije odabralo ni jednu ponudu, poziv se ponavlja najkasnije dva mjeseca prije predviđene realizacije višednevne izvanučioničke nastave. Rok za dostavu ponuda je najmanje osam (8) radnih dana, a otvaranje ponuda provodi se najranije tri (3) radna dana nakon isteka roka za dostavu ponuda.

Detalji o pozivu na dostavu ponuda nalaze se OVDJE

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta : stručni/a suradnik/ca knjižničar/ka

Autor: Administrator , 16. 1. 2018. 10:33

Natječaj za popunu radnog mjesta: stručni/a suradnik/ca knjižničar/ka možete pogledati OVDJE.

 

[više]

Poziv za predupis djece u prvi razred OŠ

Autor: Administrator , 16. 1. 2018. 10:26

REPUBLIKA  HRVATSKA

URED DRŽAVNE UPRAVE U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

ISPOSTAVA LABIN

P  O  Z  I  V

za predupis djece u prvi razred

osnovne škole

Sukladno odredbama članka 19. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine”, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) i Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (“Narodne novine”, br. 67/14.)

p  o  z  i  v  a  j  u      s  e

roditelji odnosno skrbnici djece, kojih je prebivalište na području Grada Labina, općina Raša, Kršan, Sveta Nedelja i Pićan, da  predupišu  djecu koja do 1. travnja 2018. godine navršavaju šest godina života i to djecu rođenu od 1. travnja 2011. do 31. ožujka 2012. godine, kao i djecu kojoj je prošle školske godine odgođen upis ili iz drugih razloga nisu upisana u osnovnu školu, a školski su obveznici, radi evidentiranja polaznika prvog razreda osnovne škole u školskoj godini 2018./2019.

Vrijeme predupisa:  od 22. siječnja do  24. siječnja 2018. g.

od  9 – 12 sati

Predupis se vrši u tajništvu osnovne škole najbliže mjestu prebivališta ili boravišta odnosno prema upisnom području sukladno Odluci.

Za dijete koje do 1. travnja 2018. ne navršava šest godina života, roditelj odnosno skrbnik može podnijeti pismeni zahtjev za prijevremeni upis u osnovnu školu Uredu državne uprave u Istarskoj županiji, Ispostava Labin, Labin, Titov trg 11.

Po izvršenom predupisu odnosno podnijetom zahtjevu za prijevremeni upis ili privremeno oslobađanje od upisa u I. razred OŠ, roditelj odnosno skrbnik dobit će poziv za pregled djeteta, a nakon pregleda poziv s obavijesti o uvjetima i vremenu upisa u školu.

Molimo roditelje da na predupis na uvid donesu OIB i JMBG djeteta.

 

[više]

Božićna čarolija u Gradskoj knjižnici Labin

Autor: Administrator , 22. 12. 2017. 15:16

Gradska knjižnica Labin poziva sve zainteresirane osnovnoškolce da svoje slobodno vrijeme tijekom zimskih praznika provedu u Knjižnici na prigodnim likovnim radionicama koje će se održavati od 27. 12. 2017. do 12. 01. 2018. godine u poslijepodnevnom terminu od 17.30h do 19.00h pod stručnim vodstvom profesorice Katje Ćus.

Sudjelovanje u radionicama je besplatno, a prijaviti se možete na broj tel. 852-257, e-mailom  na gradska.knjiznica.labin@pu.t-com.hr ili osobno u Knjižnici.

Prva radionica održat će se u srijedu, 27. prosinca 2017. u 17.30 sati.

Draga djeco, dođite, osjetite radost i čaroliju stvaranja! 

[više]

Sretni blagdani svima!

Autor: Administrator , 22. 12. 2017. 15:05

U četvrtak, 21.prosinca održana je božićna priredba u matičnoj školi. Svečanu priredbu su za drage umirovljenike, nekadašnje djelatnike škole, ali i sadašnje djelatnike i ostale uzvanike organizirali učenici PŠ Vinež i PŠ Vozilići pod vodstvom svojih učiteljica. Predstavom na labinjonskoj cakavici učenici su nas posebno razveselili, kao i pregrštom uspomena iz nonine škrinjice koje su nas sve podsjetile na prave životne vrijednosti. Bilo je tu pjesme, glume,rasplesanih Djedica Božićnjaka, a za prigodne božićne pjesme se pobrinuo kao i svake godine školski zbor. Ravnatelj škole se posebno zahvalio nekadašnjim djelatnicima koji su  učinili ovaj dan još posebnijim, učenicima i učiteljicama koji su pripremili ovaj program, te svima prisutnima poželio sve najbolje za ove blagdane.

[više]

Zaštita zubi u PŠ Vinež

Autor: Administrator , 22. 12. 2017. 12:17

U  PŠ Vinež učiteljica produženog boravka održala  je učenicima 1., 2. i 3.razreda edukaciju o zaštiti zubi u sklopu koje su pogledali dvije prezentacije: "Moji zubi" i "Daj šest", prezentaciju MZO-a.

 

[više]

Božićna priredba u PŠ Vozilići

Autor: Administrator , 22. 12. 2017. 12:06

I ove godine se u školi Vozilići širio blagdanski ugođaj prigodnom priredbom koju su izveli učenici te škole. Pjevali su, plesali , recitirali i glumili. Izveli su  pjesmu i ples na engleskom jeziku.  Bilo je veselo, a sve je budnim okom pratio Djed Božićnjak koje je sve učenike razveselio poklonima, bombonima i čokoladama. 

 

[više]

Božićna priredba u PŠ Vinež

Autor: Administrator , 22. 12. 2017. 09:07

U utorak ,19.12. u  PŠ Vinež  održana je priredba povodom Božića i Nove godine.

„Nona i njeni nucići su šli na šufit.

Bili su kurjoži, ca je va kaselice  ko nona cuva .

Nona nin je špjegala zoš  je spravila neke stvora od svojeh decah kad su bili mići .....“

Kao i uvijek u publici je bilo  puno smijeha, ali i poneka suzica .

Svega dobrog je bilo u izobilju osim dovoljno mjesta za sve mnogobrojniju publiku.

Miris Božića je u zraku.....

 

[više]

Mjesec borbe protiv ovisnosti (15.11.-15.12.)

Autor: Administrator , 22. 12. 2017. 09:00

Tijekom studenog i prosinca obilježili smo Mjesec borbe protiv ovisnosti. Razrednici su na satovima razrednika u razrednoj i predmetnoj nastavi održali tematska predavanja iz Zdravstvenog odgoja, učenici su izrađivali tematske plakate i prezentacije te su uređivali školske panoe. Razrednici su proveli anketu o pojavnosti ovisnosti u 6.,7. i 8.raz. koju će obraditi školska psihologinja, a rezultate će prikazati pedagoginja na roditeljskom sastanku 6.razreda uz tematsko predavanje.  Nakon tematskog predavanja školske pedagoginje, učenik Karlo Strel svoju je prezentaciju s temom „Vrste ovisnosti“ prikazao Vijeću učenika. Prezentaciju s temom : „Ovisnosti: moderna tehnologija“ izradio je i Mihael Petrović. Prezentacije možete pogledati OVDJE. Tematska predavanja održale su i učiteljice prirode/biologije i kemije. Školska je psihologinja započela s radionicama na teme prevencije vršnjačkog nasilja i ovisnosti o medijima u mlađim razredima. Članovi Vijeća mladih dijelili su letke o zabrani prodaje alkoholnih i duhanskih proizvoda djeci i mladima. Obilježen je i Dan borbe protiv AIDS-a. Na roditeljskim sastancima 6.,7. i 8.razreda podijelit će se edukativne brošure za roditelje (MUP). Prof.dr. Slavko Sakoman održao je tribine i predavanja za učitelje i str. suradnike, roditelje uč. 8.r. i Vijeće roditelja te učenike 8.r. i Vijeće učenika PN s temom : „Reci DA zdravom odrastanju“. Tribinu za sedmaše na teme „Kako alkohol i droga utječu na mozak“ i “Zakonska odgovornost konzumacije alkohola i droga“  vodili su predstavnici Policijske uprave istarske  i Službe za prevenciju, izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti i zaštitu mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije. U ovoj smo godini započeli s učeničkim evaluacijama aktivnosti koje se provode kako bi još kvalitetnije planirali daljnje preventivne aktivnosti.

Vjerujemo da smo navedenim aktivnostima doprinijeli prevencije ovisnosti kod djece i mladih.  

[više]

Mir i dobro

Autor: Administrator , 22. 12. 2017. 08:50

Kao i svake godine do sada u školskoj je knjižnici održano predavanje za učenike sedmih razreda te predstavnike i zamjenike u Vijeću učenika o korištenju pirotehničkih sredstava. Djelatnik PU Labin  održao je  predavanje kako bi upozorio učenike na zakone i propise kojih se valja pridržavati kad su pirotehnička sredstva u pitanju. Naime, već smo svi dobro upoznati s činjenicom da djeca kupuju i bacaju petarde bez obzira što mnogi nemaju navršenih 14 godina, te često koriste pirotehnička sredstva bez nadzora odraslih osoba. To su razlozi zbog kojih često dolazi do ozbiljnih ozljeda, a upravo to ovakvim predavanjima želimo spriječiti. Učenicima su   pokazane  slike pirotehničkih sredstava koja postoje i koja oni smiju koristiti.  Svjesni da će se razna pirotehnička sredstva  koristiti u ovo blagdansko vrijeme, još jednom apeliramo na učenike i roditelje na savjesno i odgovorno korištenje pirotehničkih sredstava.

[više]

Osmaši posjetili multimedijsku izložbu u čast Nikole Tesle

Autor: Administrator , 21. 12. 2017. 10:49

U petak, 15.prosinca osmaši naše škole su u pratnji profesora posjetili Zagreb i to veliku multimedijsku izložbu u čast Nikole Tesle naziva „Mind from the Future“ koja se održava od 25.studenoga 2017. do 20.ožujka 2018.godine u Meštrovićevom paviljonu u Zagrebu. Ova je izložba spoj znanosti i umjetnosti te sve posjetitelje vodi kroz bogat Teslin život i rad. Tako su se i naši osmaši uvjerili kako se Nikola Tesla s pravom smatra jednim od najvećih izumitelja 20.st.koji je svrstan među 10 najvećih ljudi u svjetskoj povijesti patentirajući više od 200 izuma. Njegovi izumi su veliki pomak za čovječanstvo, a koriste se i danas. To su npr.: izmjenična struja, električni generator, elektromotor, bežični prijenos,…Ova hvalevrijedna izložba potvrđuje kako je upravo Nikola Tesla svojim znanjem i inovativnošću jedan od najboljih promotora hrvatske kulturne baštine pa naši učenici predlažu svima da posjete ovu izložbu.

  Tko zna? Možda je nekima ova izložba potaknula kreativnu crtu koju će potvrditi u nekom drugom gradu, New Yorku, Parizu, Pragu, Budimpešti ili čak Dubaiju gdje se planira postavljanje ove izložbe 2020.godine.

[više]

Upoznajmo Crveni križ

Autor: Administrator , 20. 12. 2017. 12:31

Kraj studenog i početak prosinca u šestim je razredima protekao u znaku Crvenog križa. Morin Hukić iz GDCK Labin učenicima je održala kratku prezentaciju ,,Upoznajmo crveni križ'' kojom je učenicima približila organizaciju Crvenog križa i široki spektar djelatnosti kojima se ona bavi. Uputila ih je i u načine uključivanja u neke segmente rada organizacije te ih upoznala  s načelima Crvenog križa. 

[više]

Međunarodni projekt razmjene straničnika - Stigli straničnici iz Australije

Autor: Administrator , 20. 12. 2017. 12:04

Nakon što smo poslali omotnicu sa straničnicima put Australije, ubrzo za tim je stigla i pošta za nas. Učenice australskog internata „Ivanhoe Girl's Grammar School“pod vodstvom školske knjižničarke Alexie Gibbons izradile su za naše sedmaše 70-ak straničnika od kojih je svaki učenik dobio po jedan za uspomenu na ovaj projekt i sudjelovanje u njemu. Naša se škola treću godinu za redom prijavila na ovaj međunarodni projekt u kojemu sudjeluju učenici sedmih razreda, a dosadašnji partneri su nam bili Australija i Portugal. Učenice iz Victorie su izradile sjajne i šljokičaste straničnike, na nekima su bile ispisane riječi na hrvatskome jeziku, a na nekima su se djevojčice predstavile u par rečenica. Neke su učenice iz Australije bile u Hrvatskoj i oduševljene su ljepotom naše zemlje. Školska knjižničarka Ivana se ovim putem zahvaljuje učenicima sedmih razreda,  njihovim razrednicama  Jasmini, Ankici i Anessi te profesorici hrvatskoga jezika Jangeli što su se uključile u ovaj projekt i pomogle joj u realizaciji  u Međunarodnom mjesecu školskih knjižnica.

[više]

Tribina za sedmaše povodom Mjeseca borbe protiv ovisnosti

Autor: Administrator , 13. 12. 2017. 11:06

Povodom  Mjeseca borbe protiv ovisnosti,  u našoj je školi 08. prosinca 2017. održana tribina  za učenike sedmih razreda. Tribinu na teme „Kako alkohol i droga utječu na mozak“ i “Zakonska odgovornost konzumacije alkohola i droga“  vodili su predstavnici Policijske uprave istarske  i Službe za prevenciju, izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti i zaštitu mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije. Učenici su kroz prezentacije  saznali kako droga utječe na mozak i na naše funkcioniranje u svakodnevnom životu te  koje su zakonske posljedice konzumacije alkohola, droga i kockanja. Dobili su  odgovore na svoja brojna pitanja , a najviše ih je zanimalo koliko često policija testira vozače na alkohol i droge, koje su kazne , s koliko godina se mladi upuštaju u eksperimentiranje s različitim sredstvima ovisnosti i sl. Na njihova pitanja odgovarali su psiholog Velimir Todorović, voditeljica Odjela prevencije Alica Rosić – Jakupović, voditeljica Službe za prevenciju Helena Mitrović i voditelj Službe organiziranog kriminaliteta Mile Orešković.

[više]

Večer matematike

Autor: Administrator , 11. 12. 2017. 13:49

Dana 7. prosinca od 18 do 19 sati u našoj školi po prvi puta  održala se  Večer matematike u kojoj su sudjelovali učenici šestih i sedmih razreda matične škole te drugog razreda PŠ Vinež. Radionice su organizirali učitelji matematike Karmen Brenčić i Ivan Špodnjak te učiteljica razredne nastave Đurđica Martinčić. U provedbi radionica pomogle su im učiteljice Lea Butorac i Marina Maglica Matiassi. Posebnu pomoć pružili su im učenici šestih i sedmih razreda : Dea Belušić, Nina Kos, Nika Vlačić, Asja Čudić i Nataša Mišon na Vinežu te Noa Mikuljan, David i Petar Vorano te Alex Načinović u matičnoj školi.

Večer matematike je projekt Hrvatskog matematičkog društva. To je skup interaktivnih radionica koje potiču izgradnju pozitivnog stava učenika prema matematici. Sudjelovanje u zabavnim aktivnostima otkriva često zaboravljenu - zabavnu stranu matematike, stvara nove ideje o tome što matematika jest i čime se bavi te dokazuje da matematičke probleme, i bez da smo svjesni vlastitog talenta, svakodnevno svi uspješno rješavamo.

Cilj je popularizirati matematičku znanost, razvijati pozitivan stav djece prema matematici te pokazati svim sudionicima koliko je matematika lijepa i zabavna. Prošle godine u projektu je sudjelovalo preko 95 000 sudionika, a ove godine odaziv je još veći.

Radionice su osmišljene na način da dijete dolazi u pratnji odrasle osobe (roditelj, baka, djed, tetka, strina, tetak, striček, sestra,  brat, obiteljski prijatelj i sl ...) i da zajedno savladaju naše radionice.

Za sudjelovanje nije potrebno osobito predznanje iz područja matematike, već dobra volja. Zadaci i radionice su osmišljeni na način da ih svako dijete i  roditelj može riješiti.

Svi sudionici radionica bili su oduševljeni ovakvim načinom rada i iskazali interes za ponovni dolazak. Vrijeme je prošlo brzo kroz zabavu i smijeh.

Dojmovi učenika:

 • Lena (2.r.): Meni su bile lijepe sve igre.
 • Lada (2.r.): Lijepo smo se igrali. Lijepo mi je bilo kad je zvonce zazvonilo i kad smo mijenjali mjesta.
 • Alina (2.r.): Bilo mi je lijepo pobjediti. I super da je mama bila sa mnom!
 • Hari (6.r.): Na Večeri matematike mi je bilo jako zabavno. Sve su stvari bile zanimljive. Nadam se da će biti organizirana opet.
 • David (6.r.): Bilo je super i zanimljivo te bih htio da se to opet ponovi ali za neki drugi predmet.
 • Erik (6.r.): Večer matematike jako mi se svidjela jer je bilo zabavno i poučno. Sve što sam naučio pokazao sam svojim prijateljima.
 • Nicol (6.r.): Večer matematike jako mi se svidjela jer je poučno i zabavno. Nadam se da će se to održati i druge godine. Sve što sam zapamtila pokazala sam roditeljima.
 • Ajdin (6.r.): Projekt „Večer matematike“ mi se svidio zbog toga kako je izvedeno. Zadovoljan sam, ali je samo trebalo duže trajati, da ima više vremena za objašnjenje. Volio bih da bude više prostora za više radionica.
 • Roni (6.r.): Bilo je dobro. Opet bi da je to.
 • Nicolas (6.r.): Jako mi se sviđala Večer matematike jer je bila zanimljiva i želim da se ponovno održi.
 • Petar (7.r): Večer matematike je jedan od zanimljivih načina da djeca zavole matematiku i učenje. Volim kada djeca zavole neki predmet zabavnim putem te da se opuste u tom predmetu. Nadam se da je svima koji su došli na ovu večer bilo sjajno te da će to privući još djece.
 • Noa (7.r.):   Večer matematike je vrlo zabavna i doživio sam je na veoma drugačiji način nego predmet Matematiku kojeg imamo u školi. Bilo je zanimljivo, bilo je puno radionica i svaka je radionica pokazala nešto novo.
 • David (7.r.): Ja Večer matematike smatram odlično organiziranom večeri na kojoj se svi zabave i odlično provedu. Smatram da je Večer matematike jako potrebna u današnje vrijeme kada svi bježe od bilo čega vezanog za matematiku jer nam pokazuje koliko matematika može biti zanimljiva i zabavna. Nadam se da svima koji su bili na ovogodišnjoj Večeri matematike svidjelo i da će doći i iduće godine.
 • Niko (7.r.): Meni je Večer matematike bila fenomenalna, jako sam se zabavio i svaka igra koju sam odigrao mi se svidjela. Htio bih da se Večer matematike češće održava jer je stvarno odlična. Najbolje je to što su odrasli sudjelovali u Večeri matematike zajedno s nama.
 • Anika (7.r.): Na Večeri matematike je bilo super.Jako mi se svidjelo i mislim da bi se trebala održavati češće.Prigodno je za sve učenike jer se kroz igru sve ponovi ali i nešto novo nauči. Svidjelo mi se što se mnogo odraslih odazvalo i što su se na kratko vratili u djetinjstvo.
 • Roan (7.r.): Jako mi se svidjelo. Organizacija je bila odlična, a igre kreativne i poučne. Mislim da ih svatko može rješiti. Svidjela mi se igra Crni Jack jer usput vježbamo linearne jednadžbe. Odlično sam se proveo.
 • Selina (7.r.): Meni je Večer matematike bila jako zabavna. Prisjetila sam se gradiva od prošle godine. Zadaci nisu bili teški i igre su bile jako zanimljive. Želim da se Večer matematike ponovi!
 • Irma (7.r.): Meni je na Večeri matematike bilo  zanimljivo,jako mi je drago što sam sudjelovala u tome. Zadaci su mi bili zanimljivi najbolje su mi bile jednadžbe i „Čovječe ne ljuti se“.  Lijepo sam se provela.
 • Mirza (7.r.): Meni je Večer matematike bila zanimljiva i pokazala je drugu stranu i po meni ljepšu stranu matematike.Zadaci su bili zanimljivi i zabavni. Najdraže igre  su mi bili „Čovječe ne ljuti se“ i „Potapanje brodova“. Po meni i mojoj mami trebalo bi Večer matematike češće održavati.
 • Demian (7.r.): Večer matematike je bila vrlo zanimljiva i dobra što se tiče ponavljanja stečenog znanja.
 • Bilo je vrlo zanimljivo natjecati se protiv drugih, uz pomoć znanja iz matematike naravno. Zadaci su bili vrlo zanimljivi, ali i cijela organizacija je u redu. Meni se svidjelo.
 • Antonio (7.r.): Večer matematike je meni bila zanimljiva i zabavna  jer smo imali različite zadatke. Imali smo zabavna međusobna natjecanja i zanimljive zadatke. Sve je bilo jako dobro organizirano. Meni se jako svidjelo.
[više]

Školska shema u školskoj godini 2017./2018.

Autor: Administrator , 11. 12. 2017. 08:04

 

Naša Škola i u školskoj godini 2017./2018. provodi aktivnosti Školske sheme, a koja objedinjava dosadašnju Shemu školskog voća i povrća i  Program mlijeka u školama.

Školskom shemom su obuhvaćeni besplatni obroci svježeg voća, povrća i mliječnih proizvoda za našu djecu, a financira se potporom Europske unije. Voće i povrće dobivaju svi učenici Škole, a mlijeko učenici razredne nastave. Voće i povrće, mlijeko i mliječni proizvodi isporučuje se i raspodjeljuje učenicima jednom tjedno tijekom cijele nastavne godine s ciljem da se naša djeca potaknu na zdravu prehranu.

Školska shema je mjera koja ima za cilj oblikovanje prehrambenih navika djece školske dobi i povećanje potrošnje voća, povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u svakodnevnoj prehrani. Posljednjih godina primijećen je trend povećanja postotka učenika s prekomjernom tjelesnom masom, što je posljedica loših prehrambenih navika te neredovite i nedovoljne tjelesne aktivnosti.

                                               

SVJEŽE VOĆE I UKUSNO POVRĆE SVAKOG DANA NAŠA JE HRANA.

UZ ČAŠU MLIJEKA, ZNAMO DA NAS DOBRO ZDRAVLJE ČEKA!

Ester Stemberger, pedagoginja Škole

[više]

„ŠKOLE ZA AFRIKU“ - UNICEF-ov PROGRAM

Autor: Administrator , 8. 12. 2017. 10:58

Naša škola uključila se u  UNICEF-ov program „Škole za Afriku“ u ožujku, 2017. godine. Projekt se nastavlja i u ovoj školskoj godini nizom edukativnih radionica i aktivnosti za sve učenike naše škole.

„Škole za Afriku“ zajednička je inicijativa UNICEF-a, Zaklade „Nelson Mandela“ te Hamburškog društva za promoviranje demokracije i međunarodnog prava. Predstavljena je 6.prosinca 2004. godine u Cape Townu, a prve projektne aktivnosti započele su 2005. godine.

Program „Škole za Afriku“ u Hrvatskoj se provodi već devet godina. Cilj mu je osigurati bolje uvjete života i obrazovanja djece u najugroženijim područjima Afrike te istodobno osvijestiti važnost tolerancije i socijalne osjetljivosti kod djece i mladih u našoj zemlji.  

Program „Škole za Afriku“ osobito se brine o djeci koja žive u iznimno teškim uvjetima, djeci bez roditelja, kao i djevojčicama koje su često dodatno uskraćene za mogućnost obrazovanja.

Prikupljenim sredstvima se djeci iz 13 afričkih zemalja želi osigurati jedno od temeljnih prava – pravo na obrazovanje.  

Sljedeći divne primjere humanosti i solidarnosti mnogih školskih zajednica naša škola će također biti dio ove plemenite inicijative te pomoći u izgradnji boljeg i pravednijeg svijeta za svu djecu.

Sva djeca u svijetu imaju ista prava.

Igrati se učiti, imati siguran dom, družiti se s prijateljima jednako jako žele i djeca afričkog kontinenta. Jer druženje, igra i učenje donose radost, smijeh i sreću…. Pa milijuni djece u Africi još uvijek nemaju priliku ići u školu i osjetiti blagodati igre i druženja sa svojim vršnjacima.

Omogućimo im djetinjstvo kakvo sva djeca svijeta zaslužuju!

Sredstva koja prikupimo mogu osigurati:

-95,00 kn: knjige i bilježnice za dvoje učenika za jednu školsku godinu

-190,00 kn: klupu i stolice za dva učenika

-350,00 kuna: dodatnu edukaciju učitelja/odgojitelja kako bi koristili odgojno-obrazovne metode prilagođene djeci

-500,00 kuna: školovanje dvoje djece u jednoj godini (knjige, bilježnice, materijali, školske uniforme i trošak poučavanja)

-700,00 kuna: „školu/vrtić u kutiji“-metalnu kutiju s materijalima neophodnima za svakodnevne aktivnosti učenja i poučavanja u vrtiću ili školi (bilježnice, olovke, ploča za pisanje, didaktičke igračke, drvene kocke). Školski komplet sadržava dovoljno pribora za jednog učitelja i 80 učenika.

-16.800,00 kuna: izgradnju i kompletno opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje

-25.000,00 kuna: izgradnju centra za neformalno obrazovanje za djecu koja su napustila obrazovanje

Kordinatori projekta: Katija Tefik - Baćac i Ester Stemberger

[više]

Posjetio nas je dobri Sv. Nikola

Autor: Administrator , 7. 12. 2017. 09:17

U srijedu, 06.12. učenike mlađih razreda naše škole posjetio je Sv. Nikola. Naglasio je da je došao bez Krampusa jer kako čuje, sva su djeca u našoj školi dobra i ne treba im šiba. Uz edukativne i odgojne poruke djeci o važnosti učenja i pisanja domaćih zadaća, zdrave prehrane, dogovaranja s učiteljicom i roditeljima učenike je počastio bombonima. 

[više]

Zapisnik s roditeljskog sastanka trećih razreda OŠ „ Ivo Lola Ribar“ Labin

Autor: Administrator , 6. 12. 2017. 13:10

Zapisnik s roditeljskog sastanka trećih razreda

OŠ „ Ivo Lola Ribar“ Labin

 

Na roditeljskom sastanku učenika/ca trećih razreda održanog  dana 5.prosinca 2017. godine

s početkom u 17,00 sati u OŠ „ Ivo Lola Ribar“ Labin  prisustvovalo je 36 roditelja/staratelja  te razrednice  trećih  razreda: Tatjana Blašković (matična škola),Elide Stemberga (PŠ Kature),Gordana Dropulić (PŠ Vinež) i Tatjana Stepčić (PŠ Vozilići).

Dnevni red:

1.Prezentacija ponuda  – predstavnici odabranih agencija
2.Tajno glasanje – odabir najpovoljnije ponude
3.Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije  ponude

Ad.1

Razrednica 3.  razreda matične škole izvijestila je roditelje da je Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za višednevnu izvanučioničku nastavu – škola u prirodi za učenike trećih  razreda donijelo  21.11.2017. godine Odluku o odabiru najpovoljnijih pristiglih ponuda koje će se predstaviti na roditeljskom sastanku. Tri pristigle najpovoljnije ponude su: Alibi Umag ,Event's Pula i Stella tours Rijeka.

Na roditeljskom sastanku bili su nazočni svi predstavnici  odabranih agencija  koji su  svoje ponude predstavili roditeljima .

Roditelji su imali nekoliko upita prema predstavnicima odabranih agencija vezanih uz točan termin odlaska na školsku ekskurziju te načinom obročnog plaćanja školske ekskurzije.

Ad. 2

Nakon prezentiranja ponuda pristupilo se tajnom glasanju.  Prebrojavanje i čitanje glasačkih listića  bilo je javno. Komisiju su činili predstavnica roditelja: Bojan Memić  i Hermina Malkić te razrednice Elide Stemberga (PŠ Kature) i Tatjana Stepčić (PŠ Vozilići).  

Rezultati glasovanja bili su sljedeći:

- Alibi Umag -  23 glasa

- Event's Pula -  8 glasova

- Stella tours Rijeka -  5 glasova

Ad.3

Roditelji su većinom glasova (23 glasa) odabrali ponudu agencije Alibi Umag kao organizatora višednevne izvanučioničke nastave – škole u prirodi za učenike trećih razreda OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin.

Roditeljski je sastanak završio u 17,40.                  

                                                                                               Zapisničar:

                                                                                         Elide Stemberga

U Labinu, 5.12.2017.

[više]

Održane edukativne tribine i predavanja o prevenciji ovisnosti (za učenike,učitelje i roditelje) - prof. dr. sc. Slavko Sakoman

Autor: Administrator , 4. 12. 2017. 14:03

Bila nam je posebna  čast i zadovoljstvo što je u našem gradu gostovao vrsni liječnik, stručnjak za problematiku ovisnosti, posebno u radu s mladima prof. dr. sc. Slavko Sakoman koji je svojim edukativnim tribinama i predavanjima za učenike, učitelje i roditelje dao doprinos u prevenciji ovisnosti među mladima i realizaciji Školskih preventivnih programa u našim školama.  Tribine i predavanje na temu prevencije ovisnosti mladih održale su se 29. studenog za srednju školu te 30. studenog za osnovne škole.  U jutarnjim satima realizirale su se dvije tribine za učenike VIII.razreda OŠ,  I.razreda SŠ te predstavnike Vijeća učenika. U popodnevnim satima održana su ukupno četiri predavanja za učitelje i nastavnike, Vijeće roditelja te roditelje učenika.

Prof.dr.sc.Slavko Sakoman je svojim ogromnim znanjem i iskustvom, zanimljivošću izlaganja govorio o neizmjernoj važnosti obiteljskog odgoja, ODNOSA između učitelja i djeteta, roditelja i djeteta, čime se stječe povjerenje što je i najbolja prevencija ovisnosti i neprihvatljivih ponašanja. Naglašavao je potrebu shvaćanja različitosti  djece i situacija u kojima odrastaju. Odrasli im moraju biti podrška na putu njihova odrastanja uz jasno određivanje granica, kontrolu i nadzor u slobodno vrijeme. Osobna iskustva profesorovih pacijenata, pregršt informacija, osobne priče i doza humora ni jednog slušatelja nisu ostavili ravnodušnim.

Učenicima je objasnio kako sa sazrijevanjem postaju sve spremniji donositi odgovorne, savjesne odluke koje utječu na njihov život. Naglasio je opasnosti konzumacije svih vrsta droga. Usmjerio je učenike da se posvete razvoju svojih interesa prema umjetnosti, znanosti, humanosti, duhovnosti, sportu,.... Djeci je bilo jako zanimljivo iz prve ruke čuti kakve posljedice konzumiranje droge ostavlja na pojedince te kako spriječiti konzumaciju i prepoznati znakove koji vode u ovisnost o drogama. Reakcije učenika bile su i više nego pozitivne te su se rado uključivali u rasprave i postavljali pitanja.

Pokazao je zadovoljstvo osjećajući da škole i Grad  brinu o mladima.

Svojim je tribinama zasigurno pridonio poboljšanju prevencije ovisnosti u našem Gradu, a ako i jedna mlada osoba razmisli prije nego uđe u pakao droge cilj je ostvaren.

Pedagoginja Ester Stemberger, prof.

Organizatori  Grad Labin- Labin – Zdravi grad uz podršku ravnatelja i stručnih suradnika OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin, OŠ Matije Vlačića Labin i SŠ Mate Blažine Labin

[više]

Glagoljaška skupina

Autor: Administrator , 4. 12. 2017. 11:18

Učenici, članovi Glagoljaške skupine koju vodi profesor Žarko Petrović vrijedno nastavljaju sa svojim aktivnostima kojima upoznaju glagoljicu i njezinu povijest. Na posljednjim su susretima pripremili prigodne panoe.

[više]

Poziv na edukativno predavanje/tribinu „Reci DA zdravom odrastanju“ prof.dr.sc. Slavka Sakomana

Autor: Administrator , 28. 11. 2017. 22:35

ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM:

Mjesec borbe protiv ovisnosti (15.11.-15.12.)

Poziv na edukativno predavanje/tribinu

Reci DA zdravom odrastanju“

prof.dr.sc. Slavka Sakomana

u Gradskoj knjižnici u Labinu

U sklopu obilježavanja  Mjeseca borbe protiv ovisnosti gost našeg Grada biti će poznati stručnjak s dugogodišnjim iskustvom u radu s problemima ovisnosti i prevencije ovisnosti posebno u radu s mladima, vrstan stručnjak, znalac, prof.dr.sc.Slavko Sakoman koji će u četvrtak 30.11.2017. u Gradskoj knjižnici Labin održati edukativne tribine i predavanja za učenike, nastavnike i roditelje.

Predavanja/tribine će se održati prema ovom rasporedu:

10.45 – tribina/predavanje za učenike 8. razreda s razrednicima i

               Vijećem učenika (tematsko Vijeće učenika)

13.30  - Tribina/predavanje za učitelje i stručne suradnike OŠ                       

                (tematsko Učiteljsko vijeće )

17.00 – tribina/predavanje za roditelje učenika 8. razreda i članova

                Vijeća roditelja ( tematsko Vijeće roditelja)

Pozivamo učenike, učitelje i roditelje da u četvrtak,30.11.2017. u Gradskoj knjižnici Labin prema planiranom rasporedu sudjeluju na stručnom predavanju/tribini prof.dr.sc. Slavka Sakomana koji će svojim ogromnim znanjem i iskustvom dati važan doprinos našem zajedničkom ulaganju u zdravo odrastanje mladih.

Pedagoginja   

Ester Stemberger,prof.                                                                                                               

                                                                                                                      Ravnatelj:

Miro Alilović,prof.

 

Organizator: Grad Labin - Labin - Zdravi grad uz podršku ravnatelja i stručnih suradnika

OŠ „ Ivo Lola Ribar“Labin, OŠ Matije Vlačića Labin  i   SŠ Mate Blažine Labin

[više]

Osmaši posjetilli Valamarovom hotelu Sanfior u Rapcu

Autor: Administrator , 28. 11. 2017. 20:55

U ponedjeljak, 27.studenog osmaši su u pratnji razrednica, pedagogoginje i psihologinje posjetili Valamarov hotel Sanfior. Više o ovoj posjeti pročitajte dalje u tekstu koji je preuzet s Radio Labina. 

Osmaši dviju labinskih osnovnih škola posjetili su danas Valamarov hotel Sanfior. Tijekom obilaska hotela, devedesetak učenika Osnovne škole Matije Vlačića i Osnovne škole Ivo Lola Ribar se upoznalo s hotelskim sadržajima i poslovima u hotelu. 

Vedrana Černjul Smoković, zamjenica voditelja ureda ljudskih potencijala u destinaciji, održala je učenicima i njihovim mentorima prezentaciju o Valamar Rivieri, a u drugom dijelu prezentacije su učenici u razgovoru s Martinom Opašićem, starijim pomoćnikom direktora hotela, saznali što znači biti zaposlenik Valamara. Osmaši su tijekom obilaska hotela imali priliku iz prve ruke iskusiti kako izgleda jedan radni dan u dinamičnoj turističkoj okolini. 

Uz mogućnost zapošljavanja, osnovnoškolcima je najveću pozornost privukla tema Valamarovog stipendiranja učenika u sklopu Valamarovog programa društveno odgovornog poslovanja „Znanjem do izvrsnosti“.

„Ovim programom želimo doprinijeti razvoju znanja, vještina, obrazovanja kao i samoj promociji strukovnih zanimanja u turizmu. Ponosni smo što mladima imamo priliku otvoriti vrata u turističku djelatnost te predstaviti našu kompaniju, a posebno nas veseli kada nam u posjet dođe velik broj učenika te se nadam da će neki od njih biti i naši budući zaposlenici“, istaknuo je Sandi Sinožić, direktor destinacije Rabac u Valamar Rivieri.

Ravnatelj OŠ Ivo Lola Ribar, Miro Alilović s oduševljenjem pozdravlja suradnju turističkog sektora i osnovnih škola. „U našoj osnovnoj školi oduvijek je bio prioritet osigurati da naši učenici dobiju sve informacije koje im mogu pomoći odabrati srednju školu u koju se žele upisati. Ovakav tip kvalitetne, profesionalne orijentacije olakšava učenicima izbor buduće karijere i upoznaje ih s atraktivnim zanimanjima na tržištu rada.“ 

Važnost informiranog odabira istaknuo je i ravnatelj OŠ Matije Vlačića, Edi Juričić, „Važno nam je da učenici i prije odabira srednje škole znaju što im tržište rada nudi, koja poduzeća su najpoželjnija za rad i zašto, a odlično je kada te informacije dobiju od samih poduzeća. Naš je cilj osigurati učenicima pregršt informacija i kontakata te ih ohrabriti da se što prije upuste u potragu za svojom nišom“.

Društveno odgovorno poslovanje u Valamar Rivieri sastavni je dio poslovanja kompanije, unutar koje postoji devet krovnih programa društveno odgovornog poslovanja usmjerenih na različita područja. Među njima je i „Znanjem do izvrsnosti“, a usredotočen je na suradnju sa školama i visokim učilištima. Cilj programa je doprinijeti razvoju znanja, vještina, obrazovanja i promociji strukovnih zanimanja u turizmu.

[više]

Zapisnik sa sastanka povjerenstva za provođenje izleta trećih razreda

Autor: Administrator , 28. 11. 2017. 14:46

Zapisnik sa sastanka povjerenstva za provođenje izleta trećih razreda

OŠ „ Ivo Lola Ribar“ Labin u šk. god. 2017./2018.

Sastanak je održan  21.studenog  2017.u 12,30 sati. Sastanku je prisustvovalo  7 članova povjerenstva:

 1. Ester Stemberger, pedagoginja škole
 2. Tatjana Blašković, dipl.uč.RN
 3. Elide Stemberga, učiteljica RN
 4. Gordana Dropulić,dipl. uč. RN
 5. Tatjana Stepčić, učiteljica RN
 6. Goran Jelić, predstavnik roditelja
 7. Bojan Memić, predstavnik roditelja

Na sastanku povjerenstva za organizaciju škole u prirodi za učenike trećeg razreda pristigle su ponude sljedećih agencija:

1.Alibi d.o.o. Umag,

2.ATI d.o.o. Pula,

3.Event-s  d.o.o.  Pula ,

4.Fiume tours d.o.o.  Rijeka ,

5.Stella tours d.o.o.  Rijeka ,

6.Via IMAGINARIUM d.o.o. Rijeka,

7.Zeatours iz Pule.

 

Nakon razmatranja svih prispjelih ponuda Povjerenstvo je odabralo  sljedeće agencije:

 1.Alibi d.o.o.  Umag,

3.Event-s d.o.o. Pula ,

5.Stella tours d.o.o.  Rijeka

Nakon razmatranja prikupljenih ponuda, povjerenstvo je na sastanku u utorak , 21.11.2017.  odabralo sljedeće tri ponude koje će se razmatrati na skupnom roditeljskom sastanku dana 5. prosinca 2017. u  matičnoj školi u 17,00  sati.

U Labinu,21.11.2017.

 

                                                                Zapisničar:

Elide Stemberga

[više]

Priredba "Moja lektira"

Autor: Administrator , 24. 11. 2017. 12:19

        Iako je Mjesec hrvatske knjige iza nas, nikada nije kasno da se posveti dodatna pažnja  knjigama  i čitanju. U petak, 24.11.u školskoj je knjižnici održana prezentacija lektira i knjiga za djecu i mlade viših razreda osnovne škole naziva „Moja lektira“. Program je priredila skupina učenika literarno-recitatorske skupine pod vodstvom profesorice Marize. Pedesetak učenika pozorno je slušalo program u kojemu smo se prisjetili nekih pročitanih lektira koje smo zapamtili zbog njihovih lijepih poruka i lijepih misli. Čitali su se ulomci iz lektire „Guliverova putovanja“, „Galeb Jonathan Livingstone“, „Starac i more“, a sve uz pratnju gitare. To su lektire koje govore o pravim vrijednostima, kako se izdići iznad prosječnosti i o čovjekovoj borbi za slobodu. Sve to nije moglo proći bez lektire „Mali princ“ koja svakog čitatelja zadivi razmišljanjima o svijetu i životu, pa smo tako imali prilike čuti najljepše izreke iz te knjige, nakon čega su nam učenici uprizorili razgovor između lisice i malog princa. Čuli smo i devet dobrih razloga za čitanje dobrih knjiga prema Dinki Juričić, dugogodišnjoj urednici Školske knjige te saznali koji su najnoviji naslovi u našoj školskoj knjižnici te koji su najčitaniji. To su svakako Gregov dnevnik, Tom Gates, Harry Potter, Bljakburger i Zla zubarica, te knjige sanje Pilić i Mire Gavrana koje djeca posebno vole. Učenici su na kraju samog programa iznijeli svoje dojmove o pročitanim djelima, naveli neke knjige koje vole te predložili naslove za koje bi voljeli da postanu dio fonda naše knjižnice.

[više]

"Djeca znaju i, točka"

Autor: Administrator , 23. 11. 2017. 13:44

 

               Ovaj pomalo tmurni četvrtak uljepšale su posebne gošće s kojima smo se družili u našoj školskoj knjižnici. Naime, bile su nam tu Mia i njezina mama Vesna Ferluga-Antić, autorica knjige „Djeca znaju , i točka“ u pratnji Mijine bake i Vesnine prijateljice Morin Hukić koja je pomogla u predstavljanju knjige. Mia, posebna djevojka koju je mama Vesna predstavila kao svoju učiteljicu života, bila je vrlo vesela i uzbuđena zbog djece koja su se okupila kako bi se s njom podružili. Vesna je strpljivo odgovarala na pitanja koja su učenici postavljali, o tome kako je počela pisati, što ju je to sve Mia naučila i kako joj je promijenila život, kakav je stav okoline prema osobama s posebnim potrebama, kako vole provoditi zajedničko vrijeme, što ih opušta, a Morin je pročitala pjesmu i priču iz knjige. Mia je jako samopouzdana osoba, kako kaže mama Vesna, obožava knjige i čitanje i najviše voli slušati priče o njoj samoj. Vesni je to druga objavljena knjiga, piše svoj blog Fine nijanse, piše i za Lukin portal za djecu te je uz sve to ustrajan borac za prava ljudi s invaliditetom te njihovo uključivanje u društvo i prihvaćanje od strane okoline. Od njih se uistinu može mnogo naučiti i njezina je poruka vrlo jasna – treba mlade ljude educirati, odgajati ih i učiti da prihvaćaju različite od sebe, da im budu podrška, da cijene svaki dan koji provedu sa svojim obiteljima, prijateljima te, ali i da odrasli mnogo toga mogu naučiti upravo od djece. Jer „Djeca znaju i, točka“.

    Hvala Miji, bez koje zasigurno i ne bi bilo ove knjige, hvala Vesni na prekrasnim tekstovima i na knjizi koju je poklonila našoj knjižnici,a mi joj od srca želimo još mnogo mnogo objavljenih knjiga koje ćemo mi s užitkom čitati.

 

[više]

Grad Labin i naša škola su za svoju prijavljenu NAJ-akciju : „Humanost prije svega-Prijatelji volonteri“ primili POVELJU - kao najviše rangirano priznanje

Autor: Administrator , 23. 11. 2017. 08:35

 

21. studenoga 2017. održano je Savjetovanje akcije „Gradovi i općine-prijatelji djece“ u Starogradskoj vijećnici Grada Zagreba na kojem su dodijeljene pohvalnice i povelje za NAJ-AKCIJE 2016. i proglašeno je pet novih gradova i općina prijatelja djece.

Savjetovanje je otvorila predsjednica Saveza DND Hrvatske i predsjednica koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine prijatelji djece“, prof.dr.sc. Aida Salihagić Kadić. Istaknula je kako se akcija Gradovi/općine prijatelji djece već 18 godina razvija, raste i unapređuje novim sadržajima i aktivnostima. Ova akcija koju Savez DND provodi u suradnji s Hrvatskim društvom za socijalnu i preventivnu pedijatriju i uz pokroviteljstvo Ureda UNICEF-a svojim primjerom pokazuje koliko veliku i značajnu ulogu imaju lokalne zajednice u poticanju i provedbi projekata usmjerenih djeci i mladima.Uzvanicima su se obratile i dječja pravobraniteljica dr.sc. Ivana Milas Klarić, Valentina Otmačić, predstojnica Ureda UNICEF-a, državni tajnik Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, dr.sc. Marin Strmota, te u ime gradonačelnika Grada Zagreba mr.sc Katarina Milković, pomoćnica pročelnika za odgoj i obrazovanje Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport.U svečanom dijelu Savjetovanja mr.sc. Giovana Armano, predsjednica Povjerenstva za odabir Naj-akcija iz gradova i općina i mr.sc. Katarina Milković su dodijelile povelje, pohvale i zahvalnice prijavljenima za naj-akcije kojih je ove godine bilo 50 prijavljenih.

Grad Labin i naša škola su za svoju prijavljenu NAJ-akciju : „Humanost prije svega-Prijatelji volonteri“ primili POVELJU,  najviše rangirano priznanje koje se dodjeljuje za Naj-akciju, za rad s djecom.

[više]

Uspješan završetak olimpijade izvrsnim rezultatima u atletici!

Autor: Administrator , 20. 11. 2017. 13:56

Naša škola je postigla najbolje rezultate u atletici, a osobito je uspješna bila Ema Mešanović s tri zlatne medalje! Ovim natjecanjem je završila jubilarna 10.olimpijada osnovnih škola Labinštine, a naši su učenici u 10 disciplina uzeli 8 zlata, ukupno 16 medalja od mogućih 30.

Naša je škola daleko najuspješnija škola sa čak 15 od mogućih 28 zlatnih medalja. Medalje po disciplinama:

60 metara djevojke (vrijeme je iz finala):
Ema Mešanović OŠ "Ivo Lola Ribar" 8:13
Elin Franković OŠ "Ivo Lola Ribar" 8:24

60 metara dječaci (vrijeme je iz finala)

Armend Sejdjaj OŠ "Ivo Lola Ribar" 7:74

600 metara djevojke: 
Ariana Iljadica OŠ "Ivo Lola Ribar" 1:53:96
Rebeca Files OŠ "Ivo Lola Ribar" 1:56:50
Renata Milevoj OŠ "Ivo Lola Ribar" 1:59:16

1000 metara dječaci:
Noel Franković OŠ "Ivo Lola Ribar" 3:21:83
Tulio Kocijel OŠ "Ivo Lola Ribar" 3:28:09

Bacanje loptice djevojke:
Anamarija Čerljenko OŠ "Ivo Lola Ribar" 43,87
Benedikta Juranić OŠ "Vladimir Nazor" 39,94

Bacanje loptice dječaci: (prva dvojica oborili rekord još sa 2. Olimpijade)
Nino Basanić OŠ "Ivo Lola Ribar" 71,76
Matija Vozila OŠ "Ivo Lola Ribar" 71,59
Laris Karić OŠ "Ivo Lola Ribar" 55,72

Skok u dalj djevojke
Ema Mešanović OŠ "Ivo Lola Ribar" 4,78

Skok u dalj dječaci:
Armend Sejdjaj OŠ "Ivo Lola Ribar" 4,83

Štafeta 4 X 100 metara djevojke: 
OŠ "Ivo Lola Ribar" 58:41

Štafeta 4 X 100 metara dječaci:
OŠ "Ivo Lola Ribar" 53:66
Medalje ukupno danas (ATLETIKA – STARIJI RAZREDI):

ŠKOLA ZLATO SREBRO BRONCA UKUPNO
IVO LOLA RIBAR 8 6 2 16
Medalje po školama na 10. Olimpijadi:

RB Osnovna škola ZLATO SREBRO BRONCA UKUPNO
1 „IVO LOLA RIBAR“ Labin 15 13 6 34

Možemo biti i vrlo ponosni što smo dobili pehar za  NAJUSPJEŠNIJU ŠKOLU NA PRVIH 10 OLIMPIJADA.

 

 

[više]

Dan sjećanja na žrtvu Vukovara

Autor: Administrator , 17. 11. 2017. 13:19

Naša škola je u petak, 17.11. obilježila Dan sjećanja na žrtvu Vukovara koji  već tradicionalno obilježavamo svake godine kako u matičnoj tako i u svim područnim školama. Učenici su upalili svijeće i odali počast svim žrtvama rata, izrazili svoje želje za napretkom grada i boljitkom njegovih stanovnika, te svojim željama, porukama i likovnim radovima ukrasili školske panoe. Učenici matične škole, predstavnici Vijeća učenika i njihovi zamjenici su u pratnji ravnatelja i pedagoginje te velečasnog Blaža Bošnjakovića ispred spomen-obilježja žrtvama Vukovara kraj crkve sv.Franje u Podlabinu upalili svijeće za žrtve Vukovara uz prigodan program.

[više]

Naši učenici uspješni na literarnom natječaju "Ca je ča"

Autor: Administrator , 17. 11. 2017. 11:24

I ove godine su naši učenici bili vrlo inspirirani te svoje literarne radove na labinskoj cakavici poslali na literarni natječaj „Ca je ča“ koji se već  tradicionalno održava u Mjesecu hrvatske knjige sa završnicom u Gradskoj knjižnici Labin. Na ovogodišnji je natječaj pristiglo 77 radova učenika u tri kategorije: mlađi razredi osnovne škole, stariji razredi osnovne škole i srednja škola. Iz naše je škole nagrađeno dvoje učenika i još su dvoje pohvaljeni i pozvani na čitanje.

Nagrađeni radovi učenika mlađih razreda:

1.nagrada – „Kunja“, Allison Šimić, 2.r.matične škole, mentorica učiteljica Vesna Brenčić

3.nagrada – „Bušići“, Teo Buždon, 2.r.matične  škole, mentorica učiteljica Vesna Brenčić

U kategoriji mlađih razreda pohvaljen je i pozvan na čitanje rad „Podzimak“ Luke Dragolina, učenika 4.r.PŠ Vinež, mentorica učiteljica Sanja Štucin.

U kategoriji starijih razreda pohvaljen je rad učenice 8.a razreda Elin Franković „Borka“ kojoj je mentorica profesorica Mariza Miletić.

Čestitke svom učenicima koji su nagrađeni i pohvaljeni kao i onima koji su poslali svoje radove, pisali na našem labinjonskom ca i tako doprinijeli održavanju ove tradicije. Hvala i učiteljicama koje svoje učenike podržavaju u tome.

 

[više]

Sedmaši posjetili Zagreb

Autor: Administrator , 15. 11. 2017. 13:25

U petak, 10.11. učenici sedmih razreda otputovali su u pratnji profesorica Jangele, Jasmine i Ivane u naš glavni grad kako bi već tradicionalno posjetili HRT i sajam knjiga Interliber. Na HRT-u smo uz stručno vođenje pogledali studija u kojemu se snimaju tv-emisije, radioemisije, posjetili smo tzv."gluhu sobu" i slikali se u studiju dnevnika. Nakon toga posjetili smo sajam knjiga Interliber gdje smo u dva paviljona uistinu imali što vidjeti - nudili su se razni naslovi po atraktivnim cijenama i stvarno je bilo za svakoga ponešto. "Uhvatili"smo i spisateljicu Sanju Pilić koja je potpisivala knjige nakon književnog susreta.

[više]

Priča jesenskog šešira

Autor: Administrator , 15. 11. 2017. 13:05

Priče svojih jesenskih šešira ispričali su nam petaši kroz svoje originalne i maštovite uratke.Na obodima šeširića i šešira našlo se pravo blago plodne jeseni: šareno lišće, bobice, plodovi…svatko je na svoj način podijelio svoj doživljaj ovog osobitoga godišnjeg doba.

[više]

Predstavljamo vam...produženi boravak PŠ Vinež

Autor: Administrator , 15. 11. 2017. 12:33

Učenici produženog boravka PŠ Vinež na čelu s učiteljicom Marinom ove su se školske godine dogovorili kako će dvaput tjedno održavati likovnu, plesnu i sportsku radionicu koju će voditi sami učenici. Obično se te radionice održavaju u terminu od 14 do 15,00 h. Učenici su izradili i Tetu Jesen, zvanu Framelka prema početnim slovima imena učenika koji su je izradili.

[više]

Dani otvorenih vrata matične škole

Autor: Administrator , 9. 11. 2017. 13:14

Poštovani roditelji,

ovim Vas putem obavještavamo kako će se Dani otvorenih vrata matične škole održati u ponedjeljak, 13.studenoga od 17,00 do 18,00 sati.

 

 

 

[više]

U sklopu Mjeseca hrvatske knjige prvašići se besplatno učlanili u Gradsku knjižnicu Labin

Autor: Administrator , 9. 11. 2017. 12:18

Prvašići Pš Vozilići i matične škole posjetili su Gradsku knjižnicu Labin. Uz zanimljivo predavanje knjižničarke upoznali su čaroban svijet knjiga. Učlanjeni su u Gradsku knjižnicu i od sada mogu zajedno s roditeljima posuđivati knjige.
[više]

Naši učenici zlatni i srebrni u odbojci

Autor: Administrator , 8. 11. 2017. 12:54

Na 10.Olimpijadi osnovnih škola Labinštine naši su učenici bili vrlo uspješni u odbojci.

Cure su osvojile zlatnu medalju, a dečki srebrnu. Čestitke svima!

 

 

 

 

 

[više]

ISLM Bookmark Exchange Project 2017 - straničnici otputovali u Australiju

Autor: Administrator , 6. 11. 2017. 13:15

I ove smo se godine u Mjesecu hrvatske knjige i Međunarodnom mjesecu školskih knjižnica priključili međunarodnom projektu ISLM Bookmark Exchange Project – Međunarodni projekt razmjene straničnika. To je treća godina da smo u projektu u kojem kao i prethodne dvije godine sudjeluju učenici sedmih razreda uz koordinaciju školske knjižničarke Ivane, te pomoć razrednica ovogodišnjih sedmaša: profesorica Anesse, Ankice i Jasmine te profesorice hrvatskoga jezika Jangele. Tema ovogodišnjeg projekta je povezivanje različitih nacionalnosti i kultura tako da smo odlučili straničnike raditi upravo na tu temu s naglaskom na djecu različitih nacionalnosti i na dječja prava. Osobito su kreativne bile cure koje su izradile najviše straničnika. Naime, izrađeno je 75 straničnika koji su poslani u Victoriu u Australiji , internatu za djevojčice od 12, 13 godina. Cilj projekta je razmjena straničnika među vršnjacima, poticanje kreativnosti i mašte, te naravno korištenje straničnika prilikom čitanja. Veselimo se dolasku straničnika iz Australije!

[više]

Dani kruha u PŠ Kature

Autor: Administrator , 6. 11. 2017. 11:47

Učenici PŠ Kature i ove su godine prigodnim programom obilježili Dane kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. O brojnim darovima jeseni i kruhu učenici su govorili u svojim igrokazima, recitacijama i pjesmama. Nakon blagoslova kruha počastili su se kruhom i kolačima.

[više]

Sara Zukić na županijskom Natjecanju u čitanju naglas

Autor: Administrator , 6. 11. 2017. 11:01

U petak, 3.11. u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula održano je 5.Natjecanje u čitanju naglas i to županijska razina. Na natjecanju je sudjelovala i naša učenica Sara Zukić (5.r.) koja se predstavila pročitavši naglas ulomak iz romana "Pipi Duga Čarapa" autorice Astrid Lindgren. Sara je osvojila drugo mjesto, a mentorica joj je bila knjižničarka Ivana Griparić Fable.

 

 

[više]

Naši stolnotenisači vrlo uspješni na Olimpijadi

Autor: Administrator , 6. 11. 2017. 09:31

U petak, 3.11.održan je turnir u stolnom tenisu u dvorani naše škole i to za dječake i djevojčice pojedinačno i u parovima. Učenici naše škole su postigli odlične rezultate:

Djevojčice: parovi - srebro: Nicoletta Milevoj (5.r.) i Anastasija Malić (8.r.)

                pojedinačno - broncaNicoletta Milevoj (5.r.)

Dječaci: parovi - zlato: Antonio Lazarić (8.r.) i Dino Murtić (8.r.)

             pojedinačno - zlatoAntonio Lazarić (8.r.) 

Bravo!!!!

[više]

Dani kruha u PŠ Vozilići

Autor: Administrator , 6. 11. 2017. 08:43

I ove godine se u PŠ Vozilići širio miris kruha i kolača. 27.listopada  proslavili smo Dane kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. Velečasni Aleksandar Petrović blagoslovio je kruh i izrekao molitvu za obnovu naše škole. Svečanosti je prisustvovao gosp. Ivan Vozila, predstavnik općine Kršan, koji je  primio poklon od ravnatelja Mira Alilovića kao znak zahvalnosti za financijsku potporu u obnovi škole. Uzvanici su pogledali i kratak film u kojemu su spomenute sve donacije i svi dobri ljudi koji su sudjelovali u tom projektu. Nakon svečanosti svi roditelji i uzvanici počastili su se prigodnom večerom. Od srca hvala svima!

[više]

Olimpijada osnovnih škola Labinštine - mali nogomet

Autor: Administrator , 3. 11. 2017. 09:49

 

 

U četvrtak, 2.11.na igralištu naše škole pdržano je natjecanje u malom nogometu. Prenosimo rezultate:

Mali nogomet, skupina A:
1. OŠ Ivo Lola Ribar – OŠ Ivana Batelića 7:0
2. OŠ Ivana Batelića – OŠ Vitomir Širola Pajo 4:1
3. OŠ Vitomir Širola Pajo – OŠ Ivo Lola Ribar 0:5
Poredak:
1. OŠ Ivo Lola Ribar
2. OŠ Ivana Batelića
3. OŠ Vitomir Širola Pajo

Polufinale slijedi 9.11. gdje će naša škola zaigrati sa školom "Ivan Goran Kovačić" Čepić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[više]

Javni poziv za dostavu ponuda za organizaciju izleta i ekskurzija –Škola u prirodi (3. razred) Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 2. 11. 2017. 13:16

U skladu s Pravilnikom o izvođenju, izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 81/15) objavljujemo

Javni poziv za dostavu ponuda za organizaciju izleta i ekskurzija –Škola u prirodi (3. razred)

Rok za dostavu svih ponuda je 13. studenog 2017. godine do 12,00 sati na adresu:

Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Labin

Rudarska 9, 52220 Labin

Ponuditelj je obavezan dostaviti ponude do navedenog roka, u zatvorenoj omotnici s naznakom »Javni poziv – ne otvaraj« i brojem ponude. Ponuditelj se može javiti za realizaciju jedne ili više odnosno svih traženih ponuda školske ustanove s brojem ponude na obrascu.

Ponudu na javni poziv može dostaviti turistička agencija, odnosno druga fizička ili pravna osoba koja za takve uvjete ispunjava uvjete određene propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima. 

Na javni poziv ne može se javiti ponuditelj koji je radnik školske ustanove koja objavljuje poziv ili član njegove uže obitelji ili kod kojeg je za turističkog pratitelja ili vodiča angažiran djelatnik školske ustanove koja objavljuje poziv.

Ako na javni poziv u propisanom roku pristigne samo jedna ponuda koja ispunjava propisane uvjete,  ta će se razmatrati.

Ponude pristigle nakon roka navedenog u javnome pozivu neće se razmatrati.

Ako na javni poziv ne pristigne ni jedna ponuda koje ispunjava uvjete ili Povjerenstvo nije odabralo ni jednu ponudu, poziv se ponavlja najkasnije dva mjeseca prije predviđene realizacije višednevne izvanučioničke nastave. Rok za dostavu ponuda je najmanje osam (8) radnih dana, a otvaranje ponuda provodi se najranije tri (3) radna dana nakon isteka roka za dostavu ponuda.

Detalji o pozivu na dostavu ponuda nalaze se pod IZLETI - ponuda

Priloženi dokumenti:
Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

 

[više]

Jutarnje razgibavanje na satu razredne zajednice

Autor: Administrator , 31. 10. 2017. 09:17

U tjednu mobilnosti učenici petih razreda skupa sa svojim razrednicama započeli su jutarnje razgibavanje na satu razredne zajednice. Razgibavanje će se provoditi do kraja školske godine, a vježbe po imeniku vode učenici uz glazbenu podlogu po izboru. Na zabavan način  učimo o važnosti svakodnevne tjelovježbe.

 

 

 
 
 
[više]

Pridružite nam se u školskoj kuhinji!

Autor: Administrator , 31. 10. 2017. 09:11

Dragi učenici,

ovim putem vas pozivamo da nam se pridružite na marendi u školskoj kuhinji gdje 

vam se nude uistinu zdravi i ukusni obroci!!!

 

 

 

 

 

 

 

[više]

Olimpijada osnovnih škola Labinštine - atletika za mlađe razrede

Autor: Administrator , 30. 10. 2017. 13:37

Učenici mlađih razreda  naše škole sudjelovali su u petak na Olimpijadi osnovnih škola Labinštine i to natjecanjem u atletici. Postigli su odlične rezultate, a njihovi su ih prijatelji bodrili s tribina!

Evo rezultata:

Skok u dalj - djevojčice:

Nina Rašuo (PŠ Vinež) – 2.mjesto

Paola Dobrić (matična škola) – 3.mjesto

Bacanje loptice – dječaci:

Ivano Radočaj (PŠ Kature) – 3.mjesto

Bacanje loptice – djevojčice:

Magdalena Mucić (PŠ Kature) – 1.mjesto

Ema Osmić (matična škola) – 2.mjesto

Štafeta – dječaci:

Ivano Radočaj (PŠ Kature), Dylan Ardalić (PŠ Kature), Petar Mitrović (PŠ Kature), Adan Aletić (matična škola) – 2.mjesto

Štafeta – djevojčice:

Magdalena Mucić (PŠ Kature), Ema Osmić (matična škola), Anai Dagostin (PŠ Kature) i Adriana Benazić (PŠ Vinež)

Čestitke i aplauzi svim natjecateljima! Bravo!

 

[više]

Obavijest - natječaj za popunu radnog mjesta Učitelj/ica matematike i fizike

Autor: Administrator , 27. 10. 2017. 14:44

U rubrici Natječaji objavljen je 

NATJEČAJ

za popunu  radnog mjesta

             1. Učitelj/ica matematike i fizike ,( Ž/M) ,

- 1 izvršitelj / ica,

-puno i određeno radno vrijeme,

-zamjena do povratka zaposlenice na rad

         Detalje o natječaju pogledajte OVDJE.

 

[više]

Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje u PŠ Vinež

Autor: Administrator , 27. 10. 2017. 13:29

Učenici PŠ Vineža obilježili su Dane kruha i zahvalnosti plodova raznim aktivnostima.U ponedjeljak, 16.10. u 10. 00 sati održana je priredba uz blagoslov kruha.Svi učenici obrađivali su razne prigodne tekstove na satovima hrvatskog jezika, crtali i slikali plodove na likovnoj kulturi te pjevali pjesmice na glazbenoj kulturi.Učenici 2.razreda izrađivali su razne oblike(krušćiće)odslanog tijesta.Najbolje je  tih dana bilo u škoslkoj kuhinji. Širili su se mmmmm... mirisi.Učenici 2.razreda ispekli su savijaču od jabuka.Učenici 3.razreda uživali su u pečenju palačinka.Učenici 4.razreda izmijesili su tijesto za zdravu pizzu i ispekli je.

Galeriju slika pogledajte OVDJE

[više]

Glagoljaška skupina na terenskoj nastavi u Plominu

Autor: Administrator , 27. 10. 2017. 12:50

U sklopu aktivnosti glagoljaške skupine, u pratnji Žarka Petrovića, učitelja Povijesti te Jangele Sušac-Budimir, učiteljice Hrvatskoga jezika, učenici šestih razreda u petak, 27. listopada posjetili su obližnji Plomin.Prošetali su slikovitim uličicama, obišli stare zidine gradića te kod crkvice svetoga Jurja razgledali Plominski natpis te uklesana slova glagoljice te povijesne ostatke graditeljstva 11. stoljeća o čemu su i poslušali kraće predavanje učitelja Žarka Petrovića.Fotografije svjedoče da je bilo i ugodno i poučno, a i zabavno.

 

[više]

Započela deseta Olimpijada osnovnih škola Labinštine

Autor: Administrator , 27. 10. 2017. 12:38

Započela je deseta jubilarna Olimpijada osnovnih škola Labinštine. Prvi dan održali su se turniri u rukometu. U ženskoj konkurenciji igrale su 3 škole, a najbolja je bila naša škola pobijedivši Matija Vlačić sa 9:6. Cure su osvojile zlato pod vodstvom profesorice Lorize Golje Luboteni.
U konkurenciji dječaka najprije su u skupini Ivo Lola Ribar i Matija Vlačić odigrali neriješeno te su se morali izvoditi sedmerci za prolaz u finale (u skupini je bilo dvije škole). Ipak su uspješniji bili dečki iz Vlačića sa ukupnih 11:10, tako da su naši dečki osvojili broncu. Njih je također vodila profesorica Loriza Golja Luboteni. 

Fotografije su preuzete sa Faceebok profila Olimpijade osnovnih škola Labinštine.

[više]

Književni susret s Anđom Marić u Gradskoj knjižnici Labin

Autor: Administrator , 25. 10. 2017. 11:19

    Započeo je Mjesec hrvatske knjige koji nosi niz aktivnosti i događanja vezanih uz knjigu,  važnost čitanja i korištenja usluga knjižnica. Nastavlja se tako i uspješna suradnja naše škole s Gradskom knjižnicom Labin. U ponedjeljak, 23.listopada nekolicina učenika petih, šestih razreda i učenice literarne skupine su u pratnji profesorica Jangele i Ane sudjelovale na književnom susretu s Anđom Marić koja je predstavila svoj dječji roman "Afra". Susret je prošao u veselom raspoloženju, Anđa Marić je ispričala što je inspirira, kako je došla na ideju za pisanje knjige te je sve prisutne upoznala sa svojom psićem Pusom.

 

 

[više]

Aktivnosti učenika mlađih razreda matične škole u povodu Dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje

Autor: Administrator , 24. 10. 2017. 13:02

Povodom Dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje i Svjetskog dana hrane učenici od 1. do 4. razreda  matične škole imali su u petak 13.10. integrirani nastavni dan na temu plodovi jeseni na našem tanjuru. Posjetili smo gradsku tržnicu i u košare sakupili voće i povrće.Igrali smo se kuhara,pripremili voće za kompot i njime se osladili. U školskom dvorištu organizirali smo razne štafetne igre sa košarama i voćem i povrćem.

Likovnim radovima ukrasit ćemo gradsku tržnicu.

Slike posjeta Gradskoj tržnici i ostalih aktivnosti možete pogledati OVDJE

[više]

Prvašići posjetili pekaru "Jedinstvo"

Autor: Administrator , 23. 10. 2017. 13:28

Učenici 1. razreda matične škole su, povodom Dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje posjetili pekaru “ Jedinstvo”. Vidjeli  su cijeli postupak dobivanja kruha, te se osladili ukusnim i toplim kroasanima!!

 

[više]

Najuspješniji učenici posjetili Ivaninu kuću bajki u Ogulinu

Autor: Administrator , 23. 10. 2017. 12:30

Već tradicionalno, Grad Labin u suradnji s labinskim školama, organizira nagradni izlet za najuspješnije učenike na natjecanjima u protekloj školskoj godini. Izlet je realiziran u petak, 20.listopada posjetom gradu Ogulinu i Ivaninoj kući bajke. Prije samog polaska učenike i učitelje je pozdravila zamjenica gradonačelnika Grada Labina Federika Mohorović Čekada te im zaželjela sretan put uz želju da i dalje budu vrijedni i da uspješno predstavljaju Labin na brojnim natjecanjima. U dva autobusa, u društvu učenika i učitelja iz OŠ Matije Vlačića, Umjetničke škole Matka Brajše Rašana, Centra Liče Faraguna i Srednje škole Mate Blažine učenici naše škole, u pratnji učitelja povijesti i školske psihologinje, krenuli su put Ogulina.

Obilazak su započeli Ivaninom kućom bajke. Kuća je multimedijalni i interaktivni centar za posjetitelje koji predstavlja bajke najznačajnije hrvatske spisateljice bajki, Ivane Brlić-Mažuranić, rođene u Ogulinu 1874. godine, kao i bajke brojnih drugih hrvatskih i svjetskih bajkopisaca. To je posebno mjesto na kojem se bajke mogu čitati, slušati i gledati. U Čarobnoj šumi stabla pripovjedaju priče, u Začaranim hodnicima može se doznati sve o bajkama, a Čarobno zrcalo otkriva moći onoga tko se u njemu ogleda. Očarani i prepuni dojmova obišli su zatim Ogulin (Đulin ponor, Frankopanski kaštel, Park kralja Tomislava,...) i posjetili Jezero Sabljaci. U popodnevnim satima vratili su se u Labin.

Zahvaljujemo Gradu Labinu što je i ove godine omogućio nagradni izlet za naše najuspješnije učenike.

[više]

U PŠ Vozilići obilježen Dan jabuka

Autor: Administrator , 20. 10. 2017. 13:52

Od samoga jutra u našoj školici spominje se  jabuka. Jabuka se spominjala u tekstu, pjesmi, slici, soku i kolaču. Učenici su čitali tekstove i pjesme o jabuci, pjevala se pjesmica „Jabuko, jabučice“ koji izvodi zbor Kikići, učenici su ribali  jabuke za štrudlu. Samostalno su napravili prirodni jabučni sok bez šećera i konzervansa, a dan smo zaokružili slikanjem i otiskivanjem jabuka te kušanjem kolača. Bio je to jedan poseban „Jabučni dan“.

[više]

Obilježen Dan kravate

Autor: Administrator , 19. 10. 2017. 13:03

Već treću godinu za redom u našoj školi obilježen je Dan kravata. Kravata je jedini hrvatski simbol koji je univerzalno poznat i prepoznatljiv. Istodobno, kravata je i simbol Europe, ali i znak nekih temeljnih ljudskih vrijednosti. Zbog toga se već duže vrijeme 18. listopada svake godine obilježava Svjetski dan kravate. Naime, na taj dan izvedena je, 2003. godine, spektakularna instalacija Kravata oko Arene u Puli. Tom instalacijom, s najvećom kravatom na svijetu, simbolički je povezano antičko i suvremeno doba, a crvenom bojom kravate svijetu je upućena poruka ljubavi i suživota među ljudima i narodima. 

Mi smo i ove godine raznim aktivnostima dali svoj doprinos obilježavanju Dana kravata kako u matičnoj tako i u područnim školama. U matičnoj je školi u četvrtak, 12.10. održana radionica pravilnog vezivanja kravate za učenike starijih razreda koju je vodila učiteljica prirode i biologije. U srijedu, 18.10. cijeli dan je bio u posebnom svečanom ozračju zbog kravata koje su se mogle vidjeti oko vrata učenika, ali i učitelja i učiteljica. Također, isti dan održano je natjecanje u brzom i pravilnom vezanju kravate. Od 15 prijavljenih natjecatelja najuspješnija je bila Erna Halilović, učenica 7.r, prošlogodišnja prvakinja. U finalu su bili i Anika Milevoj, Edib Jagodić i Selena Mehmedović. Nakon natjecanja na školskom igralištu oblikovali smo kravatu i napravili milenijsku fotografiju. 

       I najmlađi učenici  matične i područnih škola taj su dan nosili kravate i dali svoj doprinos obilježavanju toga dana, a neki su bili jako kreativni te izrađivali kravate od čepova.

Ovim putem zahvaljujemo Foto Festivalu koji nam je pomogao u realizaciji milenijske fotografije.

[više]

Rezultati odabira - Škola u prirodi Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 17. 10. 2017. 13:13

OŠ „ Ivo Lola Ribar“ Labin

Rudarska 9

52220 Labin

 

Rezultati odabira –Škola u prirodi

 

                   Na roditeljskom  sastanku četvrtih razreda OŠ „ Ivo Lola Ribar“ Labin održanom dana 16.10.2017.godine s početkom u 17.00 sati , većinom glasova roditelja (15) odabrana je  agencija  Event-s d.o.o. Pula kao organizator  Škole u prirodi  za učenike/ce četvrtih  razreda OŠ „ Ivo Lola Ribar“ Labin.

 

 

Predsjednik povjerenstva:

Helena Griparić Memić, dipl.uč.

 

[više]

Provedena 45.sabirna akcija "Solidarnost na djelu"

Autor: Administrator , 13. 10. 2017. 12:21

Natali i Vanessa, učenice 8.razreda prikupljaju dobrovoljne priloge

    U četvrtak, 12.10. u našoj je školi provedena 45.po redu sabirna akcija Crvenoga križa "Solidarnost na djelu". U ovoj humanitarnoj akciji sudjeluju učenici mlađih i starijih razreda matične škole i područnih škola koji su pomogli dobrovoljnim prilogom od pet kuna za što su dobili novčani bon Crvenoga križa. Prikupljena su sredstva namijenjena fondu pomoći svim školama Labinštine za potrebe učenika iz obitelji slabijeg imovinskog stanja te za kupnju namirnica i higijenskih potrepština za socijalno ugroženo stanovništvo Labinštine.

      Ovim putem škola zahvaljuje svim učenicima i njihovim roditeljima što su se odazvali ovoj hvalevrijednoj akciji.

[više]

Obilježen Dječji tjedan

Autor: Administrator , 13. 10. 2017. 12:03

Od 2.do 8.listopada obilježen je Dječji tjedan koji je bio u potpunosti posvećen djeci te je njima u čast organizirano niz prigodnih aktivnosti.  Na satu razrednika  razgovaralo se o dječjim pravima s posebnim naglaskom na 11.listopada kada se obilježava Međunarodni dan djevojčica, izrađivali su se plakati i uređivali panoi, mladi vijećnici su pisali poruke djece odraslima koje su potom učenice osmog razreda, predstavnice u Vijeću učenika dijelile prolaznicima na obližnjoj tržnici. Učenici četvrtih razreda posjetili su Gradsku upravu, upoznali se s labinskim gradonačelnikom i njegovom zamjenicom te iznijeli svoje ideje i pitanja koja su za njih pripremili. Grad Labin je i ove godine svu djecu mlađih razreda nagradio animiranim filmom „Vrapčić Richard“ u Kinu Labin koji je djecu posebno oduševio. Za učenike područne škole Kature organiziran je sportski dan uz pješačenje i sportske aktivnosti na stadionu Iskra na Vinežu, dok su učenici područne škole Vinež to isto ostvarili u parku Dubrova. U matičnoj školi su učenici produženog boravka uz vodstvo  učiteljice i školske knjižničarke  proveli projektić „Djeca diljem svijeta“ u kojem su saznali kako žive djeca u Africi i Aziji, što je karakteristično za te kontinente, slušali su tradicionalnu afričku i kinesku muziku, plesali afrički ples i svirali bubnjeve, pričali afričke priče i priče o dječjim pravima, te napravili malu izložbu suvenira iz dalekih krajeva i sve prikazali na panou. Grad Labin će djecu koja su se posebno istaknula na natjecanjima nagraditi izletom u Ogulin koji će biti realiziran 20.listopada.

             Svim ovim aktivnostima potvrđeno je da iako djeca širom svijeta ne govore istim jezikom, žive u zemljama vrlo različitih kultura i običaja, sva ona zaslužuju da na jednak način ostvaruju svoja dječja prava. Zato uvijek imajmo na umu – Ljubav djeci prije svega!

Slike provedenih aktivnosti pogledajte OVDJE

 

[više]

Zapisnik sa sastanka povjerenstva za provođenje izleta četvrtih razreda OŠ „ Ivo Lola Ribar“ Labin u šk.god. 2017./2018.

Autor: Administrator , 9. 10. 2017. 13:17

Zapisnik sa sastanka povjerenstva za provođenje izleta četvrtih razreda

OŠ „ Ivo Lola Ribar“ Labin u šk.god. 2017./2018.

Sastanak je održan 9.10. 2017. u 12.30 sati. Sastanku je prisustvovalo  9 članova povjerenstva:

 1. Ester Stemberger, pedagoginja škole
 2. Sivija Mikuljan, učiteljica
 3. Sanja Štucin, učiteljica
 4. Loreta Kranjac Načinović, učiteljica
 5. Sanja Matanović Rajković, učiteljica
 6. Helena Griparić Memić, učiteljica
 7. Sandra Buršić Bohnke, predstavnik roditelja
 8.  Marina Kopačević, predstavnik roditelja
 9.   Đeni Zulijani, predstavnik roditelja
 10.   Dijana Franković, predstavnik roditelja
 11.  Đeni Vojić, predstavnik roditelja

Za  dvodnevni  školski izlet učenika u Hrvatsko zagorje  pristiglo je 7  ponuda  sljedećih agencija:

 1. Event-s d.o.o, Pula ,  turistička agencija
 2. A.N.A.B.A.R. tours, turistička agencija
 3. Via Magnifica, Zabok ,turistička agencija
 4. Maremonti Istra d.o.o. Pula, turistička agencija
 5. Ati d.o.o. , Pula
 6. Brod tours, Slavonski Brod , turistička agencija
 7. Zea tours, Pula

Nakon razmatranja prikupljenih ponuda, povjerenstvo je na sastanku u ponedjeljak , 9.10.2017. odabralo sljedeće tri ponude koje će se razmatrati na skupnom roditeljskom sastanku 16.10.2017.g. u 17.00.sati :

 1. Event-s d.o.o, Pula ,  turistička agencija
 2. Via Magnifica, Zabok ,turistička agencija
 3. Zea tours, Pula
[više]

Dani kruha u matičnoj školi

Autor: Administrator , 6. 10. 2017. 11:59

Učenici mlađih razreda matične škole su zajedno sa svojim učiteljicama pripremili prigodan program u povodu Dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. Svoju su priredbu priredili u školskoj knjižnici koja je bila dupkom puna. Učenici su se publici predstavili igrokazima, recitacijama i veselim pjesmicama, a posebno ih je pohvalio i velečasni Blaž Bošnjaković koji je na kraju programa blagoslovio kruh u kojemu su najmlađi uživali.

[više]

Projekt „Zaštita zubi“ – Zubna putovnica

Autor: Administrator , 5. 10. 2017. 09:31

 

I ove školske godine nastavljamo s projektom „Zaštita zubi“ u suradnji s Gradom Labinom koji će se implementirati zajedno s projektom „Daj šest“ i pilot projektom „Zubna putovnica“ Ministarstva zdravstva.

4.10.2017.  su dr.dent.med.Alice Milevoj Diklić i  dr.dent.med.Sandra Perović sa svojim dentalnim asistenticama obavile sistematski pregled zubića učenika 1. razreda matične škole, PŠ Kature i PŠ Vinež.

20.10. se planira sistematski pregled zuba učenika šestih razreda

Uz redovito četkanje zubića u produženom boravku,tijekom godine provodit će se niz aktivnosti za očuvanje oralnog zdravlja djece.

[više]

Posjet veterinarke PŠ Vinež

Autor: Administrator , 5. 10. 2017. 09:21

Povodom  Svjetskog dana zaštite životinja, posjetila nas je veterinarka Jelena i odgovarala na mnogobrojna dječja pitanja. Većina učenika ima svog kućnog ljubimca te su i pitanja bila vrlo konkretna. No, veterinarka se i u toj situaciji odlično snašla i dala im dobre savjete.

[više]

Literarni uradak učenika Giovannija Goglije objavljen u zborniku "Odjeci"

Autor: Administrator , 5. 10. 2017. 09:06

Pjesnička minijatura, literarni uradak Giovannija Goglije, učenika 6.c razreda, uvršten je u zbornik odabranih učeničkih radova „Odjeci“ koji godišnje izlazi u izdanju Nakladničke kuće Ljevak.Čestitke Giovanniju, sa željom da i dalje nastavi s pjesničkim radom.

 

 

 

 

 

 

[više]

Obilježen Europski dan jezika

Autor: Administrator , 3. 10. 2017. 11:04

Prošlog smo tjedna u školi obilježili Europski dan jezika koji se od 2001. godine u Europi slavi 26. rujna.  Diljem Europe, 800 milijuna Europljana zastupanih u Vijeću Europe s 47 država članica, potiču se na učenje što više jezika, u svakoj životnoj dobi, u školi i izvan nje. Budući da je jezična raznolikost alat za postizanje većeg međukulturnog razumijevanja i ključni čimbenik bogate kulturne baštine našeg kontinenta, Vijeće Europe promiče višejezičnost u cijeloj Europi.Ove su godine učiteljice engleskog i talijanskog jezika došle na ideju da sve školske prostorije obilježe trojezičnim natpisima (na hrvatskom, engleskom i talijanskom jeziku) kako bi učenici uočili sličnosti i razlike ta tri europska jezika. Učenički radovi zašarenili su nam školske hodnike i potaknuli nas na višejezičnost u svakodnevnom životu. Osim toga, radovima učenika ukrasile su školski pano pa su se tako u školi mogle pročitati fraze na hrvatskom, grčkom, slovenskom, engleskom, talijanskom, ruskom, španjolskom, mađarskom, poljskom, finskom, danskom, portugalskom i brojnim drugim europskim jezicima. Galeriju učeničkih radova možete pogledati ovdje.

[više]

Obilježili smo Europski tjedan mobilnosti (16.-22.09.2017.)

Autor: Administrator , 26. 9. 2017. 10:08

U obilježavanje Europskog tjedna mobilnosti ove su nas godine uveli učenici i učiteljice PŠ Vinež koji su u četvrtak, 14.09. šetali mjestom Brseč u kojem su posjetili najmanje kazalište na svijetu. Pješačili su i po Vinežu i družili se na igralištima.

U ponedjeljak, 18.09. pješačili su šestaši i sedmaši. Šestaši su u pratnji g.Vedrana Kosa, učitelja povijesti te razrednika upoznali dio crkvene graditeljske baštine grada Labina (crkve Sv.Kuzme i Damjana, Sv.Marije Magdalene, Sv.Antuna i Sv.Marije Tješiteljice).

Učenici sedmih razreda su u pratnji svojih razrednica i školske knjižničarke posjetili Gornji Labin. Pješice su se uputili od škole do Staroga grada Labina kako bi posjetili Gradsku galeriju i Muzej grada Labina. Tamo su imali priliku razgledati postavljenu izložbu cijenjenog labinskog umjetnika, gospodina Quintina Bassanija  pod nazivom „Retrospektiva“.  Njegova izložena djela su razgledali u muzeju i galeriji gdje su im voditeljice galerije objasnile sve o njegovom stvaralaštvu. Nakon toga učenici su pogledali kratak filmić o životu i radu Quintina Bassanija.

Petaši su ovaj tjedan započeli s jutarnjim razgibavanjem na satu razrednog odjela koje će se realizirati tijekom cijele školske godine sa svojim razrednicama, a učiteljica TZK s njima će odraditi kineziterapeutski trening kako bi se prevenirale deformacije od lošeg držanja, preteških torbi, pretilosti,...

Kroz tjedan je na satovima prirode obilježen Međunarodni dan ozonskog omotača gdje su učenici šestih razreda zainteresirani za ovu temu prezentirali svoja istraživanja ostalim učenicima iz razreda.

U četvrtak, 20.09. prvaši su se u pratnji učiteljica uputili na poligon kako bi se družili s predstavnicima MUP-a i HAK-a u akciji „Sigurno i vješto u prometu“. Naučili su prometna pravila, hodati pravilno preko pješačkog prijelaza, a posebno ih se dojmio policijski vozni park. Učenici PŠ Kature stvarali su sa svojim učiteljicama likovne radove na temu mobilnosti, kako na papiru u školi, tako i kredom na školskom igralištu.

U petak, 21.09. je za PŠ Kature bio organiziran "Hodajući autobus do škole (PEDIBUS)" odnosno pratnja odraslih za učenike koji pješače do škole. Učenike su uz pomoć komunalnog redara pratili zainteresirani roditelji i školska psihologinja. Cilj ove aktivnosti bila je promocija pješačenja učenika do škole.  Istog su dana učenici mlađih razreda matične škole sa svojim učiteljicama pješačili do Zelenica gdje je za njih bila organizirana Zumba. Učenici korisnici produženih boravaka svih naših škola sa svojim su učiteljicama pješačili, igrali se i družili u parkovima i na školskim igralištima kako bi obilježili Dan bez automobila. U matičnoj su školi bili i vrlo kreativni te su od starih CD-ova i papirnatih tanjura izradili neobična vozila.

Zbog kiše odgođene su štafetne igre na novom igralištu za PŠ Vinež te pješačenje i igre na NK Iskra za PŠ Kature.

Galerija fotografija

 

[više]

Učenici OŠ Matije Vlačića posjetili našu školu

Autor: Administrator , 21. 9. 2017. 11:47

Danas su našu školu posjetili učenici drugih razreda OŠ Matije Vlačića, 2.a i b matične škole u pratnji učiteljica Nague i Lorene te učenici 2.razreda PŠ Rabac s učiteljicom Dilanom. U sklopu školskog projekta "Labin i Labinšćina z našega barkona" posjetit će tako okolne kulturne ustanove: Centar "Liče Faraguna "Labin, Glazbenu školu Matka Brajše Rašana te Dječji vrtić Gloria Labin, a u našu su školu tako razgledali počevši sa školskom knjižnicom u kojoj su se malo i zasladili i odmorili, posjetili su svoje vršnjake u drugom razredu učiteljice Vesne i s njima se malo raspričali i podružili, susreli se s ravnateljem škole, obišli školsku kuhinju te školsku dvoranu. Jako nam je drago da su posjetili našu školu, a sljedeći susret vršnjaka je već dogovoren u Dječjem tjednu.

[više]

Javni poziv za dostavu ponuda za organizaciju izleta i ekskurzija –Škola u prirodi (4. razred)

Autor: Administrator , 20. 9. 2017. 14:27

U skladu s Pravilnikom o izvođenju, izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 81/15) objavljujemo

Javni poziv za dostavu ponuda za organizaciju izleta i ekskurzija –Škola u prirodi

(4. razred)

Rok za dostavu svih ponuda je 29.rujna 2017. godine do 12.00 sati na adresu:

Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Labin

Rudarska 9, 52220 Labin

Ponuditelj je obavezan dostaviti ponude do navedenog roka, u zatvorenoj omotnici s naznakom »Javni poziv – ne otvaraj« i brojem ponude 01/2017. Ponuditelj se može javiti za realizaciju jedne ili više odnosno svih traženih ponuda školske ustanove s brojem ponude na obrascu.

Ponudu na javni poziv može dostaviti turistička agencija, odnosno druga fizička ili pravna osoba koja ispunjava uvjete određene propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima. 

Na javni poziv ne može se javiti ponuditelj koji je radnik školske ustanove koja objavljuje poziv ili član njegove uže obitelji ili kod kojeg je za turističkog pratitelja ili vodiča angažiran djelatnik školske ustanove koja objavljuje poziv.

Ako na javni poziv u propisanom roku pristigne samo jedna ponuda koja ispunjava propisane uvjete, ta će se razmatrati.

Ponude pristigle nakon roka navedenog u javnome pozivu neće se razmatrati.

Ako na javni poziv ne pristigne ni jedna ponuda koje ispunjava uvjete ili Povjerenstvo nije odabralo ni jednu ponudu, poziv se ponavlja najkasnije dva mjeseca prije predviđene realizacije višednevne izvanučioničke nastave. Rok za dostavu ponuda je najmanje osam (8) radnih dana, a otvaranje ponuda provodi se najranije tri (3) radna dana nakon isteka roka za dostavu ponuda.

Priloženi dokumenti:
Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

[više]

Učenici PŠ Vinež posjetili Najmanje kazalište na svijetu

Autor: Administrator , 18. 9. 2017. 12:15

     Najmanje kazalište na svijetu zaista postoji i to vrlo blizu nas. U Brseču , prekrasnom mjestu , glumci Teatra Oz otvorili su nam mala vrata kazališta. Čak  su se i  učiteljice provukle kroz vratašca  četveronoške. Nas pedesetak uspjelo se smjestiti u taj mali prostor. Predstavili su nam se odličnom predstavom Ključarica. Ispričali nam dvije legende o Kraju i Kastvu. Predstava je bila pravo bogatstvo za sva naša čula. Uživali smo  i bili vrlo pozorni!

Glumac Toni prošetao je s nama Brsečem. Pokazao nam je rodnu kuću pisca Eugena Kumičića. Slijedila je šetnja do  crkvice u čijoj je blizini pisac Kumičić nalazio nadahnuća za svoja djela. Prekrasan pogled i livadica oko crkvice pružala nam je mogućnost „piknika“.

Prekrasno suho vrijeme  tog četvrtka 14.09. uljepšalo nam je izlazak  iz učionica. Naučili smo puno o kazalištu, predstavi, našem prekrasnom kraju, obzoru, kulturnom ponašanju te ovom aktivnosti započeli obilježavanje Europskog tjedna mobilnosti…… 

Slike posjeta možete pogledati OVDJE

Učenici i učiteljice PŠ 

[više]

Gradonačelnik i njegova zamjenica posjetili školu

Autor: Administrator , 15. 9. 2017. 13:23

    Danas su našu školu posjetili gradonačelnik grada Labina, gospodin Valter Glavičić i njegova zamjenica, gđa Federika Mohorović Čekada. Cilj posjeta je bio radni sastanak s ravnateljem škole, gospodinom Mirom Alilovićem i pedagoginjom, gđom Ester Stemberger u svrhu dogovora oko postavljanja novih ciljeva i budućih ulaganja u našu školu kako bi se poboljšali uvjeti školovanja naših učenika. Gradonačelnik i njegova zamjenica su upoznati s aktivnostima škole, provedenim programima i projektima te su pokazali iznimno zadovoljstvo radom škole. Obišli su prostore škole, školsku kuhinju, knjižnicu, prostor produženog boravka i prisustvovali  nastavi biologije kako bi se upoznali s načinom korištenja pametne ploče u radu s učenicima. Složili su se da je tehnologija stavka koja iziskuje dodatna ulaganja narednih godina. Ovim putem zahvaljujemo gradonačelniku i zamjenici na dolasku i svemu što će napraviti za boljitak djece naše škole.

[više]

Foto-natječaj i radionica "Izrađujemo budućnost"

Autor: Administrator , 13. 9. 2017. 10:58

 

U isčekivanju konačnog programa Europskog tjedna mobilnosti (16.-22.09.) obavještavamo zainteresirane o dvije aktivnosti koje su u tijeku:

FOTO-NATJEČAJ “POKRENI SE”

Danas je posljednji dan prijave na Foto-natječaj „POKRENI SE“ za fotografske amatere i ljubitelje fotografije povodom nadolazećeg Europskog tjedna mobilnosti. Na natječaju mogu sudjelovati fotografski amateri i ljubitelji fotografije, a potrebno je fotografirati događaj, aktivnost, kretanje, prometna rješenja, naše sugrađane dok pješače, voze bicikl, koriste javni prijevoz i slične situacije s naglaskom na održivu mobilnost. Više o natječaju pogledajte OVDJE.
 

PRIJAVE NA RADIONICU UDRUGE ALFA ALBONA ZA DJECU O TJEDNU MOBILNOSTI “Izrađujemo budućnost”

Datum održavanja radionice: ponedjeljak, 18.09.

Vrijeme: 17,00-20,00

Mjesto: ured udruge Alfa Albona, Kalić 2

Opis radionice:

Cilj ove aktivnosti je podizanje svijesti o Europskom tjednu mobilnosti, njegovim konceptima I praktičnim slučajevima zajedničke mobilnosti unutar lokalne zajednice.

Radionica za djecu će se sastojati od 2 različita dijela, u prvom dijelu objašnjavajući što je tjedan mobilnosti kroz kratak igrokaz koji su pripremili strani volonteri udruge kojim će se objasniti pojmovi dijeljenja prijevoza i zašto ga koristiti, a u drugom dijelu kreativnu radionicu u kojoj će djeca graditi “Futuristički Stari Grad Labin”. Kako će on tada izgledati? Hoće li još uvijek postojati automobili ili će vozila izgledati drugačije? Kako će izgledati život u Labinu u budućnosti?

Radionica je otvorena za svu djecu koja se žele kreativno izraziti, ali ujedno i zabaviti.

Ciljana generacija djece: od 9 do 12 godina.

Rok za prijavu: 17.09. na anatavic@gmail.com ili broj mobitela: 098/9660698

[više]

Prijem prvašića

Autor: Administrator , 8. 9. 2017. 08:24

     U ponedjeljak, 4.rujna za sve su prvašiće naše škole organizirane svečane priredbe dobrodošlice kako u matičnoj tako i u područnim školama. U matičnoj je školi upisano 17 učenika koje će voditi učiteljica Tamara, a priredbu za njih su pripremili učenici drugoga razreda sa svojom učiteljicom pripremivši pjesme, igrokaze i recitacije, dok je engleska skupina pod vodstvom profesorice Marize Hrvatin Mahmutović izvela i igrokaz na engleskom jeziku. Priredbi je prisustvovao gradonačelnik grada Labina, gospodin Valter Glavičić sa svojim zamjenicima koji je, kao i ravnatelj škole, gospodin Miro Alilović poželio svim učenicima mnogo uspjeha u školi i dobar početak ove školske godine. U PŠ Kature upisano je 20 učenika prvih razreda koje će voditi učiteljica Vesna, a njima su program dobrodošlice pripremili učenici starijih razreda sa svojim učiteljicama. Priredbi je prisustvovao ravnatelj škole koji je svima poželio dobrodošlicu u školu i školske klupe. PŠ Vinež bogatija je za 15 učenika koje će voditi učiteljica Ružica, a prekrasan su program za njih pripremili učenici starijih razreda sa svojim učiteljicama. Djeci se obratila i pedagoginja škole, gđa Ester Stemberger koja im je poželjela da se u školi osjećaju ugodno i lijepo te da im učenje bude zabavno. U PŠ Vozilići upisan je jedan prvašić kojega će voditi učiteljica Sanja, a prigodan program uz pjesmu i ples za njega su izveli ostali učenici škole koji su između ostalog kroz pjesmu pokazali da se dobro služe engleskim jezikom za što ih je pripremila učiteljica Katija Tefik-Baćac. Dobre želje je svim učenicima uputila i pedagoginja škole, a učenike je pozdravio i blagoslovio velečasni Petrović te im poželio sretnu i uspješnu školsku i vjeronaučnu godinu. Svim prvašićima i njihovim učiteljicama Tamari, Vesni, Ružici i Sanji želimo puno radosti i lijepih trenutaka u školi, da stjecanje novih znanja bude popraćeno veseljem, smijehom, novim prijateljstvima i dobrim rezultatima rada! Slike s priredbi možete pogledati OVDJE

[više]

Započela je nova školska godina! Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 4. 9. 2017. 13:07

Danas, 4.rujna započela je nova školska godina. Ovaj je dan izuzetno važan za naše nove prvašiće s njihovim razrednicama: Tamarom Poldrugovac Franković (matična škola), Vesnom Tenčić (PŠ Kature), Ružicom Vilić (PŠ Vinež i Sanjom Matanović Rajković (PŠ Vozilići). Veseli i uzbuđeni bili su i novi petaši s razrednicom Katijom Tefik Baćac (5.a) i Anom Durbić Malinarić (5.b).

Prvo polugodište šk.god.2017./2018. traje do 22.prosinca 2017.godine. Drugo polugodište započinje 15.siječnja i traje do 15.lipnja 2018.godine.

Svim učenicima želimo mnogo uspjeha!

[više]

Obavijest – podjela besplatnih udžbenika za učenike koji imaju prebivalište na području Grada Labina

Autor: Administrator , 30. 8. 2017. 12:31

Obavještavaju se roditelji učenika od  1. do 4. razreda koji imaju prebivalište na području Grada Labina kako besplatne udžbenike (koje je osigurao Grad Labin) mogu preuzeti u petak, 01.09.2017. od 8,00 do 12,00 sati u matičnoj i područnim školama prema mjestu školovanja. Roditelji osobno preuzimaju udžbenike te o istome potpisuju izjavu (potrebni OIB roditelja i djeteta). Molimo roditelje da sa sobom ponesu vrećice ili šk.torbe za preuzete udžbenike. 

[više]

Program edukacije pomoćnika u nastavi

Autor: Administrator , 29. 8. 2017. 09:43

Svi prijavljeni putem javnih poziva bez edukacije u sklopu natječaja „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III. UP.03.2.1.03“ putem projekta „INkluzivne škole 5+“ kojeg je nositelj Grad Pazin obavještavaju se da će se edukacije za pomoćnika u nastavi održati od 29. do 31. kolovoza 2017. godine u dvorani Istra pazinskog Spomen doma. Edukacije će se održavati svakim danom s početkom od 15 sati.
 
Edukacije će se održati za sve zainteresirane prijavljene na javni poziv, neovisno o tome da li su primljeni na radno mjesto, kako bi se uvrstili u bazu podataka za eventualne zamjene.  
[više]

Nova školska godina započinje 4.rujna

Autor: Administrator , 23. 8. 2017. 14:27

Dragi učenici i roditelji,

Školska godina 2017./2018. počinje u ponedjeljak, 4. rujna.

Svečani prijem učenika prvih razreda održati će se u ponedjeljak, 4.9.2017. prema sljedećem rasporedu:

     8.30  - matična škola

9.00  - PŠ Kature

 9.30  - PŠ  Vinež

10.00 – PŠ Vozilići

Učenici od 2.-8. razreda dolaze u školu u 8.00 sati.

 

Želimo vam uspješnu novu školsku godinu!

 

[više]

Arhiva naših vijesti   
 


Tražilica
 
Kalendar
« Veljača 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

 
Oglasna ploča
 
Korisni linkovi
 
Arhiva dokumenata
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 400
 
Brojač posjeta
Ispis statistike od 17. 5. 2011.

Ukupno: 497597
Ovaj mjesec: 1400
Ovaj tjedan: 7
Danas: 7
 
 > Naslovnica
CMS za škole logo
Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Labin / Rudarska 9, HR-52220 Labin / os-ilribar-labin.skole.hr / ured@os-ilribar-labin.skole.hr
preskoči na navigaciju